Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl kontaktní informace

datová schránka

Datová schránka Města Litomyšl: x4cbvs8

Elektronická podatelna: podatelna@litomysl.cz


vedení města

Starosta

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. 461 653 300 602 202 580 daniel.brydl@litomysl.cz
další informace

Místostarosta

Radomil Kašpar 461 653 301 608 882 301 radomil.kaspar@litomysl.cz
další informace

Tajemník MěÚ

Ing. Bohuslav Pulgret 461 653 310 775 653 310 bohuslav.pulgret@litomysl.cz
další informace

odbory a oddělení

Projednávání přestupků

další informace o oddělení


najdete nás na adrese Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20 mapa

Mgr. Pavel Brandejs 461 653 396 775 653 325 pavel.brandejs@litomysl.cz
samostatný odborný referent
Projednává přestupky spáchané v územním obvodu města a v územním obvodu obce s rozšířenou působností, pokud byla s příslušnou obcí uzavřena veřejnoprávní smlouva, a to
-ve věcech přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku občanského soužití, majetku, veřejného pořádku, kde je dána příslušnost úřadu podle zákona
-ve věcech přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve státní správě svěřené úřadu, pořádku v územní samosprávě
Ing. Adrián Nemšovský 461 653 395 adrian.nemsovsky@litomysl.cz
samostatný odborný referent
Projednává přestupky spáchané v územním obvodu města a v územním obvodu obce s rozšířenou působností, pokud byla s příslušnou obcí uzavřena veřejnoprávní smlouva, a to
-ve věcech přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku občanského soužití, majetku, veřejného pořádku, kde je dána příslušnost úřadu podle zákona
-ve věcech přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve státní správě svěřené úřadu, pořádku v územní samosprávě

Krizové řízení

další informace o oddělení


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Radek Makovský 461 653 319 775 653 324 radek.makovsky@litomysl.cz
samostatný odborný referent Zajišťování připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případného zajišťování činnosti bezpečnostní rady města Litomyšl. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy města Litomyšl jako obce s rozšířenou působností.

Odbor správní

další informace o odboru

naše provozní doba pondělí, středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod. (o prázdninách do 16:00 hod.); úterý, čtvrtek 7:30-11:30, 12:30-14:00 hod., pátek 8:00-11:30, 12:30-14:00 hod.
najdete nás na adrese Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20 mapa

agendy pro online rezervaci termínu Vaší návštěvy
cestovní pasy
občanské průkazy

Mgr. Petra Zimová 461 653 309 petra.zimova@litomysl.cz
vedoucí odboru, právnička MěÚ Litomyšl
Martina Barcalová 461 653 394 martina.barcalova@litomysl.cz
občanské průkazy
Radka Škeříková 461 653 335 radka.skerikova@litomysl.cz
občanské průkazy
Jitka Šmolíková 461 653 391 jitka.smolikova@litomysl.cz
agenda cestovních dokladů
Irena Štochlová 461 653 331 irena.stochlova@litomysl.cz
matrika - narození, svatby
Ilona Telecká 461 653 339 ilona.telecka@litomysl.cz
evidence obyvatel, ohlašovna
Lenka Telecká 461 653 338 lenka.telecka@litomysl.cz
matrika - úmrtí, státní občanství
Olga Tylichová 461 653 393 olga.tylichova@litomysl.cz
ověřování listin a podpisů, rušení trvalého pobytu

Odbor finanční

další informace o odboru

naše provozní doba hlavní pokladna + CzechPOINT pondělí, středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod. (o prázdninách do 16:00 hod.); úterý, čtvrtek 7:30-11:30, 12:30-14:00 hod., pátek 8:00-11:30, 12:30-14:00 hod.
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Jitka Valentová 461 653 320 775 653 320 jitka.valentova@litomysl.cz
vedoucí odboru
Ludmila Čermáková 461 653 322 ludmila.cermakova@litomysl.cz
kompletní mzdová agenda
Denisa Chlebounová 461 653 334 denisa.chlebounova@litomysl.cz
příjmová a výdajová pokladna, vymáhání pohledávek za komunální odpad, místní poplatek za psy
Iva Kubešová 461 653 336 iva.kubesova@litomysl.cz
agenda místních poplatků za komunální odpad a ubytovací kapacitu

Odbor finanční - Oddělení rozpočtu

další informace o oddělení


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Markéta Macků 461 653 325 marketa.macku@litomysl.cz
rozpočet a rozpočtové změny, závěrečný účet, kontrola hospodaření příspěvkových organizací a dotací poskytnutých z rozpočtu města
Ing. Eva Peřinová 461 653 321 eva.perinova@litomysl.cz
zpracování podkladů pro rozpočet a rozbory hospodaření, výkon finanční kontroly, pojištění majetku města

Odbor finanční - Oddělení účetnictví

další informace o oddělení


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Marie Pulkrábková 461 653 323 marie.pulkrabkova@litomysl.cz
vedoucí oddělení , komplexní vedení účetnictví města
Pavlína Čermáková 461 653 327 pavlina.cermakova@litomysl.cz
finanční účetní
Petra Pohorská 461 653 324 petra.pohorska@litomysl.cz
finanční účetní

Odbor místního a silničního hospodářství

další informace o odboru


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Pavel Jiráň 461 653 360 775 653 306 pavel.jiran@litomysl.cz
samospráva – dopravní systém a dopravní značení města, systém odpadového hospodářství, bytová politika města, Městské služby Litomyšl s.r.o., vodovodní a kanalizační sítě, tepelné hospodářství, opravy místních komunikací a veřejných prostranství, spolupráce s provozovateli inženýrských sítí na území města, dotace města v oblasti likvidace odpadních vod a řešení následků živelných událostí, evidence žadatelů o garážová stání
Ing. Miloslav Cink 461 653 365 724 385 499 miloslav.cink@litomysl.cz
státní správa – silniční správní úřad silnic II. a III. třídy a místních komunikací na pověřeném území (zvláštní užívání, komunikační připojení, závazná stanoviska a vyjádření, stanovení dopravního značení, řešení přestupků ve věci zákona o pozemních komunikacích)
samospráva – povolení a výběr místních poplatků za užívání zpevněných veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, pasport komunikací města, vodní hospodářství města, pasport mostních objektů města
Ing. Jana Foltová 461 653 364 jana.foltova@litomysl.cz
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů, svody zvířat na území města
samospráva - ekologie města, odpadové hospodářství města, agenda žádostí o byty, hrobová zařízení ve vlastnictví města, ekonomika odboru, dotace města v oblasti ekologie
Barbora Rezková, DiS. 461 653 361 725 575 480 barbora.rezkova@litomysl.cz
samospráva - správa zeleně města, povolení a výběr místních poplatků za zvláštní užívání veřej. prostranství - zelené plochy
Mgr. Rostislav Šimon 461 653 362 601 122 487 rostislav.simon@litomysl.cz
státní správa – silniční správní úřad silnic II. a III. třídy a místních komunikací na pověřeném území (zvláštní užívání, komunikační připojení, závazná stanoviska a vyjádření, stanovení dopravního značení, řešení přestupků ve věci zákona o pozemních komunikacích)
samospráva – povolení a výběr místních poplatků za užívání zpevněných veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, pasport komunikací města, jízdní řády autobusové a vlakové dopravy, dotace na úseku dopravní obslužnosti, turistické zázemí města Smetanovo nám., varovný povodňový systém města

Odbor výstavby a územního plánování

další informace o odboru


najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

RNDr. Michala Vavřínová 461 653 355 720 804 415 michala.vavrinova@litomysl.cz
vedoucí odboru
vykonává činnost úřadu územního plánování pro obce: Bohuňovice, Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Horky, Chmelík, Chotěnov, Jarošov, Morašice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Osík, Poříčí u Litomyšle, Příluka, Řídký, Sloupnice, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vlčkov, Litomyšl (část Kornice, Lány, Nedošín, Zahájí)
Ing. Dagmar Janková 461 653 349 dagmar.jankova@litomysl.cz
správa GIS

Odbor výstavby a územního plánování - Oddělení úřadu územního plánování

další informace o oddělení


najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Zbyněk Dobiáš 461 653 348 zbynek.dobias@litomysl.cz
- vykonává činnost úřadu územního plánování pro obce: Benátky, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Horní Újezd, Chotovice, Janov, Lubná, Makov, Němčice, Sebranice, Sedliště, Strakov, Suchá Lhota, Vidlatá Seč, Litomyšl (část Město, Nová Ves u Litomyšle, Pazucha, Pohodlí, Suchá, Záhradí)

Odbor výstavby a územního plánování - Oddělení stavebního úřadu

další informace o oddělení


najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Jan Kopecký 461 653 460 775 653 308 jan.kopecky@litomysl.cz
vedoucí oddělení
Lenka Doleželová, DiS. 461 653 346 lenka.dolezelova@litomysl.cz
vykonává činnosti obecného stavebního úřadu pro obce: Janov, Karle, Litomyšl (část Nedošín), Morašice, Němčice, Příluka, Trstěnice
Bc. Eva Dosedělová 461 653 342 eva.dosedelova@litomysl.cz
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Budislav, Chmelík, Chotovice, Jarošov, Lubná, Makov, Poříčí u Litomyšle, Sebranice, Strakov
Patrik Fedrzel, DiS. 461 653 347 patrik.fedrzel@litomysl.cz
Jan Jareš 461 653 344 jan.jares@litomysl.cz
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Dolní Újezd, Litomyšl (část Litomyšl-Město, Nová Ves u Litomyšle, Pohodlí)
Ing. Veronika Pitrová, DiS. 461 653 343 veronika.pitrova@litomysl.cz
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Horní Újezd, Nová Ves u Jarošova, Osík
- vykonává činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. třídy
Bc. Jana Šuláková 461 653 341 jana.sulakova@litomysl.cz
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Bohuňovice, Čistá, Desná, Chotěnov, Řídký, Sedliště, Suchá Lhota, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč
Šárka Tobková 461 653 345 sarka.tobkova@litomysl.cz
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Benátky, Cerekvice nad Loučnou, Horky, Litomyšl (část Kornice, Lány, Pazucha, Suchá, Zahájí, Záhradí), Nová Sídla

Odbor rozvoje a investic

další informace o odboru


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Pavel Chadima 461 653 370 775 653 307 pavel.chadima@litomysl.cz
vedoucí odboru

Odbor rozvoje a investic - Oddělení majetkoprávní

další informace o oddělení


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ivan Čech 461 653 337 775 653 318 ivan.cech@litomysl.cz
řidič, údržbář
Pavlína Kabrhelová 461 653 371 pavlina.kabrhelova@litomysl.cz
pronájmy, ověřování, poskytování údajů z ISKN
Dana Pešinová 461 653 372 dana.pesinova@litomysl.cz
prodeje, výkupy, věcná břemena, daně z nemovité věci a z nabytí nemovité věci, evidence majetku města, ověřování, poskytování údajů z ISKN
Ing. Ivana Smolová 461 653 373 ivana.smolova@litomysl.cz
souhlasy a smlouvy o podmínkách provedení stavby na zásahy do pozemků ve vlastnictví města, příprava investičních akcí města

Odbor rozvoje a investic - Oddělení investic

další informace o oddělení


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Pavel Kubeš 461 653 380 775 653 316 pavel.kubes@litomysl.cz
vedoucí oddělení, příprava a realizace investičních akcí a oprav
Lada Zajíčková 461 653 363 lada.zajickova@litomysl.cz
příprava investičních akcí a oprav, splátky půjček z FRB a PV

Odbor rozvoje a investic - Oddělení rozvoje

další informace o oddělení


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Antonín Dokoupil 461 653 340 775 653 304 antonin.dokoupil@litomysl.cz
vedoucí oddělení - stavební programy a projektová příprava investičních akcí, architektonické soutěže, program regenerace, prezentační činnost, spolupráce s městským architektem, koncepční činnost při rozvoji Města, doplňkové investice (mobiliář)
Lenka Černá 461 653 381 lenka.cerna@litomysl.cz
vedení účetnictví oddělení rozvoje a oddělení investic, kompletace stavebních akcí města

Odbor kultury a cestovního ruchu

další informace o odboru


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Michaela Severová 461 653 311 775 653 311 michaela.severova@litomysl.cz
vedoucí odboru
Jaroslava Meluzínová 461 653 392 jaroslava.meluzinova@litomysl.cz
ekonomka odboru
Zajišťuje spolupráci a koordinaci města Litomyšl s příspěvkovými organizacemi Zámecké návrší, Smetanův dům, Městská knihovna Litomyšl a Městská galerie Litomyšl, zajišťuje inventarizaci majetku města, který se nachází v těchto příspěvkových organizacích.
Marcela Quaiserová 461 653 397 marcela.quaiserova@litomysl.cz
referent odboru
Zajištění a koordinace kulturních akcí pořádaných a spolupořádaných městem Litomyšl, spolupráce na tvorbě letáků a brožur prezentujících město Litomyšl, spolupráce na prezentaci Litomyšle na veletrzích cestovního ruchu a dalších prezentačních akcích, zajištění distribuce propagačních brožur i reklamních předmětů, inventarizace majetku města, který se nachází v příspěvkových organizacích Zámecké návrší, Smetanův dům, Městská knihovna Litomyšl a Městská galerie Litomyšl.
Andrea Štegnerová 461 653 333 andrea.stegnerova@litomysl.cz
Zajišťuje chod vnitřního informačního centra, zajišťuje chod kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
Ověřování hlasů v participativním rozpočtu, spolupráce s redakcí Lilie - příjem článků a inzercí. Předávání podkladů kronikáři.
Spolupracuje s Komisí pro občanské záležitosti - Vítání občánků.
Iveta Taubenestová 461 653 317 702 201 493 iveta.taubenestova@litomysl.cz
referent
Zajištění a koordinace kulturních akcí pořádaných a spolupořádaných městem Litomyšl, spolupráce na tvorbě letáků a brožur prezentujících město Litomyšl, spolupráce na prezentaci Litomyšle na veletrzích cestovního ruchu a dalších prezentačních akcích, zajištění distribuce propagačních brožur i reklamních předmětů, inventarizace majetku města, který se nachází v příspěvkových organizacích Zámecké návrší, Smetanův dům, Městská knihovna Litomyšl a Městská galerie Litomyšl.

Odbor kultury a cestovního ruchu - Oddělení státní památkové péče

další informace o oddělení


najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Mgr. Leoš Čižinský 461 653 463 leos.cizinsky@litomysl.cz
samostatný odborný referent
Výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče ve správním obvodu města Litomyšl, města Polička (na základě veřejnoprávní smlouvy) a města Svitavy (na základě veřejnoprávní smlouvy) jako obcí s rozšířenou působností. Zajišťování péče o kulturní památky a koordinace správy místních památek a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů) kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
Jan Kopecký 461 653 460 775 653 308 jan.kopecky@litomysl.cz
samostatný odborný referent
Výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče ve správním obvodu města Litomyšl, jako obce s rozšířenou působností. Zajišťování péče o kulturní památky a koordinace správy místních památek a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů) kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.

Odbor školství a sociální péče

další informace o odboru


najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková 461 653 350 775 653 322 milada.nadvornikova@litomysl.cz
vedoucí odboru
Bc. Klára Dobrová 461 653 354 klara.dobrova@litomysl.cz
ekonomka odboru, vykonává samosprávu ve školství pro školy a školská zařízení Města Litomyšle
Bc. Jana Doležalová 461 653 352 jana.dolezalova@litomysl.cz
ekonomka odboru
vykonává samosprávu ve školství pro školy a školská zařízení Města Litomyšle
Ilona Kučerová 461 653 351 ilona.kucerova@litomysl.cz
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle
Renata Šulcová 461 653 353 renata.sulcova@litomysl.cz
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle

Odbor školství a sociální péče - Oddělení sociální péče

další informace o oddělení


najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Bc. Monika Kopecká 461 653 431 606 065 203 monika.kopecka@litomysl.cz
vedoucí oddělení
sociální kurátor pro dospělé
romský poradce
sociální práce se starými a zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky
výkon funkce veřejného opatrovníka
výdej euroklíčů
Bc. Jitka Sojková 461 653 437 720 976 737 jitka.sojkova@litomysl.cz
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
Bc. Jan Stodola 461 653 441 jan.stodola@litomysl.cz
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
vydávání parkovacích průkazů
vyjadřování se k žádostem o byt v DPS Litomyšl
výkon funkce veřejného opatrovníka
Mgr. Tereza Štýbnarová 461 653 438 720 976 744 tereza.stybnarova@litomysl.cz
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
vydávání parkovacích průkazů
vyjadřování se k žádostem o byt v DPS Litomyšl

Odbor školství a sociální péče - Oddělení sociálně právní ochrany dětí

další informace o oddělení


najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Mgr. Sylva Přikrylová 461 653 432 sylva.prikrylova@litomysl.cz
- realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
- vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí (např. určení péče a výživného, určení, popření otcovství, změna výchovného prostředí, příjmení nezletilého dítěte a další) pro obvod Benátky, Bohuňovic, Budislav, Čistá, Desná, Horky, Chmelík, Chotěnov, Jarošov, Lubná, Makov, Morašice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Osík, Poříčí u Litomyšle, Sebranice, Sedliště, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč
- zabývá se problematikou závadového chování a trestné činnosti nezletilých (kurátor pro mládež),
- specializuje se na oblast ochrany týraných a zneužívaných dětí
- poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Mgr. Jana Nováková 461 653 445 jana.novakova@litomysl.cz
- realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
- vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí (např. určení péče a výživného, určení, popření otcovství, změna výchovného prostředí, příjmení nezletilého dítěte a další) > pro obvod Litomyšl (město),
- poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Mgr. Petra Štěpánková 461 653 435 petra.stepankova@litomysl.cz
- realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
- zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče a další),
- poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Mgr. Pavel Voříšek 461 653 433 775 653 302 pavel.vorisek@litomysl.cz
- realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
- vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí (např. určení péče a výživného, určení, popření otcovství, změna výchovného prostředí, příjmení nezletilého dítěte a další) > pro obvod Cerekvice nad Loučnou, Dolní Újezd, Horní Újezd, Chotovice, Janov, Litomyšl (Kornice, Nedošín, Nová Ves, Pazucha, Pohodlí, Suchá), Němčice, Příluka, Řídký, Sloupnice, Strakov, Suchá Lhota, Vlčkov
- poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Bc. Vlasta Vostrčilová 461 653 436 vlasta.vostrcilova@litomysl.cz
- realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
- zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče a další),
- poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Odbor životního prostředí

další informace o odboru


najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Olga Paclíková 461 653 420 702 239 493 olga.paclikova@litomysl.cz
vedoucí, vodoprávní úřad
Ing. Lenka Havranová 461 653 422 lenka.havranova@litomysl.cz
státní správa lesů a myslivosti
Zdislava Jansová 461 653 423 zdislava.jansova@litomysl.cz
souhrnná stanoviska odboru, ochrana zemědělského půdního fondu
Mgr. Vratislav Laška, Ph.D. 461 653 425 vratislav.laska@litomysl.cz
státní správa ochrany přírody a rybářství
Ing. Alexandra Pandulová 461 653 424 alexandra.pandulova@litomysl.cz
státní správa ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
Ing. Bohuslav Říha 461 653 421 bohuslav.riha@litomysl.cz
vodoprávní úřad

Odbor živnostenského úřadu

další informace o odboru


najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

agendy pro online rezervaci termínu Vaší návštěvy
agenda živnostenského úřadu (kancelář č. 53 Trnková)
agenda živnostenského úřadu (kancelář č. 54 Šmíd)

Ing. Petr Šmíd 461 653 410 775 653 321 petr.smid@litomysl.cz
vedoucí odboru
Hana Dvořáková 461 653 412 hana.dvorakova@litomysl.cz
registrace živnosti
Lenka Trnková 461 653 413 lenka.trnkova@litomysl.cz
registrace živností, výpisy ze živnostenského rejstříku

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

další informace o odboru


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Mgr. Miroslava Kubešová 461 653 305 775 653 305 miroslava.kubesova@litomysl.cz
vedoucí odboru a personalista
Ing. Petra Andrlová 461 653 302 775 653 313 petra.andrlova@litomysl.cz
asistentka místostarosty
Hana Doubková 461 653 358 hana.doubkova@litomysl.cz
spisová služba, ověřování listin a podpisů, vedení účetnictví odboru
Andrea Filipi 461 653 300 727 832 823 andrea.filipi@litomysl.cz
asistentka starosty
Michaela Hrnčířová 461 653 359 michaela.hrncirova@litomysl.cz
spisová služba, ověřování listin a podpisů, vedení účetnictví odboru
Ing. Klára Hudečková 461 653 309 720 073 518 klara.hudeckova@litomysl.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odbor kanceláře vedení městského úřadu - Oddělení informatiky

další informace o oddělení


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Pavel Sodomka 461 653 312 775 653 312 pavel.sodomka@litomysl.cz
vedoucí oddělení
Bc. Jiří Frajdl 461 653 366 725 060 435 jiri.frajdl@litomysl.cz
eGon manažer, správce sítě
Libor Janko 461 653 318 libor.janko@litomysl.cz
administrátor informačního a komunikačního systému

Odbor kanceláře vedení městského úřadu - Tiskové oddělení

další informace o oddělení

naše provozní doba redakce Lilie úterý 9:00-12:00 hod. a středa 13:00-17:00 hod. (o prázdninách 16:00 hod.)
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Mgr. Petra Jiráňová 461 653 307 724 917 054 petra.jiranova@litomysl.cz
tisková mluvčí, vedoucí oddělení
Bc. Zuzana Vojáčková Adamská 461 653 308 702 151 214 zuzana.adamska@litomysl.cz
redaktorka Lilie

Odbor kanceláře vedení městského úřadu - Oddělení projektů a dotací

další informace o oddělení


najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Jaromír Drábek 461 653 326 724 339 015 jaromir.drabek@litomysl.cz
dotační programy pro financování projektů města, administrace smluv s poskytovateli dotací

Odbor dopravy

další informace o odboru

naše provozní doba včetně pokladny pondělí, středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod. (o prázdninách do 16:00 hod.); úterý, čtvrtek 7:30-11:30, 12:30-14:00 hod., pátek 8:00-11:30, 12:30-14:00 hod.
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

agendy pro online rezervaci termínu Vaší návštěvy
registr vozidel
řidičské průkazy

Ing. Kamil Hebelka 461 653 450 775 653 303 kamil.hebelka@litomysl.cz
vedoucí odboru
Lenka Plchová 461 653 454 lenka.plchova@litomysl.cz
evidence vozidel
Ilona Prokopová 461 653 464 ilona.prokopova@litomysl.cz
registr řidičů
Mgr. Tomáš Rádek 461 653 452 720 071 075 tomas.radek@litomysl.cz
zkušební komisař
Josef Soukup 461 653 453 josef.soukup@litomysl.cz
technik, schvalování jednotlivě dovezených vozidel do provozu, přestavby
Kristýna Šplíchalová, DiS. 461 653 454 kristyna.splichalova@litomysl.cz
evidence vozidel
Marcela Tučová 461 653 458 marcela.tucova@litomysl.cz
pokladna
Hana Uličná 461 653 459 hana.ulicna@litomysl.cz
evidence řidičů, bodový systém

Odbor dopravy - Oddělení přestupků

další informace o oddělení


najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Petra Bulvová 461 653 465 petra.bulvova@litomysl.cz
úsekové měření rychlosti, přestupkové řízení
Jana Jarešová, DiS. 461 653 466 jana.jaresova@litomysl.cz
úsekové měření rychlosti
Bc. Ambrož Koukola 461 653 457 ambroz.koukola@litomysl.cz
přestupkové řízení na úseku bezpečnosti silničního provozu
Mgr. Veronika Svobodová 461 653 468 veronika.svobodova@litomysl.cz

Městská policie

další informace o odboru


najdete nás na adrese Smetanovo náměstí 61, Litomyšl 570 01 mapa

Libor Marek 461 612 336 702 254 363 libor.marek@mp.litomysl.cz
vedoucí strážník
Michal Benko 461 612 336 michal.benko@mp.litomysl.cz
strážník
Jana Bulvová 461 612 336 605 874 938 jana.bulvova@mp.litomysl.cz
zástupce velitele
Bc. Josef Fialka 461 612 336 josef.fialka@mp.litomysl.cz
strážník
Jaromír Hofman 461 612 336 jaromir.hofman@mp.litomysl.cz
strážník
Miloš Menc 461 612 336 milos.menc@mp.litomysl.cz
strážník
strážník MP Litomyšl mp@litomysl.cz
Libor Novák 461 612 336 libor.novak@mp.litomysl.cz
strážník
Bc. Leoš Pavlíček 461 612 336 leos.pavlicek@mp.litomysl.cz
strážník
Karolína Sokolová, Dis. 461 612 336 karolina.sokolova@mp.litomysl.cz
strážník
Bc. Jiřina Vacková 461 612 336 jirina.vackova@mp.litomysl.cz
strážnice

Odbor městských lesů

další informace o odboru


najdete nás na adrese Strakov 15, Litomyšl 570 01 mapa

Ing. Petr Novák 461 653 480 603 271 484 petr.novak@lesy.litomysl.cz
vedoucí odboru
Leoš Boštík 731 612 090 leos.bostik@lesy.litomysl.cz
lesní na úseku Budislav
Jaroslav Hrubeš 461 653 481 731 612 093 jaroslav.hrubes@lesy.litomysl.cz
technik lesní výroby
Ing. Miroslav Kuta 731 612 091 miroslav.kuta@lesy.litomysl.cz
lesní na úseku Přívrat - Hrádek
Vlasta Štindl Kmošková 461 653 483 vlasta.kmoskova@lesy.litomysl.cz
administrativní pracovnice
Josef Telecký 461 653 482 724 525 135 josef.telecky@lesy.litomysl.cz
lesní na úseku Strakov

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl