Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Litomyšl - park Z. Kopala

Litomyšl - park Z. Kopala

Projekt se zabývá protipovodňovou ochranou ohrožených nemovitostí intravilánu města Litomyšl.

Pohled na původní lávku

Nadchod přes I/35 (Poliklinika)

Projekt řeší nahrazení původní železobetonové lávky z předpjatých prefabrikovaných nosníků přes silnici I/35 novou lávkou doplněnou o výtah z ul. Vodní valy.

Sběrný dvůr v Litomyšli

Sběrný dvůr v Litomyšli

Projekt se zabývá navýšením kapacity současného sběrného dvora v Litomyšli.

Nový stav

Regenerace sportoviště – ulice Osevní

Cílem projektu byla modernizace zanedbaného antukového tenisového kurtu na moderní multifunkční hřiště na basketbal, tenis, volejbal a nohejbal.

Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl

Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl

Projekt je zaměřen na obnovu suchých sekundárních trávníků a vřesovišť a dvou podmáčených lokalit a jedné lokality s nezapojeným vegetačním krytem.

Traktor

Vybavení kompostárny v Litomyšli novou technologií

Cílem projektu bylo navýšení kapacity kompostárny v Litomyšli pořízením nových technologií vybavení.

Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšli

Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšli

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu a zkvalitnění zázemí II. mateřské školy.

Navýšení kapacit III. MŠ v Litomyšli

Navýšení kapacit III. MŠ v Litomyšli

Předkládaný projekt řeší především problematiku nedostatečné kapacity a částečně i zkvalitnění infrastruktury III. mateřské školy ve městě Litomyšl.

Po realizaci

Regenerace veřejné zeleně v areálu respitní péče Jindra v Litomyšli

Areál respitní péče představuje velmi hodnotnou plochu uzavřeného areálu zeleně s výraznými floristickými prvky odpovídajícími nenarušené přírodní ploše města – dochované původní zahrady Jindrovy vily v Litomyšli.

Biotopové tůně Višňáry - Město Litomyšl

Biotopové tůně Višňáry - Město Litomyšl

Cílem bylo vybudování dvou neprůtočných tůní. Dostatečné zásobení vodou je zajištěno pomocí dvou zaštěrkovaných překopů, kterými bude zajištěno dostatečné vody.

ZŠ U Školek - foto před realizací

Odborné učebny ZŠ Litomyšl, U Školek

Cílem projektu je vytvoření odborných učeben zaměřených na rozvoj výuky digitálních technologií, cizích jazyků a pracovních činností za účelem zvýšení kvality vzdělávání v základním školství.

Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R717

Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R717

Realizací tohoto projektu bude vyřešen současný problém na zimním stadionu v Litomyšli. Stávající technologie chlazení je již na současné poměry zastaralá, příliš neefektivní, pro provoz je nutné skladovat velké množství nebezpečného čpavku.

Proměna nábřeží řeky Loučné

Proměna nábřeží řeky Loučné

Záměrem projektu, který nese podtitul „Dialog mezi řekou a městem“, je zpřístupnění řeky Loučné a vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času v lokalitě Vodní valy. Menšími úpravami projde také park u Smetanova domu.

Revitalizace domu U Rytířů

Revitalizace domu U Rytířů

Cílem projektu je revitalizace kulturní památky domu U Rytířů, který je sídle Městské galerie Litomyšl.

Foto po realizaci

Výstavba turistického zázemí v Litomyšli

Cílem projektu byly stavební úpravy původní radnice a átria na Smetanově náměstí za účelem zřízení turistického centra.

Žijeme zde spolu 3

Žijeme zde spolu 3

Projekt "Žijeme zde spolu 3" je součástí systému výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023. Tento inovativní projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Projekt probíhá od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023.

Žijeme zde spolu 2

Žijeme zde spolu 2

Tento projekt je pořádán v rámci iniciativy na integraci držitelů dočasné ochrany, spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Díky této významné podpoře jsme schopni realizovat plánované aktivity.

Žijeme zde spolu

V Litomyšli se od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023 realizuje projekt „Žijeme zde spolu. Tento projekt, je pořádán v rámci projektu na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. Má za cíl podporu integrace, sociálního vyloučení a aktivizace držitelů dočasné ochrany a prevenci xenofobních nálad ve společnosti. 

Nová světla

Modernizace vnitřního osvětlení zimního stadionu

Cílem projektu je výměna výbojkového osvětlení na zimní stadionu (ZS) v Litomyšli za nové osvětlení s technologií LED.

Foto 1

Cyklistická stezka Vertex - ul. J. Žižky Litomyšl

Cílem projektu byla výstavba nové smíšené cyklostezky, která spojuje litomyšlskou "Husovu čtvrť" s Nedošínem.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl