Vyhledávat na webu
en

Městský úřad Litomyšl

Odbor rozvoje a investic

vedoucí: Ing. Pavel Chadima

tel.: 461 653 370    mobil: 775 653 307    e-mail: pavel.chadima@litomysl.cz

• sestavuje plán investic a oprav města
• spravuje a udržuje nemovitosti v majetku města
• zajišťuje schválené investiční akce města včetně projektové dokumentace a výběrových řízení na dodavatele staveb
• do kompetence odboru spadá i kontrola stavu již zkolaudovaných staveb
• zajištění agendy týkající se získání, čerpání a vyúčtování dotací na stavební akce města

Podřízené oddělení

Oddělení majetkoprávní
Oddělení investic
Oddělení rozvoje

Pracovníci

Ing. Pavel Chadima
vedoucí odboru
tel.: 461 653 370     mobil: 775 653 307     e-mail: pavel.chadima@litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl