Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Odbor kultury a cestovního ruchu

vedoucí: Ing. Michaela Severová

tel.: 461 653 311    mobil: 775 653 311    e-mail: michaela.severova@litomysl.cz

• zajišťuje funkci zřizovatele vůči kulturním příspěvkovým organizacím Města Litomyšle
• poskytuje příspěvky spolkům a kulturním organizacím
• spolupracuje s Infocentrem v oblasti cestovního ruchu a propagace města
• organizačně zajišťuje společenské a někdy i kulturní akce
• vykonává státní správu v oblasti památkové péče
• zastupuje město Litomyšl v těchto dobrovolných svazcích obcí: České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
• stará se o prezentaci města Litomyšl navenek
• realizuje výrobu nejrůznějších propagačních tiskovin a předmětů 
• udržuje dobré jméno města v povědí široké veřejnosti (veletrhy, inzerce, fotogalerie, marketingové kampaně apod.)


Podřízené oddělení

Oddělení státní památkové péče

Zde nás najdete


Naši pracovníci

Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru
tel.: 461 653 311     mobil: 775 653 311     e-mail: michaela.severova@litomysl.cz

Jaroslava Meluzínová
ekonomka odboru
Zajišťuje spolupráci a koordinaci města Litomyšl s příspěvkovými organizacemi Zámecké návrší, Smetanův dům, Městská knihovna Litomyšl a Městská galerie Litomyšl, zajišťuje inventarizaci majetku města, který se nachází v těchto příspěvkových organizacích.
tel.: 461 653 392     e-mail: jaroslava.meluzinova@litomysl.cz

Marcela Quaiserová
referent odboru
Zajištění a koordinace kulturních akcí pořádaných a spolupořádaných městem Litomyšl, spolupráce na tvorbě letáků a brožur prezentujících město Litomyšl, spolupráce na prezentaci Litomyšle na veletrzích cestovního ruchu a dalších prezentačních akcích, zajištění distribuce propagačních brožur i reklamních předmětů, inventarizace majetku města, který se nachází v příspěvkových organizacích Zámecké návrší, Smetanův dům, Městská knihovna Litomyšl a Městská galerie Litomyšl.
tel.: 461 653 397     e-mail: marcela.quaiserova@litomysl.cz

Andrea Štegnerová
Zajišťuje chod vnitřního informačního centra, zajišťuje chod kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
Ověřování hlasů v participativním rozpočtu, spolupráce s redakcí Lilie - příjem článků a inzercí. Předávání podkladů kronikáři.
Spolupracuje s Komisí pro občanské záležitosti - Vítání občánků.
tel.: 461 653 333     e-mail: andrea.stegnerova@litomysl.cz

Iveta Taubenestová
referent
Zajištění a koordinace kulturních akcí pořádaných a spolupořádaných městem Litomyšl, spolupráce na tvorbě letáků a brožur prezentujících město Litomyšl, spolupráce na prezentaci Litomyšle na veletrzích cestovního ruchu a dalších prezentačních akcích, zajištění distribuce propagačních brožur i reklamních předmětů, inventarizace majetku města, který se nachází v příspěvkových organizacích Zámecké návrší, Smetanův dům, Městská knihovna Litomyšl a Městská galerie Litomyšl.
tel.: 461 653 317     mobil: 702 201 493     e-mail: iveta.taubenestova@litomysl.cz


Naše formuláře

Individuální dotace

Žádost o individuální dotaci pro fyzickou osobu nepodnikající (formát doc, velikost 112 KB)

Žádost o dotaci pro fyzickou osobu podnikající (formát doc, velikost 112,5 KB)

Žádost o dotaci pro právnickou osobu (formát doc, velikost 117,5 KB)

Podpora ostatní kulturní činnosti v roce 2021

Žádost o dotaci pro fyzickou osobu nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost o dotaci pro fyzickou osobu podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost o dotaci pro právnickou osobu (formát doc, velikost 66,5 KB)


Naše životní situace

Kultura / Dotace

Pokud dostanu na moji akci dotaci, mohu použít logo města na propagačních materiálech?

Na co mohu aktuálně v oblasti kultury žádat dotaci?

Je termín podání žádosti časově omezen?

Kde najdu informace k poskytovaným dotacím kulturním a spolkovým organizacím? Kdo mi zodpoví případné otázky k vyplnění žádosti?

V aktuálních dotačních programech jsem nenašel dotaci vhodnou pro můj projekt. Co mám dělat?

Jak mám vyúčtovat dotaci?

Mohu si o dotaci zažádat právě já? Splňuje můj projekt podmínky dotace?


Kultura / Pořádání akcí

Chci pořádat veřejnou kulturní/společenskou akci. Co k tomu potřebuji?

Jak je to s nočním klidem?

Může mi město Litomyšl pomoci s propagací/publicitou mé akce? Co pro to mám udělat?

Kde se dozvím o pořádaných akcích?

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl