Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021-2022

10.3.2021 / Mirka Jirečková / Pro budoucí žáky Zápis

Vážení rodiče,
přináším potřebné informace k realizaci zápisu budoucích prvňáčků. Naše škola otevře v příštím školním roce dvě první třídy, třídními učitelkami budou Mgr. Irena Bartošová a Mgr. Dalena Beníšková. Vzhledem k situaci, která v zemi přetrvává, proběhne zápis v měsíci dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Více informací viz níže.


Velikonoce ve 4.A

13.4.2021 / Libuše Janišová / Třídy 4.A

Proč slavíme Velikonoce? Co si můžete vyrobit a připravit za dobroty? Jaké máme velikonoční zvyky a tradice? To vám připravili žáci 4.A :)


ŠKOLA PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

13.4.2021 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o děti rodičů zaměstnaných v IZS (integrovaný záchranný systém), proto je Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN umožněna přítomnost těchto žáků ve věku od 6 do 10 let na prvních stupních základních škol i v době distanční výuky.


Informace ke stravování v jídelně od 12. 4. 2021

9.4.2021 / Mirka Jirečková / Pro rodiče Informace vedení školy

Vážení rodiče,
přinášíme ještě informace ke školnímu stravování po nástupu žáků do školy 12. 4. 2021


Další aktuality