Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Potřebujete asistenci hasičů?

V tom případě volejte linky 112 či 150. Pokud vás zajímají informace týkající se našeho celého kraje, můžete navštívit web HZS Pardubického kraje.

Přímo v Litomyšli, podobně jako na jiných místech, fungují jednotky požární ochrany. Základním posláním těchto jednotek je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Ve městě Litomyšl je požární ochrana zabezpečena těmito jednotkami požární ochrany:

1) Na adrese Partyzánská 1074, 570 01 Litomyšl je dislokována Požární stanice Litomyšl, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Velitelem stanice je npor. Ing. Lukáš Faltys, 950 578 111, 950 578 197, lukas.faltys@pak.izscr.cz. Tato jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, kategorie JPO I, zajišťuje výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu (1+3), doba výjezdu činí dvě minuty, tato jednotka mj. poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti.

2) Město Litomyšl k 1. 1. 2009 zřídilo usnesením zastupitelstva Jednotku sboru dobrovolných hasičů Litomyšl (dále jen „JSDH“), kategorie JPO II/1 (obecně platí, že taková jednotka zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000, doba výjezdu 5 minut). Tato jednotka požární ochrany sídlí na hasičské zbrojnici v Litomyšli, Na Lánech 479. Velitelem JSDH je Zdeněk Vodehnal, 605 947 800, e-mail: woody19@post.cz. Další podrobnější informace o JSDH, týkající se např. personálního obsazení, vybavení a činnosti, jsou k dispozici na adrese http://hasicilitomysl.hys.cz/.

3) Město Litomyšl je rovněž zřizovatelem jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V (obecně platí, že jednotka této kategorie zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu, doba výjezdu 10 minut):

  • JSDH Pohodlí, velitel Josef Pelc
  • JSDH Kornice, velitel Ladislav Vacek
  • JSDH Nedošín, velitel Ladislav Hantl
  • JSDH Nová Ves, velitel Ing. Bc. Miroslav Vacek
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl