Litomysl Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu

Pro území města Litomyšle je v rámci odpadového systému města od 1.4. 2015 účinná obecně závazná vyhláška č. 01/2015 „O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologické složky a nakládaní se stavebním odpadem“, která je v plném znění zveřejněna na www.litomysl.cz. Na základě čl. 8 této vyhlášky jsou uvedeny v přiložených souborech aktuální informace o funkčnosti určených možností odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu, provozní doby zařízení, harmonogram svozu směsného odpadu a pravidla pro užívání nádob na tříděné složky komunálního odpadu.

Smluvní oprávněnou organizací města v rámci provozu odpadového systému města Litomyšle je LIKO SVITAVY a.s., sídlo v Litomyšli – sběrný dvůr ul. Mařákova, odpovědná osoba - p. Bartoš, tel. 605 246 545.

Otevírací doby zařízení odpadového systému jsou uvedeny v přiloženém dokumentu "Odpadový systém města ...."

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad) za rok 2020 podle obecně závazné vyhlášky města Litomyšl číslo 14/2019 je splatný do 30. 6. 2020 a jeho výše za jednu osobu činí 660 Kč.
https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=mesto_litomysl&akce=vyhlasky&id=1577100343903

 

 

 

 


 

Harmonogram svozu směsného odpadu 2019 (formát doc, velikost 27 KB)

Odpadový systém města 2019 (formát doc, velikost 72 KB)

Plán odpadového hospodářství (formát pdf, velikost 3,97 MB)

Prezentace výsledků odp. hospodářství (formát pptx, velikost 11,45 MB)

Otázky a odpovědi (formát docx, velikost 15,47 KB)

Svoz komunálního odpadu


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty