Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
Zámecký areál

Zámecký areál

na Seznam UNESCO byl zapsán v roce 1999

Klášterní zahrady

Klášterní zahrady

soudobý park uprostřed historického města

Městský bazén

Městský bazén

odpočiňte tělu, mysli - v lázních ducha - v Litomyšli!

Andělský advent

Andělský advent

měsíc chutí, vůní a očekávání

Hlavní město soudobé české architektury

Hlavní město soudobé české architektury

i tak bývá Litomyšl označována

Zastavit slider
Litomyšl - letecké foto

330 nadmořská výška
100 obchodů v historickém centru
493 metrů délka Smetanova náměstí
981 n. l. první písemná zmínka

Animované video Animované video s představením historie města
Minutový film UNESCO Minutový film UNESCO
Otevření první litomyšlské lázeňské sezóny Otevření první litomyšlské lázeňské sezóny

Historie

981
Historická Litomyšl

Nejstarší písemná zpráva o Litomyšli

Nejstarší písemná zpráva o Litomyšli je k roku 981. Jedná se o záznam v latinsky psané Kosmově kronice - v tzv. Kapitulním rukopise ze 14. století - o úmrtí knížete Slavníka roku 981 se zmínkou o Litomyšli. Ta byla původně ochranným hradištěm slavníkovského knížectví na význačné obchodní stezce, které střežilo pohraniční zalesněné území proti Moravě. 

1259
Povýšení na město

Povýšení Litomyšle na město

Král Přemysl Otakar II. vydal 27. července 1259 klášteru litomyšlskému dvoje privilegium, jímž dal Litomyšli právo městské. V prvním stvrdil všechna dosavadní privilegia kláštera se stručným podotknutím, že dává obci Litomyšli táž práva a svobody, jichž užívají královská města. Město si volilo svého primátora a 12 konšelů. Ve druhé listině vymezuje král své privilegium podrobněji, Litomyšl je zde jmenována jako majetek kláštera u P. Marie a dávají se jí práva soudní, městské i tržní v tom rozsahu jako měla i ostatní královská města. 

1568
Zámek

Stavba litomyšlského zámku

Renesanční zámek si v 16. století nechali postavit jako své rodové sídlo Pernštejnové. Rozsáhlou přestavbu navrhl Giovanni Battista Aostalli (1510–1575). Pro východní křídlo, severní chodbu a spojovací křídlo byla adaptována starší stavba Kostků z Postupic. Západní křídlo je renesanční novostavbou s částečným využitím starších sklepů. Bohatou sgrafitovou výzdobu, jak psaníčkovou (asi 8000 psaníček na plášti zámku) tak figurální (náměty starozákonní, antické, bitevní scény na severní stěně II. nádvoří) provedla skupina italských zedníků a kameníků, z nichž je nápisem na sgrafitu zmíněn Šimon Vlach. Pernštejnové vybudovali na zámku i kapli, zasvěcenou svaté Monice. Po Pernštejnech získali zámek Trauttmansdorfové, po nich se na zámku usadil rod Valdštejnů-Vartenberků, ti nechali upravit interiéry v klasicistním stylu. Zámek se v roce 1855 dostal do aukce, ve které ho koupili Thurn-Taxisové, kteří na zámku již nesídlili. Přesto zůstal zámek v jejich držení až do konce druhé světové války, kdy byl na základě dekretů prezidenta republiky rodu zabaven. Stavba je vzácnou ukázkou úpravy italského renesančního paláce, v přízemí šlechtické rezidence se dochovalo unikátní barokní divadlo s funkční mašinérií a souborem kulis.

1999
Zámek Litomyšl

Zapsání litomyšlského zámku na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

4. prosinec roku 1999 byl významným dnem v novodobé historii litomyšlského zámku. V tento den rozhodl Výbor pro světové dědictví o zapsání zámeckého areálu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Kronika města

Památky a architektura

Online prohlídka LAM

Projděte se s webovým průvodcem LAM
přehled skvostů Litomyšle 1900 - 2018

Tipy na výlet Šipka dolů
Nabídka sportů a volnočasových aktivit Šipka dolů
Odběr novinek Youtube Litomyšl