Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Litomyšl - park Z. Kopala

Litomyšl - park Z. Kopala

Projekt se zabývá protipovodňovou ochranou ohrožených nemovitostí intravilánu města Litomyšl.

Pohled na původní lávku

Nadchod přes I/35 (Poliklinika)

Projekt řeší nahrazení původní železobetonové lávky z předpjatých prefabrikovaných nosníků přes silnici I/35 novou lávkou doplněnou o výtah z ul. Vodní valy.

Sběrný dvůr v Litomyšli

Sběrný dvůr v Litomyšli

Projekt se zabývá navýšením kapacity současného sběrného dvora v Litomyšli.

Nový stav

Regenerace sportoviště – ulice Osevní

Cílem projektu byla modernizace zanedbaného antukového tenisového kurtu na moderní multifunkční hřiště na basketbal, tenis, volejbal a nohejbal.

Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl

Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl

Projekt je zaměřen na obnovu suchých sekundárních trávníků a vřesovišť a dvou podmáčených lokalit a jedné lokality s nezapojeným vegetačním krytem.

Traktor

Vybavení kompostárny v Litomyšli novou technologií

Cílem projektu bylo navýšení kapacity kompostárny v Litomyšli pořízením nových technologií vybavení.

Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšli

Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšli

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu a zkvalitnění zázemí II. mateřské školy.

Navýšení kapacit III. MŠ v Litomyšli

Navýšení kapacit III. MŠ v Litomyšli

Předkládaný projekt řeší především problematiku nedostatečné kapacity a částečně i zkvalitnění infrastruktury III. mateřské školy ve městě Litomyšl.

Po realizaci

Regenerace veřejné zeleně v areálu respitní péče Jindra v Litomyšli

Areál respitní péče představuje velmi hodnotnou plochu uzavřeného areálu zeleně s výraznými floristickými prvky odpovídajícími nenarušené přírodní ploše města – dochované původní zahrady Jindrovy vily v Litomyšli.

Biotopové tůně Višňáry - Město Litomyšl

Biotopové tůně Višňáry - Město Litomyšl

Cílem bylo vybudování dvou neprůtočných tůní. Dostatečné zásobení vodou je zajištěno pomocí dvou zaštěrkovaných překopů, kterými bude zajištěno dostatečné vody.

ZŠ U Školek - foto před realizací

Odborné učebny ZŠ Litomyšl, U Školek

Cílem projektu je vytvoření odborných učeben zaměřených na rozvoj výuky digitálních technologií, cizích jazyků a pracovních činností za účelem zvýšení kvality vzdělávání v základním školství.

Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R717

Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R717

Realizací tohoto projektu bude vyřešen současný problém na zimním stadionu v Litomyšli. Stávající technologie chlazení je již na současné poměry zastaralá, příliš neefektivní, pro provoz je nutné skladovat velké množství nebezpečného čpavku.

Proměna nábřeží řeky Loučné

Proměna nábřeží řeky Loučné

Záměrem projektu, který nese podtitul „Dialog mezi řekou a městem“, je zpřístupnění řeky Loučné a vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času v lokalitě Vodní valy. Menšími úpravami projde také park u Smetanova domu.

Foto po realizaci

Výstavba turistického zázemí v Litomyšli

Cílem projektu byly stavební úpravy původní radnice a átria na Smetanově náměstí za účelem zřízení turistického centra.

Foto 1

Cyklistická stezka Vertex - ul. J. Žižky Litomyšl

Cílem projektu byla výstavba nové smíšené cyklostezky, která spojuje litomyšlskou "Husovu čtvrť" s Nedošínem.

Pumptrack Litomyšl

Pumptrack Litomyšl

V září letošního roku byla v Litomyšli slavnostně otevřena nová pumptracková dráha. Zájemci dráhu najdou u ulice Dukelská v části nazvané "Wembley" u dopravního hřiště, které pumptrack ideálně doplňuje.

Hasičská dopravní auta pro Litomyšl, Pohodlí a Nová Ves

Hasičská dopravní auta pro Litomyšl, Pohodlí a Nová Ves

V září letošního roku proběhlo převzetí nových dopravních automobilů pro JPO II Litomyšl, JPO V Nová Ves a JPO V Pohodlí.

Cisternová automobilová stříkačka (CAS) pro JPOII Litomyšl

Cisternová automobilová stříkačka (CAS) pro JPOII Litomyšl

Projekt řeší pořízení nového zásahového vozidla pro JPOII Litomyšl.

Laboratoř

Modernizace a doplnění prvků dětského hřiště a sportoviště Černá hora

Cílem projektu byla instalace dvou kusů nových herních prvků ve sportovním areálu Černá hora v Litomyšli.

Panské rybníky Jarošov

Panské rybníky Jarošov

Projekt řeší revitalizaci dvou průtočných vodních nádrží, ležících v soustavě na potoce Kozinec u obce Jarošov.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl