Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Aktuálně vypsané dotační programy

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2022

Účelem dotačního programu je finanční podpora na pořízení nové domovní čistírny odpadních vod (dále jen „DČOV“), zprovoznění nebo náhradu nefunkční DČOV nebo vybavení stávajících septiků biofiltry pro rodinné domy (včetně řadových) s trvalým bydlením v oblastech bez existence dostupné kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen „RD“). V uvedeném RD musí být hlášena alespoň 1 osoba k trvalému pobytu, to neplatí u objektů s platným stavebním povolením na jeho výstavbu.

příjem žádostí od 01. 04. 2022 | uzávěrka 31. 08. 2022 | vyúčtování do 31. 08. 2023

Podmínky dotačního programu (formát doc, velikost 212,5 KB)

Formulář žádosti (formát pdf, velikost 378,07 KB)Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl