Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Oddělení stavebního úřadu

vedoucí: Jan Kopecký

tel.: 461 653 341    e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

• vykonává činnost obecného stavebního úřadu (tj. zejména vede územní a stavební řízení, řízení o změně užívání stavby, řízení odstranění stavby, vydává územní souhlas, souhlas s ohlášenou stavbou, kolaudační souhlas, vykovává státní dozor ve věcech stavebního řádu, vede přestupková řízení, vykonává poradenskou a konzultační činnost)
• vykonává činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. třídy
• rozhoduje o označování budov čísly popisnými, evidenčními a orientačními na území města Litomyšle

nadřízený odbor: Odbor výstavby a územního plánování

Pracovníci

Jan Kopecký
vedoucí oddělení
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Litomyšl (část Litomyšl-Město)
tel.: 461 653 341     e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

Bc. Eva Dosedělová
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Bohuňovice, Budislav, Chotěnov, Chotovice, Jarošov, Lubná, Morašice, Nová Ves u Jarošova, Poříčí, Řídký, Újezdec
tel.: 461 653 342     e-mail: eva.dosedelova@litomysl.cz

Ing. Jan Doubrava
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Čistá, Janov, Litomyšl (část Nedošín), Němčice, Trstěnice
tel.: 461 653 346     e-mail: jan.doubrava@litomysl.cz

Eva Hantlová
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Dolní Újezd, Osík, Sebranice
tel.: 461 653 344     e-mail: eva.hantlova@litomysl.cz

Ing. Veronika Pitrová, DiS.
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Desná, Horní Újezd, Chmelík, Litomyšl (část Nová Ves u Litomyšle, Pohodlí), Karle, Makov, Příluka, Strakov, Suchá Lhota, Tržek, Vidlatá Seč
- vykonává činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. třídy v celém správním obvodu
tel.: 461 653 343     e-mail: veronika.pitrova@litomysl.cz

Šárka Tobková
vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Benátky, Cerekvice nad Loučnou, Horky, Litomyšl (část Pazucha, Kornice, Lány, Suchá, Zahájí, Záhradí), Nová Sídla, Sedliště
tel.: 461 653 345     e-mail: sarka.tobkova@litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl