Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Odbor dopravy

vedoucí: Ing. Kamil Hebelka

tel.: 461 653 450    mobil: 775 653 303    e-mail: kamil.hebelka@litomysl.cz

• Vykonává státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích /zákon č. 361/2000 Sb./
Uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řídičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění. Nařizuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění. Vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává jejich duplikáty. Vede registr řidičů, provádí záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a vydává data z registru řidičů. Projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

• Vykonává státní správu ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel / zákon č. 247/2000 Sb./
Rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o jejím změně a odnětí. Schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole. Zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky. Vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Vykonává státní odborný dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

• Vykonává státní správu ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích /zákon č. 56/2001 Sb/.
Vede registr silničních vozidel rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru. Přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou. Vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla , provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla. Rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu. Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného vozidla. Provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla. Rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí. Vykonává státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

• Vykonává funkci dopravního úřadu pro taxislužbu a městskou dopravu zákon č. 111/94 sb./

Agendy pro online rezervaci termínu Vaší návštěvy

registr vozidel
řidičské průkazy

Podřízené oddělení

Oddělení přestupků

Pracovníci

Ing. Kamil Hebelka
vedoucí odboru
tel.: 461 653 450     mobil: 775 653 303     e-mail: kamil.hebelka@litomysl.cz

Ilona Kužílková
řidičské průkazy
tel.: 461 653 464     e-mail: ilona.kuzilkova@litomysl.cz

Lenka Plchová
evidence vozidel
tel.: 461 653 454     e-mail: lenka.plchova@litomysl.cz

Mgr. Tomáš Rádek
zkušební komisař
tel.: 461 653 452     mobil: 720 071 075     e-mail: tomas.radek@litomysl.cz

Josef Soukup
technik, schvalování jednotlivě dovezených vozidel do provozu, přestavby
tel.: 461 653 453     e-mail: josef.soukup@litomysl.cz

Kristýna Šplíchalová, DiS.
evidence vozidel
tel.: 461 653 454     e-mail: kristyna.splichalova@litomysl.cz

Marcela Tučová
pokladna
tel.: 461 653 458     e-mail: marcela.tucova@litomysl.cz

Hana Uličná
evidence řidičů, bodový systém
tel.: 461 653 459     e-mail: hana.ulicna@litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl