Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Odbor kultury a cestovního ruchu

vedoucí: Ing. Michaela Severová

tel.: 461 653 311    mobil: 775 653 311    e-mail: michaela.severova@litomysl.cz

• zajišťuje funkci zřizovatele vůči kulturním příspěvkovým organizacím Města Litomyšle
• poskytuje příspěvky spolkům a kulturním organizacím
• spolupracuje s Infocentrem v oblasti cestovního ruchu a propagace města
• organizačně zajišťuje společenské a někdy i kulturní akce
• vykonává státní správu v oblasti památkové péče
• zastupuje město Litomyšl v těchto dobrovolných svazcích obcí: České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
• stará se o prezentaci města Litomyšl navenek
• realizuje výrobu nejrůznějších propagačních tiskovin a předmětů 
• udržuje dobré jméno města v povědí široké veřejnosti (veletrhy, inzerce, fotogalerie, marketingové kampaně apod.)

Podřízené oddělení

Oddělení státní památkové péče

Pracovníci

Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru
tel.: 461 653 311     mobil: 775 653 311     e-mail: michaela.severova@litomysl.cz

Jaroslava Meluzínová
ekonomka odboru
Zajišťuje spolupráci a koordinaci města Litomyšl s příspěvkovými organizacemi Zámecké návrší, Smetanův dům, Městská knihovna Litomyšl a Městská galerie Litomyšl, zajišťuje inventarizaci majetku města, který se nachází v těchto příspěvkových organizacích.
tel.: 461 653 392     e-mail: jaroslava.meluzinova@litomysl.cz

Marcela Quaiserová
referent odboru
Zajištění a koordinace kulturních akcí pořádaných a spolupořádaných městem Litomyšl, spolupráce na tvorbě letáků a brožur prezentujících město Litomyšl, spolupráce na prezentaci Litomyšle na veletrzích cestovního ruchu a dalších prezentačních akcích, zajištění distribuce propagačních brožur i reklamních předmětů, inventarizace majetku města, který se nachází v příspěvkových organizacích Zámecké návrší, Smetanův dům, Městská knihovna Litomyšl a Městská galerie Litomyšl.
tel.: 461 653 397     e-mail: marcela.quaiserova@litomysl.cz

Andrea Štegnerová
referent
Zajišťuje chod vnitřního informačního centra, zajišťuje chod kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).
tel.: 461 653 333     e-mail: andrea.stegnerova@litomysl.cz

Iveta Taubenestová
referent
Zajištění a koordinace kulturních akcí pořádaných a spolupořádaných městem Litomyšl, spolupráce na tvorbě letáků a brožur prezentujících město Litomyšl, spolupráce na prezentaci Litomyšle na veletrzích cestovního ruchu a dalších prezentačních akcích, zajištění distribuce propagačních brožur i reklamních předmětů, inventarizace majetku města, který se nachází v příspěvkových organizacích Zámecké návrší, Smetanův dům, Městská knihovna Litomyšl a Městská galerie Litomyšl.
tel.: 461 653 317     mobil: 702 201 493     e-mail: iveta.taubenestova@litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl