Vyhledat na webu
en

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2021

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2021.

příjem žádostí od 01. 12. 2020 | uzávěrka 31. 05. 2021 | vyúčtování do 31. 01. 2022

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2021 (formát pdf, velikost 954,57 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66,5 KB)

Podpora pravidelné sportovní činnosti na rok 2021

Účelem programu je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let (ročníky 2016-2002) v Litomyšli.

příjem žádostí od 01. 01. 2021 | uzávěrka 31. 01. 2021 | vyúčtování do 31. 01. 2022

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2021 (formát pdf, velikost 506,92 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 109,5 KB)

Tabulka Přehled aktuálně sportujících dětí a mládeže v roce 2020 (formát xlsx, velikost 59,94 KB)

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2021

Účelem program je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou přípravou dětí, mládeže a dospělých v Litomyšli a integrovaných obcí.

příjem žádostí od 01. 01. 2021 | uzávěrka 31. 01. 2021 | vyúčtování do 31. 01. 2022

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2021 (formát pdf, velikost 422,54 KB)

Formulář žádosti (formát doc, velikost 111,5 KB)

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2021

- podpora registrovaných sociálních služeb působících v Litomyšli nebo mající klienty z Litomyšle
- podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi a mládeže, obětí domácího násilí
- podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů
- podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.)
- podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům)
- podpora protidrogové politiky
- podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů

příjem žádostí od 01. 12. 2020 | uzávěrka 31. 01. 2021 | vyúčtování do 31. 01. 2022

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2021 (formát pdf, velikost 408,28 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 66,5 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 69 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

 
Youtube Litomyšl