Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Odbor místního a silničního hospodářství

vedoucí: Ing. Pavel Jiráň

tel.: 461 653 360    mobil: 775 653 306    e-mail: pavel.jiran@litomysl.cz

Státní správa:
• zajišťuje výkon silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace pověřeného území
• zajišťuje evidence zemědělských podnikatelů
• eviduje svody zvířat na území města
Samospráva:
• spravuje odpadové hospodářství ve městě
• spravuje agendu bytové politiky ve městě
• spravuje veřejnou zeleň a ekologii města
• zajišťuje správu místních komunikací a dopravního značení města
• vede evidenci žadatelů o garážová stání v majetku města
• spolupracuje se správci inženýrských sítí na území města
• jízdní řády autobusové a vlakové hromadné dopravy
• dotace města v oblastech ekologie, dopravní obslužnosti a řešení následků živelných událostí

Pracovníci

Ing. Pavel Jiráň
samospráva – dopravní systém a dopravní značení města, systém odpadového hospodářství, bytová politika města, Městské služby Litomyšl s.r.o., vodovodní a kanalizační sítě, tepelné hospodářství, opravy místních komunikací a veřejných prostranství, spolupráce s provozovateli inženýrských sítí na území města, dotace města v oblasti likvidace odpadních vod a řešení následků živelných událostí
tel.: 461 653 360     mobil: 775 653 306     e-mail: pavel.jiran@litomysl.cz

Ing. Miloslav Cink
státní správa – silniční správní úřad silnic II. a III. třídy a místních komunikací na pověřeném území (zvláštní užívání, komunikační připojení, závazná stanoviska a vyjádření, stanovení dopravního značení, řešení přestupků ve věci zákona o pozemních komunikacích)
samospráva – povolení a výběr místních poplatků za užívání zpevněných veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, pasport komunikací města, vodní hospodářství města, pasport mostních objektů města, evidence žadatelů o garážová stání
tel.: 461 653 365     mobil: 724 385 499     e-mail: miloslav.cink@litomysl.cz

Ing. Jana Foltová
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů, svody zvířat na území města
samospráva - ekologie města, odpadové hospodářství města, agenda žádostí o byty, hrobová zařízení ve vlastnictví města, ekonomika odboru, dotace města v oblasti ekologie
tel.: 461 653 364     e-mail: jana.foltova@litomysl.cz

Ing. Edita Schramm
samospráva - správa zeleně města, povolení a výběr místních poplatků za zvláštní užívání veřej. prostranství - zelené plochy
tel.: 461 653 361     mobil: 725 575 480     e-mail: edita.schramm@litomysl.cz

Mgr. Rostislav Šimon
státní správa – silniční správní úřad silnic II. a III. třídy a místních komunikací na pověřeném území (zvláštní užívání, komunikační připojení, závazná stanoviska a vyjádření, stanovení dopravního značení, řešení přestupků ve věci zákona o pozemních komunikacích)
samospráva – povolení a výběr místních poplatků za užívání zpevněných veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, pasport komunikací města, jízdní řády autobusové a vlakové dopravy, dotace na úseku dopravní obslužnosti, turistické zázemí města Smetanovo nám., varovný povodňový systém města, evidence žadatelů o garážová stání.
tel.: 461 653 362     mobil: 601 122 487     e-mail: rostislav.simon@litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl