Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2021

Účelem dotačního programu je finanční podpora na pořízení nové domovní čistírny odpadních vod (dále jen ?DČOV?), zprovoznění nebo náhradu nefunkční DČOV nebo vybavení stávajících septiků biofiltry pro rodinné domy (včetně řadových) s trvalým bydlením v oblastech bez existence dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen ?RD?). V uvedeném RD musí být hlášena alespoň 1 osoba k trvalému pobytu, to neplatí u objektů s platným stavebním povolením na jeho výstavbu.

příjem žádostí od 15. 03. 2021 | uzávěrka 31. 08. 2021 | vyúčtování do 31. 08. 2022

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 211 KB)

Žádost a čestné prohlášení (formát doc, velikost 85,5 KB)

Vzor smlouvy (formát pdf, velikost 580,15 KB)

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2021

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

příjem žádostí od 16. 05. 2021 | uzávěrka 31. 07. 2021 | vyúčtování do 31. 03. 2022

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 214,5 KB)

Tiskopis žádosti (formát doc, velikost 78,5 KB)

Čestné prohlášení (formát doc, velikost 36 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 54 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

 
Youtube Litomyšl