Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Odbor dopravy

vedoucí: Ing. Kamil Hebelka

tel.: 461 653 450    mobil: 775 653 303    e-mail: kamil.hebelka@litomysl.cz

• Vykonává státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích /zákon č. 361/2000 Sb./
Uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řídičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění. Nařizuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění. Vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává jejich duplikáty. Vede registr řidičů, provádí záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a vydává data z registru řidičů. Projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

• Vykonává státní správu ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel / zákon č. 247/2000 Sb./
Rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o jejím změně a odnětí. Schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole. Zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky. Vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Vykonává státní odborný dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

• Vykonává státní správu ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích /zákon č. 56/2001 Sb/.
Vede registr silničních vozidel rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru. Přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou. Vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla , provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla. Rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu. Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného vozidla. Provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla. Rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí. Vykonává státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

• Vykonává funkci dopravního úřadu pro taxislužbu a městskou dopravu zákon č. 111/94 sb./


Agendy pro online rezervaci termínu Vaší návštěvy

registr vozidel
řidičské průkazy


Podřízené oddělení

Oddělení přestupků

Zde nás najdete


Naši pracovníci

Ing. Kamil Hebelka
vedoucí odboru
tel.: 461 653 450     mobil: 775 653 303     e-mail: kamil.hebelka@litomysl.cz

Lenka Plchová
evidence vozidel
tel.: 461 653 454     e-mail: lenka.plchova@litomysl.cz

Ilona Prokopová
registr řidičů
tel.: 461 653 464     e-mail: ilona.prokopova@litomysl.cz

Mgr. Tomáš Rádek
zkušební komisař
tel.: 461 653 452     mobil: 720 071 075     e-mail: tomas.radek@litomysl.cz

Josef Soukup
technik, schvalování jednotlivě dovezených vozidel do provozu, přestavby
tel.: 461 653 453     e-mail: josef.soukup@litomysl.cz

Kristýna Šplíchalová, DiS.
evidence vozidel
tel.: 461 653 454     e-mail: kristyna.splichalova@litomysl.cz

Marcela Tučová
pokladna
tel.: 461 653 458     e-mail: marcela.tucova@litomysl.cz

Hana Uličná
evidence řidičů, bodový systém
tel.: 461 653 459     e-mail: hana.ulicna@litomysl.cz


Naše formuláře

Registr řidičů

Žádost o odečet bodů (formát pdf, velikost 312,2 KB)

Žádost o odečet bodů

Žádost o výpis bodového hodnocení (formát doc, velikost 22,5 KB)


Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení mot. vozidel (formát doc, velikost 32 KB)


Registr vozidel

Plná moc (formát doc, velikost 27,5 KB)


Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla (formát pdf, velikost 652,3 KB)


Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (formát pdf, velikost 632,31 KB)


Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 621,15 KB)


Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla (formát pdf, velikost 651,13 KB)


Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz (formát pdf, velikost 631,07 KB)


Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (formát pdf, velikost 629,08 KB)


Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 665,12 KB)


Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel (formát pdf, velikost 646,37 KB)


Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (formát pdf, velikost 640,92 KB)


 
Youtube Litomyšl