Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Oddělení úřadu územního plánování

 

• vykonává činnost úřadu územního plánování (tj. zejména pořizuje územně plánovací podklady, územní plány obcí, regulační plány, vymezuje zastavěné území, vykovává státní dozor ve věcech územního plánování, vykonává poradenskou a konzultační činnost)

nadřízený odbor: Odbor výstavby a územního plánování

Pracovníci

Bc. Lucie Nováčková
referentka
tel.: 461 653 348     e-mail: lucie.novackova@litomysl.cz

RNDr. Michala Vavřínová
referentka
tel.: 461 653 355     e-mail: michala.vavrinova@litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl