Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Oddělení stavebního úřadu

vedoucí: Jan Kopecký

tel.: 461 653 341    e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

• vykonává činnost obecného stavebního úřadu (tj. zejména vede územní a stavební řízení, řízení o změně užívání stavby, řízení odstranění stavby, vydává územní souhlas, souhlas s ohlášenou stavbou, kolaudační souhlas, vykovává státní dozor ve věcech stavebního řádu, vede přestupková řízení, vykonává poradenskou a konzultační činnost)
• vykonává činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. třídy
• rozhoduje o označování budov čísly popisnými, evidenčními a orientačními na území města Litomyšle

nadřízený odbor: Odbor výstavby a územního plánování


Zde nás najdete


Naši pracovníci

Jan Kopecký
vedoucí oddělení
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Litomyšl (část Litomyšl-Město)
tel.: 461 653 341     e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

Bc. Eva Dosedělová
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Bohuňovice, Budislav, Chotěnov, Chotovice, Jarošov, Lubná, Morašice, Nová Ves u Jarošova, Poříčí, Řídký, Újezdec
tel.: 461 653 342     e-mail: eva.dosedelova@litomysl.cz

Ing. Jan Doubrava
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Čistá, Janov, Litomyšl (část Nedošín), Němčice, Trstěnice
tel.: 461 653 346     e-mail: jan.doubrava@litomysl.cz

Eva Hantlová
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Dolní Újezd, Osík, Sebranice
tel.: 461 653 344     e-mail: eva.hantlova@litomysl.cz

Ing. Veronika Pitrová, DiS.
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Desná, Horní Újezd, Chmelík, Litomyšl (část Nová Ves u Litomyšle, Pohodlí), Karle, Makov, Příluka, Strakov, Suchá Lhota, Tržek, Vidlatá Seč
- vykonává činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. třídy v celém správním obvodu
tel.: 461 653 343     e-mail: veronika.pitrova@litomysl.cz

Šárka Tobková
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Benátky, Cerekvice nad Loučnou, Horky, Litomyšl (část Pazucha, Kornice, Lány, Suchá, Zahájí, Záhradí), Nová Sídla, Sedliště
tel.: 461 653 345     e-mail: sarka.tobkova@litomysl.cz


Naše formuláře

1 obecné2 územní řízení

Žádost o povolení výjimky (formát doc, velikost 50,5 KB)


Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (formát docx, velikost 41,83 KB)


Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (formát docx, velikost 40,05 KB)


Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (formát docx, velikost 39,36 KB)


Žádost o vydání sdělení k dělení nebo scelování pozemků (formát doc, velikost 44,5 KB)


Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (formát docx, velikost 36,09 KB)


Žádost o územní souhlas (formát docx, velikost 37,99 KB)


3 stavební povolení a ohlášení

Žádost o vydání souhlasu dle § 15 stavebního zákona (formát doc, velikost 36 KB)


Žádost o povolení výjimky (formát doc, velikost 50,5 KB)


Ohlášení stavby (formát docx, velikost 38,19 KB)


Společné oznámení záměru (formát docx, velikost 40,35 KB)


Žádost o stavební povolení (formát docx, velikost 38,57 KB)


Žádost o vydání společného povolení (formát docx, velikost 45,16 KB)


Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (formát docx, velikost 36,42 KB)


Čestné prohlášení stavbyvedoucího, že bude vykonávat odborné vedení provádění stavby (formát doc, velikost 33 KB)


Čestné prohlášení stavebního dozora, že bude vykonávat odborné vedení provádění stavby (formát doc, velikost 39 KB)


Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě (formát doc, velikost 42,5 KB)


4 užívání staveb

Žádost o povolení předčasného užívání stavby (formát docx, velikost 37,32 KB)


Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (formát doc, velikost 41 KB)

(u staveb pravomocně povolených do 31.12.2006)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (formát docx, velikost 38,19 KB)


Čestné prohlášení o provedení stavby (formát doc, velikost 29,5 KB)


Oznámení změny užívání stavby (formát docx, velikost 38,15 KB)


Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení / zjednodušené dokumentace (formát doc, velikost 66 KB)


5 odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Ohlášení odstranění (formát docx, velikost 36,48 KB)

stavby, terénních úprav, zařízení
 
Youtube Litomyšl