Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2023

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Přijímání žádostí od 1.12.2022 do 31.01.2023 (1. kolo) a 31.05.2023 (2. kolo).

příjem žádostí od 01. 12. 2022 | uzávěrka 31. 05. 2023 | vyúčtování do 31. 01. 2024

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2023 (formát pdf, velikost 868,29 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 56,5 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 57 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 62,5 KB)


Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2023

Důvodem dotačního programu je především podpora sportovních organizací, klubů a oddílů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které pracují s dětmi a mládeží od 5 do 19 let (ročníky 2017-2003) s trvalým bydlištěm v Litomyšli a integrovaných obcí.

příjem žádostí od 01. 01. 2023 | uzávěrka 31. 01. 2023 | vyúčtování do 31. 01. 2024

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2023 (formát pdf, velikost 379,13 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 127 KB)

Tabulka Přehled aktuálně sportujících dětí a mládeže v roce 2022 (formát xlsx, velikost 59,33 KB)


Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2023

Důvodem dotačního programu je především podpora sportovních organizací, klubů a oddílů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které systematicky pracují s dětmi, mládeží a dospělými.

příjem žádostí od 01. 01. 2023 | uzávěrka 31. 01. 2023 | vyúčtování do 31. 01. 2024

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2023 (formát pdf, velikost 344,42 KB)

Formulář žádosti (formát doc, velikost 123 KB)


Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2023

• podpora registrovaných sociálních služeb působících v Litomyšli nebo mající klienty z Litomyšle
• podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi a mládeže, obětí domácího násilí
• podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů
• podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.)
• podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům)
• podpora protidrogové politiky
• podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů

příjem žádostí od 01. 01. 2023 | uzávěrka 31. 01. 2023 | vyúčtování do 31. 01. 2024

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2023 (formát pdf, velikost 410,61 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát docx, velikost 40,29 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát docx, velikost 35,41 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát docx, velikost 34,63 KB)Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl