Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle

Archiv dotačních programů

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2024

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Přijímání žádostí od 1.12.2023 do 31.01.2024 (1. kolo) a 31.05.2024 (2. kolo).

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2024 (formát pdf, velikost 882,04 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát docx, velikost 55,33 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát docx, velikost 55,23 KB)

Žádost - právnická osoba (formát docx, velikost 55,8 KB)

Vyúčtování dotace (formát docx, velikost 52,67 KB)

počet poskytnutých dotací: 26

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2024

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát pdf, velikost 232,08 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 25,58 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát docx, velikost 25,8 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát docx, velikost 26,42 KB)

Formulář pro finanční vyúčtování dotace (formát docx, velikost 16,19 KB)

počet poskytnutých dotací: 0

Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2024

Důvodem dotačního programu je především podpora sportovních organizací, klubů a oddílů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které pracují s dětmi a mládeží od 5 do 19 let (ročníky 2018-2004) s trvalým bydlištěm v Litomyšli a integrovaných obcí.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2024 (formát pdf, velikost 1,3 MB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 88 KB)

Tabulka Přehled aktuálně sportujících dětí a mládeže v roce 2023 (formát xlsx, velikost 59 KB)

počet poskytnutých dotací: 11

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2024

Důvodem dotačního programu je především podpora sportovních organizací, klubů a oddílů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které systematicky pracují s dětmi, mládeží a dospělými.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2024 (formát pdf, velikost 1,03 MB)

Formulář žádosti (formát doc, velikost 90,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 8

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2024

• podpora registrovaných sociálních služeb působících v Litomyšli nebo mající klienty z Litomyšle
• podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi a mládeže, obětí domácího násilí
• podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů
• podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.)
• podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům)
• podpora protidrogové politiky
• podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2024 (formát pdf, velikost 1023,59 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 81 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 81,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 91 KB)

počet poskytnutých dotací: 8

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2023

Účelem dotačního programu je finanční podpora na pořízení nové domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“), zprovoznění nebo náhradu nefunkční DČOV nebo vybavení stávajících septiků biofiltry pro rodinné domy (včetně řadových) s trvalým bydlením v oblastech bez existence dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen „RD“). V uvedeném RD musí být hlášena alespoň 1 osoba k trvalému pobytu, to neplatí u objektů s platným stavebním povolením na jeho výstavbu.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát docx, velikost 56,28 KB)

Formulář žádosti (formát pdf, velikost 948,55 KB)

Vzor smlouvy (formát pdf, velikost 137,97 KB)

počet poskytnutých dotací: 0

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2023

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát docx, velikost 56,73 KB)

Formulář žádosti (formát pdf, velikost 956,08 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 46,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 32

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2023

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Přijímání žádostí od 1.12.2022 do 31.01.2023 (1. kolo) a 31.05.2023 (2. kolo).

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2023 (formát pdf, velikost 868,29 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 56,5 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 57 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 62,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 27

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2023

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 240 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 68 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74 KB)

Formulář pro finanční vyúčtování dotace (formát doc, velikost 70,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 3

Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2023

Důvodem dotačního programu je především podpora sportovních organizací, klubů a oddílů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které pracují s dětmi a mládeží od 5 do 19 let (ročníky 2017-2003) s trvalým bydlištěm v Litomyšli a integrovaných obcí.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2023 (formát pdf, velikost 379,13 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 128 KB)

Tabulka Přehled aktuálně sportujících dětí a mládeže v roce 2022 (formát xlsx, velikost 59,33 KB)

počet poskytnutých dotací: 11

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2023

Důvodem dotačního programu je především podpora sportovních organizací, klubů a oddílů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které systematicky pracují s dětmi, mládeží a dospělými.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2023 (formát pdf, velikost 344,42 KB)

Formulář žádosti (formát doc, velikost 124 KB)

počet poskytnutých dotací: 9

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2023

• podpora registrovaných sociálních služeb působících v Litomyšli nebo mající klienty z Litomyšle
• podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi a mládeže, obětí domácího násilí
• podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů
• podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.)
• podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům)
• podpora protidrogové politiky
• podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2023 (formát pdf, velikost 410,61 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 40,29 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát docx, velikost 35,41 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát docx, velikost 34,63 KB)

počet poskytnutých dotací: 16

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2022

Účelem dotačního programu je finanční podpora na pořízení nové domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“), zprovoznění nebo náhradu nefunkční DČOV nebo vybavení stávajících septiků biofiltry pro rodinné domy (včetně řadových) s trvalým bydlením v oblastech bez existence dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen „RD“). V uvedeném RD musí být hlášena alespoň 1 osoba k trvalému pobytu, to neplatí u objektů s platným stavebním povolením na jeho výstavbu.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 212,5 KB)

Formulář žádosti (formát pdf, velikost 378,07 KB)

počet poskytnutých dotací: 5

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2022

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 217 KB)

Formulář žádosti (formát pdf, velikost 578,36 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 46,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 25

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2022

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2022.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2022 (formát doc, velikost 85 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 50 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 51,5 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 59,5 KB)

Vzor smlouvy (formát docx, velikost 19,94 KB)

Vzor sdělení o neposkytnutí dotace (formát docx, velikost 120,44 KB)

počet poskytnutých dotací: 27

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2022

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 240 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 25,19 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 68 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74 KB)

Formulář pro finanční vyúčtování dotace (formát doc, velikost 70,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 5

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2022

- podpora registrovaných sociálních služeb působících v Litomyšli nebo mající klienty z Litomyšle
- podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi a mládeže, obětí domácího násilí
- podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů
- podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.)
- podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům)
- podpora protidrogové politiky
- podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2022 (formát pdf, velikost 357,67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 69 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 76 KB)

počet poskytnutých dotací: 15

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2022

Účelem program je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou přípravou dětí, mládeže a dospělých v Litomyšli a integrovaných obcí.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2022 (formát pdf, velikost 401,18 KB)

Formulář žádosti (formát doc, velikost 236 KB)

počet poskytnutých dotací: 13

Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2022

Účelem programu je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let (ročníky 2017-2003) s trvalým bydlištěm v Litomyšli a integrovaných obcí.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2022 (formát pdf, velikost 482,13 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 237 KB)

Tabulka Přehled aktuálně sportujících dětí a mládeže v roce 2021 (formát xlsx, velikost 60 KB)

počet poskytnutých dotací: 12

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2021

Účelem dotačního programu je finanční podpora na pořízení nové domovní čistírny odpadních vod (dále jen ?DČOV?), zprovoznění nebo náhradu nefunkční DČOV nebo vybavení stávajících septiků biofiltry pro rodinné domy (včetně řadových) s trvalým bydlením v oblastech bez existence dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen ?RD?). V uvedeném RD musí být hlášena alespoň 1 osoba k trvalému pobytu, to neplatí u objektů s platným stavebním povolením na jeho výstavbu.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 211 KB)

Žádost a čestné prohlášení (formát doc, velikost 85,5 KB)

Vzor smlouvy (formát pdf, velikost 580,15 KB)

počet poskytnutých dotací: 3

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2021

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 214,5 KB)

Tiskopis žádosti (formát doc, velikost 78,5 KB)

Čestné prohlášení (formát doc, velikost 36 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 54 KB)

počet poskytnutých dotací: 19

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2021

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 238 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 24,59 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 73 KB)

počet poskytnutých dotací: 6

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2021

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2021.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2021 (formát pdf, velikost 954,57 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 15

Podpora pravidelné sportovní činnosti na rok 2021

Účelem programu je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let (ročníky 2016-2002) v Litomyšli.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2021 (formát pdf, velikost 506,92 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 109,5 KB)

Tabulka Přehled aktuálně sportujících dětí a mládeže v roce 2020 (formát xlsx, velikost 59,94 KB)

počet poskytnutých dotací: 12

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2021

Účelem program je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou přípravou dětí, mládeže a dospělých v Litomyšli a integrovaných obcí.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2021 (formát pdf, velikost 422,54 KB)

Formulář žádosti (formát doc, velikost 111,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 10

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2021

- podpora registrovaných sociálních služeb působících v Litomyšli nebo mající klienty z Litomyšle
- podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi a mládeže, obětí domácího násilí
- podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů
- podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.)
- podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům)
- podpora protidrogové politiky
- podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2021 (formát pdf, velikost 408,28 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 66,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 69 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74 KB)

počet poskytnutých dotací: 17

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2020

Účelem dotačního programu je finanční podpora na pořízení nové domovní čistírny odpadních vod (dále jen ?DČOV?), zprovoznění nebo náhradu nefunkční DČOV nebo vybavení stávajících septiků biofiltry pro rodinné domy (včetně řadových) s trvalým bydlením v oblastech bez existence dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu. V uvedeném RD musí být hlášena alespoň 1 osoba k trvalému pobytu.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 209 KB)

Žádost a čestné prohlášení (formát doc, velikost 86 KB)

Vzor smlouvy (formát pdf, velikost 157,47 KB)

počet poskytnutých dotací: 4

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2020

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213 KB)

Čestné prohlášení (formát doc, velikost 36 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 54 KB)

Tiskopis žádosti (formát doc, velikost 78,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 19

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2020

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 238,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 24,61 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 73,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 0

Podpora ostatní kulturní činnosti na rok 2020

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2020.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2020 (formát pdf, velikost 964,84 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 32

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2020

Zaměření dotačního programu:
- podpora registrovaných sociálních služeb působících v Litomyšli nebo mající klienty z Litomyšle
- podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi a mládeže, obětí domácího násilí
- podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů
- podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.)
- podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům)
- podpora protidrogové politiky
- podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2020 (formát pdf, velikost 1,26 MB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 69 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 18

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2020

Zaměření programu:
- podpora zapojení rodičů a širší komunity do života školy či města
- podpora environmentální výchovy
- podpora mezigeneračního soužití
- podpora vzdělávání dobrovolníků ? vedoucích zajišťujících pravidelnou soustavnou činnost dětí a mládeže
- podpora zajištění didaktických a výchovně vzdělávacích pomůcek pro dlouhodobou pravidelnou činnost dětí a mládeže

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2020 (formát pdf, velikost 1,11 MB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 69 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 12

Podpora pravidelné sportovní činnosti na rok 2020

Účelem programu je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let (ročníky 2015-2001) v Litomyšli.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2020 (formát pdf, velikost 1,25 MB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 108,5 KB)

Tabulka Přehled aktuálně sportujících dětí a mládeže v roce 2019 (formát xlsx, velikost 59,99 KB)

počet poskytnutých dotací: 15

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2020

Účelem program je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou přípravou dětí, mládeže a dospělých v Litomyšli a integrovaných obcí.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2020 (formát pdf, velikost 1,02 MB)

formulář žádosti (formát doc, velikost 110,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 14

Dotační program na podporu nákupu komunitních kompostérů v roce 2019

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení komunitního kompostování v bytových domech na území města Litomyšle v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 94,5 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 55,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 3

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2019

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 94 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 54,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 24

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2019

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 236,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 54,65 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 96,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 103 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 58 KB)

počet poskytnutých dotací: 1

Podpora ostatní kulturní činnosti na rok 2019

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2019.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2019 (formát pdf, velikost 927,54 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 24

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2019

Program je zaměřen na zapojení široké veřejnosti všech věkových skupin do společenského života v Litomyšli:
podpora zapojení rodičů a širší komunity do života školy či města
- podpora environmentální výchovy
- podpora mezigeneračního soužití
- podpora vzdělávání dobrovolníků - vedoucích zajišťujících pravidelnou soustavnou činnost dětí a mládeže
- podpora zajištění didaktických a výchovně vzdělávacích pomůcek pro dlouhodobou pravidelnou činnost dětí
a mládeže

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2019 (formát pdf, velikost 1,06 MB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 69 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 14

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2019

Dotační program je zaměřen na podporu registrovaných sociálních služeb působících na území Litomyšle nebo majících klienty s trvalým bydlištěm v Litomyšli, na podporu osob v nepříznivé sociální situaci, osob, které jsou oslabeny nebo ztratily své přirozené schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu či krizové životní situace. Dále je zaměřen na prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů v Litomyšli.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2019 (formát pdf, velikost 358,83 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 68 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74 KB)

počet poskytnutých dotací: 21

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2019

Účelem program je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou přípravou dětí, mládeže a dospělých.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2019 (formát pdf, velikost 1,12 MB)

formulář žádosti (formát doc, velikost 121 KB)

počet poskytnutých dotací: 13

Podpora pravidelné sportovní činnosti na rok 2019

Účelem programu je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let (ročníky 2014-2000) v Litomyšli.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2019 (formát pdf, velikost 939,98 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 108 KB)

počet poskytnutých dotací: 17

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2018

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 51,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 94 KB)

počet poskytnutých dotací: 18

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli na rok 2018

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 235,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 24,35 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 67,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 73,5 KB)

vzor smlouvy (formát pdf, velikost 167,81 KB)

vzor vyúčtování (formát pdf, velikost 186,76 KB)

počet poskytnutých dotací: 3

Podpora ostatní kulturní činnosti na rok 2018

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2018.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2018 (formát pdf, velikost 785,66 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66 KB)

počet poskytnutých dotací: 44

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2018

Dotační program je zaměřen na podporu registrovaných sociálních služeb působících na území Litomyšle nebo majících klienty s trvalým bydlištěm v Litomyšli, na podporu osob v nepříznivé sociální situaci, osob, které jsou oslabeny nebo ztratily své přirozené schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu či krizové životní situace. Dále je zaměřen na prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů v Litomyšli.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2018 (formát doc, velikost 311 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 94 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 92 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 96,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 15

Podpora pravidelné sportovní činnosti na rok 2018

Účelem programu je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let (ročníky 2013-1999) v Litomyšli.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2018 (formát doc, velikost 388 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 135,5 KB)

Příloha č. 4 - Aktuální seznam všech aktivně sportujících členů organizace, oddílu, klubu v kategorii dětí a mládeže do 19 let (ročníky 2013-1999) (formát xlsx, velikost 11,05 KB)

počet poskytnutých dotací: 15

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2018

Účelem program je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou přípravou dětí, mládeže a dospělých.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2018 (formát doc, velikost 348 KB)

formulář žádosti (formát doc, velikost 105 KB)

počet poskytnutých dotací: 11

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2018

Program je zaměřen na zapojení široké veřejnosti všech věkových skupin do společenského života v Litomyšli:
- podpora zapojení rodičů a širší komunity do života školy či města
- podpora environmentální výchovy
- podpora mezigeneračního soužití
- podpora vzdělávání dobrovolníků - vedoucích zajišťujících pravidelnou soustavnou činnost dětí a mládeže
- podpora zajištění didaktických a výchovně vzdělávacích pomůcek pro dlouhodobou pravidelnou činnost dětí a mládeže

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2018 (formát doc, velikost 315 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 94,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 93 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 98 KB)

počet poskytnutých dotací: 6

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2017

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 213 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 51,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 93,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 35

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů na Smetanově náměstí v Litomyšli na rok 2017

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí na Smetanově náměstí s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 233,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 67,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 73,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 3

Podpora ostatní kulturní činnosti na rok 2017

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Příjem žádostí do: 31.01.2017 a 31.05.2017

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2017 (formát doc, velikost 339,5 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66 KB)

počet poskytnutých dotací: 49

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2017

Důvodem dotačního programu je především podpora sportovních organizací, klubů a oddílů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které systematicky pracují s dětmi, mládeží a dospělými.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2017 (formát pdf, velikost 281,94 KB)

formulář žádosti (formát doc, velikost 105 KB)

počet poskytnutých dotací: 9

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2017

Program je zaměřen na zapojení široké veřejnosti všech věkových skupin do společenského života v Litomyšli:
- podpora zapojení rodičů a širší komunity do života školy či města
- podpora environmentální výchovy
- podpora mezigeneračního soužití
- podpora vzdělávání dobrovolníků ? vedoucích zajišťujících pravidelnou soustavnou činnost dětí a mládeže
- podpora zajištění didaktických a výchovně vzdělávacích pomůcek pro dlouhodobou pravidelnou činnost dětí
a mládeže

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2017 (formát pdf, velikost 245,69 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát rtf, velikost 627,08 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát rtf, velikost 627,8 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát rtf, velikost 631,58 KB)

počet poskytnutých dotací: 10

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2017

Dotační program je zaměřen na podporu registrovaných sociálních služeb působících na území Litomyšle nebo majících klienty s trvalým bydlištěm v Litomyšli, na podporu osob v nepříznivé sociální situaci, osob, které jsou
oslabeny nebo ztratily své přirozené schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu či krizové životní situace. Dále je zaměřen na prevenci kriminality a prevenci sociálně patologických jevů v Litomyšli.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2017 (formát pdf, velikost 249,64 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 94 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 92 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 96,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 17

Podpora pravidelné sportovní činnosti na rok 2017

Účelem programu je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají
pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let (ročníky 2012-1998) v Litomyšli.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2017 (formát pdf, velikost 272,72 KB)

žádost (formát pdf, velikost 82,03 KB)

žádost pro vyplnění v počítači (formát doc, velikost 135 KB)

Seznam dětí (formát xlsx, velikost 11,9 KB)

počet poskytnutých dotací: 12

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2016

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 212,5 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 51,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 93 KB)

počet poskytnutých dotací: 29

Obnova podloubí na Smetanově náměstí v Litomyšli na rok 2016

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí na Smetanově náměstí s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 228,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 66 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 66,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 72,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 6

Podpora ostatní kulturní činnosti na rok 2016

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Příjem žádostí do: 31.01.206 a 31.05.2016

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2016 (formát pdf, velikost 654,41 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 36

Podpora pravidelné sportovní činnosti na rok 2016

Účelem programu je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let
(ročníky 2011-1997).

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2016 (formát pdf, velikost 607,02 KB)

žádost (formát rtf, velikost 451,18 KB)

počet poskytnutých dotací: 13

Na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2016

- podpora zapojení rodičů a širší komunity do života školy
- podpora ekologie a  přírody v našem městě
- podpora objevování historie Litomyšle
- podpora mezigeneračního soužití

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2016 (formát pdf, velikost 411,57 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát rtf, velikost 351,54 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát rtf, velikost 352,7 KB)

Žádost - právnická osoba (formát rtf, velikost 356,24 KB)

počet poskytnutých dotací: 9

Na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2016

Účelem program je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou přípravou dětí, mládeže a dospělých.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2016 (formát pdf, velikost 517,16 KB)

Žádost (formát rtf, velikost 370,05 KB)

počet poskytnutých dotací: 10

Na podporu sociální oblasti na rok 2016

-podpora registrovaných sociálních služeb působících v Litomyšli nebo mající klienty z Litomyšle
-podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi a mládeže, obětí domácího násilí
-podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů
-podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.)
- podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům)
- podpora protidrogové politiky
- podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2016 (formát pdf, velikost 437,94 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát rtf, velikost 357,54 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát rtf, velikost 358,07 KB)

Žádost - právnická osoba (formát rtf, velikost 357,89 KB)

počet poskytnutých dotací: 19

Obnova podloubí na Smetanově náměstí v Litomyšli na rok 2015

Účelem dotačního programu je pomoc vlastníkům nemovitostí na Smetanově náměstí s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Podávání žádostí do tohoto dotačního programu již bylo ukončeno.

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 225 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 102 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 102,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 108,5 KB)

počet poskytnutých dotací: 5

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl