Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Svatby v Litomyšli

Chcete si říci své „ano"?

Na území České republiky je možné uzavřít manželství formou občanského nebo církevního sňatku. K uzavření sňatku je nutné, aby snoubenci osobně podali žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou musí snoubenci požádat o osvědčení k uzavření církevního sňatku příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.

Místo určené radou města Litomyšle k uzavření manželství je Nová městská síň Litomyšl.

Po dohodě s matrikářkou je možné zvolit i jiné vhodné místo k uzavření manželství, např. piaristický kostel Nalezení sv. Kříže, Klášterní zahrady, zámecký pivovar, Zámek Litomyšl.

Radou města Litomyšle je stanovena oddacím dnem sobota, doba k uzavření manželství: 10:00 - 14:00 hod.

Stanoveným místem a hodinou pro registraci párů stejného pohlaví od 01.01.2024 je pondělí až pátek kancelář matriky v budově Bří Šťastných 597 v čase od 10:00 do 14:00 hodin a v sobotu Nová městská síň na Náměstí Václava Havla 8 v čase od 10:00 do 14:00 hodin.

 

Svatební obřady mimo stanovenou dobu nebo mimo určené místo je nutné osobně domluvit na matrice. 

 

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
  5000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
  3000 Kč
 • uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
  3000 Kč
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem
  500 Kč

Pro bližší informace ohledně svatebních obřadů volejte matriku Městského úřadu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, tel. číslo 461 653 331.

Oficiální místa pro svatební obřady

Nová městská síň Litomyšl

Nová městská síň Litomyšl

Oficiální obřadní síň města Litomyšle byla postavena podle návrhu architekta Aleše Buriana. První ano v ní zaznělo v lednu 2016. K zajímavě pojatému prostoru síně, z níž je výhled na zámecké návrší, přiléhá také místnost pro nevěsty. Interiér ozvláštňuje masivní stůl či dílo sochaře Arnolda Bartůňka.

Jiná vhodná místa pro svatební obřady (příklady)

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

Barokní chrám dostavěný v roce 1722 podle projektu architekta Giovanni Battisty Alliprandiho je dominantou města. Po rozsáhlé revitalizaci, kterou prošel v letech 2010-2014, se může pochlubit nádherným interiérem doplněným o současná umělecká díla. Veškerý mobiliář i oltáře byly precizně zrestaurovány.

Klášterní zahrady

Klášterní zahrady

Romantické místo s výhledem na město. Různá zákoutí Klášterních zahrad jsou s oblibou vyhledávaná svatebními fotografy, městská obřadní síň se totiž nachází v těsné blízkosti. Tato lokalita v centru Litomyšle je vhodná také pro svatební obřady pod otevřeným nebem.

kaple v Zámeckém pivovaře

Zámecký pivovar

Zámecký pivovar najdeme nedaleko městské obřadní síně i piaristického kostela Nalezení sv. Kříže. V letech 2001-2006 prošel celkovou rekonstrukcí. Kromě společenských sálů je zde ubytování a kanceláře. Rozsáhlá úprava zámeckého pivovaru byla realizována podle návrhu architekta Josef Pleskot.

Zámek Litomyšl

Zámek Litomyšl

Zámek byl v roce 1999 pro svoji jedinečnou renesanční architekturu zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Pro snoubence, kteří hledají romantické a nezapomenutelné místo, kde si říct své ano, nabízí zámek několik prostor, jako kapli, zahradní sallet nebo rokokový salonek.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl