Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2021

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2022.

příjem žádostí od 01. 12. 2021 | uzávěrka 31. 05. 2022 | vyúčtování do 31. 01. 2023

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2021 (formát doc, velikost 85 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 50 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 51,5 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 59,5 KB)

Vzor smlouvy (formát docx, velikost 19,94 KB)

Vzor sdělení o neposkytnutí doatce (formát docx, velikost 120,44 KB)


Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2022

- podpora registrovaných sociálních služeb působících v Litomyšli nebo mající klienty z Litomyšle
- podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi a mládeže, obětí domácího násilí
- podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů
- podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.)
- podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům)
- podpora protidrogové politiky
- podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů

příjem žádostí od 01. 12. 2021 | uzávěrka 31. 01. 2022 | vyúčtování do 31. 01. 2023

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2022 (formát pdf, velikost 357,67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 69 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 76 KB)


Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2022

Účelem program je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou přípravou dětí, mládeže a dospělých v Litomyšli a integrovaných obcí.

příjem žádostí od 01. 01. 2022 | uzávěrka 31. 01. 2022 | vyúčtování do 31. 01. 2023

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2022 (formát pdf, velikost 401,18 KB)

Formulář žádosti (formát doc, velikost 234 KB)


Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2022

Účelem programu je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let (ročníky 2017-2003) s trvalým bydlištěm v Litomyšli a integrovaných obcí.

příjem žádostí od 01. 01. 2022 | uzávěrka 31. 01. 2022 | vyúčtování do 31. 01. 2023

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2022 (formát pdf, velikost 482,13 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 234,5 KB)

Tabulka Přehled aktuálně sportujících dětí a mládeže v roce 2021 (formát xlsx, velikost 60 KB)Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

 
Youtube Litomyšl