Vyhledávat na webu
en

Městský úřad Litomyšl

Odbor městských lesů

vedoucí: Ing. Petr Novák

tel.: 461 653 480    mobil: 603 271 484    e-mail: petr.novak@lesy.litomysl.cz

• hospodaří s lesním majetkem Města Litomyšl
• zajišťuje pěstební práce, těžbu a prodej dřeva, údržbu budov a cest sloužící lesnímu hospodářství
• stará se o zlepšení přírodního prostředí a rekreační hodnoty lesa, a to především v oblasti Černé hory, Nedošínského háje a Městských maštalí na Budislavi
• provádí podnikatelské aktivity v oblasti lesního hospodářství
• vyrábí štípané palivové dříví
• zajišťuje ubytování na hájenkách Strakov, Kozlov a Budislav

další podrobné informace o činnosti odboru

Pracovníci

Ing. Petr Novák
vedoucí odboru
tel.: 461 653 480     mobil: 603 271 484     e-mail: petr.novak@lesy.litomysl.cz

Leoš Boštík
lesní na úseku Budislav
mobil: 731 612 090     e-mail: leos.bostik@lesy.litomysl.cz

Ing. Pavel Havran
lesní na úseku Strakov
tel.: 461 653 482     mobil: 731 612 089     e-mail: pavel.havran@lesy.litomysl.cz

Jaroslav Hrubeš
technik lesní výroby
tel.: 461 653 481     mobil: 731 612 093     e-mail: jaroslav.hrubes@lesy.litomysl.cz

Ing. Miroslav Kuta
lesní na úseku Přívrat - Hrádek
mobil: 731 612 091     e-mail: miroslav.kuta@lesy.litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl