Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2024

Účelem dotačního programu je finanční podpora na pořízení nové domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“), zprovoznění nebo náhradu nefunkční DČOV nebo vybavení stávajících septiků biofiltry pro rodinné domy (včetně řadových) s trvalým bydlením v oblastech bez existence dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen „RD“). V uvedeném RD musí být hlášena alespoň 1 osoba k trvalému pobytu, to neplatí u objektů s platným stavebním povolením na jeho výstavbu.

příjem žádostí od 01. 06. 2024 | uzávěrka 30. 09. 2024 | vyúčtování do 31. 08. 2025

Podmínky dotačního programu (formát docx, velikost 58,42 KB)

Formulář žádosti (formát pdf, velikost 972,03 KB)


Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2024

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

příjem žádostí od 01. 06. 2024 | uzávěrka 31. 07. 2024 | vyúčtování do 31. 10. 2024

Podmínky dotačního programu (formát docx, velikost 56,87 KB)

Formulář žádosti (formát pdf, velikost 1013,38 KB)Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.


Město Litomyšl poskytuje ze svého rozpočtu dotace organizacím i jednotlivcům, a to na základě předložení žádostí a dalších potřebných dokumentů. Můžete požádat o dotaci v rámci vypsaného dotačního programu (v určitých termínech) nebo můžete požádat kdykoli v průběhu roku o individuální dotaci.

Každý program je zaměřen na určitou oblast, kterou má město zájem podpořit. Program proto obsahuje podmínky, které by měly splňovat všechny jím podporované aktivity.
Město obvykle každý rok vypisuje níže uvedené programy:

Název dotačního programu  Žádosti jsou přijímány Zajišťuje Kontaktní osoba 
Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti (přijaté žádosti se vyhodnocují dvakrát ročně)

1. 12. - 31. 1.
1. 2. - 31. 5.

Odbor kultury a cestovního ruchu Ing. Michaela Severová

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže 1. 1. - 31. 1. Odbor školství a sociální péče PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
Dotační program na podporu provozních výdajů sportovních organizací 1. 1. - 31. 1. Odbor školství a sociální péče PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
Dotační program na podporu sociální oblasti 1. 1. - 31. 1. Odbor školství a sociální péče PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci únor - květen (v roce 2023 od 6. 2. do 9. 5. 2023) Odbor rozvoje a investic Ing. Ivana Smolová

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů červen - červenec Odbor místního a silničního hospodářství Ing. Jana Foltová
Dotační program na podporu nákupu komunitních kompostérů červenec - srpen Odbor místního a silničního hospodářství Ing. Jana Foltová
Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod 1. 6. - 31. 8. Odbor místního a silničního hospodářství Ing. Pavel Jiráň

V případě zájmu o dotaci doporučujeme sledovat aktuální informace na webu města.

Pokud Vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů a/nebo termínů, můžete požádat o individuální dotaci.
Individuální dotace za jednotlivé odbory města vyřizují:

Odbor kultury a cestovního ruchu Ing. Michaela Severová
Odbor školství a sociální péče PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
Odbor rozvoje a investic Ing. Ivana Smolová
Odbor místního a silničního hospodářství Ing. Pavel Jiráň
Odbor kanceláře vedení úřadu Radek Makovský, Mgr. Miroslava Kubešová

Společné jak programovým tak individuálním dotacím je to, že město je financuje ze svého rozpočtu, záleží tedy na výši finančních zdrojů města zda a které dotační programy budou vypsány a které individuální dotace budou kladně vyřízeny. O dotace se vždy žádá vyplněním žádosti.
Na přidělení dotace není právní nárok.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl