Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle

Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2021

poskytnuté účelové dotace v roce
žadatel dotace poskytnuta na poskytnutá
částka v Kč
smlouva datum
zveřejnění
poznámky
Městské služby Litomyšl s.r.o.
Litomyšl
Zálohová dotace na krytí prokazatelné provozní ztráty sportovišť - krytý bazén, letní stadion, plovárna, zimní stadion a sportovní hala - v roce 2021. 9.550.000
Blanka Brýdlová
provozování Informačního centra a sezónní pobočky infocentra na zámku 900.000
Domov pro seniory Sloupnice
Sloupnice
částečnou úhradu nákladů souvisejících s poskytováním pobytové sociální služby pro občana města Litomyšle 7.000
Jiří Kusý, DiS.
Česká Třebová
pořádání veřejné kulturně-volnočasové akce - 4.litomyšlská Spacák párty 10.000 smlouva
formát pdf
velikost 202,01 KB
19.03.2021
Spolek leteckých modelářů Litomyšl
Litomyšl
provoz spolku 7.000
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Litomyšl
63. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2.000.000
Náboženská obec Církve československé husitské v Litomyšli
Litomyšl
podporu kulturní činnosti 8.000
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli
Litomyšl
opravu kamenné zdi u kostela 20.000
Kotelna z.s.
Litomyšl
3. ročník přehlídky alternativních hudebních skupin "Bez ambicí" 20.000
Sbor paní a dívek v Litomyšli, z.s.
Litomyšl
činnost 8.000
Česká hudební společnost - Spolek přátel krásných umění
Praha 5
setkání přátel komorní hudby a mezinárodní interpretační kurzy 25.000
Domov pod hradem Žampach
Žamberk
částečnou úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociální péče pro občana města Litomyšle 5.000
Jiří Kohák
Soutěž domácích vařičů piva - Litomyšlský korbel - VI. ročník 5.000 smlouva
formát pdf
velikost 273,27 KB
31.03.2021
Římskokatolická farnost - proboštství Litomy
Litomyšl
proplacení honorářů účinkujícím a přednášejícím, úhrada nákladů na propagaci 15.000
Litomyšlský Majáles z.s.
Litomyšl
pořádání 30. ročníku studentských slavností Majáles v Litomyšli 20.000
Nadační fond Litomyšlského symfonického orchestru
Litomyšl
činnost NF LSO v roce 2021 20.000
Sdružení pro pořádání mezinárodních hudebních kurzů z.s.
Litomyšl
25. ročník mezinárodních smyčcových kurzů 25.000
ELLA Litomyšl, s.r.o.
Litomyšl
III. memoriál M. Glanzera - Formanský den 2021 12.000
Up z.s.
Morašice
na propagaci, produkci a technické zajištění benefičního festivalu Hudba pomáhá 15.000
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšl
výstavu Alois Jirásek, Litomyšl a Filosofská historie 10.000
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšl
provoz Portmonea - Musea Josefa Váchala 50.000
Vlastimil Litomyšl, z.s.
Litomyšl
činnost 6.000
Doku Zahrady, z.s.
Litomyšl
Festival autorského dokumentu Doku Zahrady 15.000
Konfederace politických vězňů, pobočka 73
Litomyšl
podporu činnosti spolku 5.000
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Litomyšl
částečnou úhradu provozních nákladů středisek k poskytování sociálních služeb 35.000
Parkinson klub Litomyšl, Společnost Parkinson, z. s.
Litomyšl
činnost organizace 3.000
Jindřich Vodehnal
Litomyšl
finanční dotaci pro Fotoklub 1840 Litomyšl - Závěrečná konference Turnovského mapového okruhu 5.000 smlouva
formát pdf
velikost 230,98 KB
23.03.2021
Hudební mládež ČR, z.s.
Praha 9
Mladá Smetanova Litomyšl - 48. ročník 50.000
SDH Litomyšl - Nová Ves
Litomyšl
činnost SDH. 5.400
SDH Litomyšl - Pohodlí
Litomyšl
činnost SDH. 7.300
Zlatovánek spol. s.r.o.
Polička
Úhradu prokazatelné ztráty provozu MHD Litomyšl v roce 2021 dle schváleného jízdního řádu a při sválených cenách jízdného. Výše dotace je stanovena na jeden provozní den MHD. 3.465 Dotace provozního dne MHD Litomyšl
SDH Litomyšl - Lány
Litomyšl
činnost SDH. 2.500
NADĚJE
Praha 5
provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 30.000
SDH Litomyšl - Suchá
Litomyšl
činnost SDH. 1.500
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Litomyšl
provozování expozice soch Olbrama Zoubka 2021 40.000
Náboženská obec Církve československé husitské v Litomyšli
Litomyšl
nátěr oken na Husově sboru a na faře CČSH v Litomyšli na Toulovcově náměstí 50.000
Sbor Církve bratrské v Litomyšli
Litomyšl
obnovu těsnění v oknech Nového kostela, nátěry oken 50.000
SDH Litomyšl - Pazucha
Litomyšl
činnost SDH. 2.500
AVE-KONTAKT, s.r.o.
Pardubice
III. ročník mezinárodního šachového festivalu Open Litomyšl 2021 5.000
Jiří Šolc
podporu knižního vydání rukopisných vzpomínek rolníka Jana Boštíka na období kolektivizace jho rodné vesnice - Mladočova 20.000
Římskokatolická farnost - proboštství Litomy
Litomyšl
opravu komínů na farní budově v Litomyšli 80.000
Zlatovánek spol. s.r.o.
Polička
Nákup nízkopodlažního autobusu IVECO ROŠERO First FCLEI pro městskou hromadnou dopravu v městě Litomyšli. 500.000
UNITED 3P, z.s.
Vsetín
festival UNITED city-Litomyšl 20.000
Český svaz chovatelů, z.s.
Litomyšl
na činnost svazu chovatelů - rozvoj chovatelské činnosti se zřetelem na aktivní zapojení mladých chovatelů 10.000
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Litomyšl
Spolupořádání koncertu festivalu Mladá Praha 30.000
ChrisEvents s.r.o.
Zásmuky
pořádání Čokoládového trhu 15.000
Přátelé dobré hudby
Dolní Újezd
na pořádání festivalu Újezdské babí léto 2021 10.000
Jiří Kohák
Litomyšlský pivní festiválek 20.000 smlouva
formát pdf
velikost 437,38 KB
28.07.2021
Okresní Myslivecký spolek Svitavy
Svitavy
pořádání mezinárodní kynologické akce Memoriál Františka Housky 10.000
 
Youtube Litomyšl