Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2022

Účelem dotačního programu je finanční podpora na pořízení nové domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“), zprovoznění nebo náhradu nefunkční DČOV nebo vybavení stávajících septiků biofiltry pro rodinné domy (včetně řadových) s trvalým bydlením v oblastech bez existence dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen „RD“). V uvedeném RD musí být hlášena alespoň 1 osoba k trvalému pobytu, to neplatí u objektů s platným stavebním povolením na jeho výstavbu.

příjem žádostí od 01. 04. 2022 | uzávěrka 31. 08. 2022 | vyúčtování do 31. 08. 2023

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 212,5 KB)

Formulář žádosti (formát pdf, velikost 378,07 KB)


Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů v roce 2022

Účelem dotačního programu je finanční podpora zavedení domácího kompostování v rámci předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu z domácností.

příjem žádostí od 01. 05. 2022 | uzávěrka 31. 07. 2022 | vyúčtování do 31. 03. 2023

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 217 KB)

Formulář žádosti (formát pdf, velikost 578,36 KB)

Vzor smlouvy (formát doc, velikost 46,5 KB)


Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2022

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2022.

příjem žádostí od 01. 12. 2021 | uzávěrka 31. 05. 2022 | vyúčtování do 31. 01. 2023

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2022 (formát doc, velikost 85 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 50 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 51,5 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 59,5 KB)

Vzor smlouvy (formát docx, velikost 19,94 KB)

Vzor sdělení o neposkytnutí dotace (formát docx, velikost 120,44 KB)Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl