Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Veřejná vyhláška, rozhodnutí

Areál firmy STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o., Morašice (společné povolení)
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 17. 07. 2024 | datum sejmutí: 02. 08. 2024

Veřejná vyhláška, rozhodnutí

Areál firmy STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o., Morašice
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 16. 07. 2024 | datum sejmutí: 01. 08. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu - oprava vodovodu a komunikací - Voděrady a Džbánov

zveřejňuje: MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 15. 07. 2024 | datum sejmutí: 31. 07. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu - cyklistické závody - Česká Třebová, Němčice, Pazucha, Kozlov

zveřejňuje: MěÚ Česká Třebová, odbor stavební a životního prostředí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 15. 07. 2024 | datum sejmutí: 31. 07. 2024

Prodej pozemku v katastrálním území Nová Ves u Litomyšle

Město Litomyšl hodlá prodat p. p. č. 1260/7 ostatní plocha o výměře 1 146 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 148-78/2023 v katastrálním území Nová Ves u Litomyšle za účelem zpevnění a využití jako skladovací a manipulační plochy k sousednímu objektu. Kupující TPR s.r.o., IČ 05348781, Čistá 424, 569 56.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 15. 07. 2024 | datum sejmutí: 01. 08. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení provozu při sportovní akci Decimuž - Litomyšl, Strakov

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 15. 07. 2024 | datum sejmutí: 31. 07. 2024

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení - prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Jedná se o řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu kabelového vedení nn.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15. 07. 2024 | datum sejmutí: 31. 07. 2024

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - I/35 Litomyšl, OK Průmyslová

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 15. 07. 2024 | datum sejmutí: 31. 07. 2024

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, Poříčí u Litomyšle, Mladočov

zveřejňuje: Exekutorský úřad Přerov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 12. 07. 2024 | datum sejmutí: 28. 07. 2024

Dražební vyhláška - elektronická dražba - obchodní podíl 100% společnosti Theta Property s. r. o. v likvidaci

zveřejňuje: Prokonzulta, a. s. Brno
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 11. 07. 2024 | datum sejmutí: 21. 08. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení provozu při cyklistickém závodu - V. Mýto, Tisová, České Heřmanice, Hrušová, Dolní Sloupnice

zveřejňuje: MěÚ Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 09. 07. 2024 | datum sejmutí: 25. 07. 2024

Upozornění - nedošlo k předání exekučních spisů, seznam osob, kterým se doručuje dražební vyhláška - dražební jednání - Pazucha

zveřejňuje: Exekutorský úřad Plzeň - jih
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 08. 07. 2024 | datum sejmutí: 24. 10. 2024

Přechodná úprava dopravního značení - dopravní omezení na Toulovcově náměstí z důvodu rekonstrukce plynovodu

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 04. 07. 2024 | datum sejmutí: 20. 07. 2024

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04. 07. 2024 | datum sejmutí: 20. 07. 2024

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - ulice T. G. Masaryka 527, 659, 728, 767 a 904

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04. 07. 2024 | datum sejmutí: 24. 07. 2024

Přechodná úprava dopravního značení - uzavírka silnice III/3594 v úseku Říkovice - Višňáry.

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 03. 07. 2024 | datum sejmutí: 19. 07. 2024

Rozpočtová opatření č. 4, 5, 104 a 105

Změny rozpočtu a plánu roku 2024
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 03. 07. 2024 | datum sejmutí: 03. 01. 2025

II/359 Litomyšl, silnice

Oprava části komunikace v ulici Mařákova
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 03. 07. 2024 | datum sejmutí: 19. 07. 2024

Vyhlášení nálezu

Klíč od vozidla Škoda
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 02. 07. 2024 | datum sejmutí: 01. 10. 2024

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v části katastrálního území Litomyšl

zveřejňuje: Státní pozemkový úřad - pobočka Svitavy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 01. 07. 2024 | datum sejmutí: 19. 07. 2024

Vyhlášení nálezu

Klíč s přívěsky
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 28. 06. 2024 | datum sejmutí: 27. 09. 2024

Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Horní Újezd

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Oddělení úřadu územního plánování
datum vystavení: 26. 06. 2024 | datum sejmutí: 04. 09. 2024

Vyhlášení nálezu

Kožená klíčenka
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 26. 06. 2024 | datum sejmutí: 25. 09. 2024

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 26. 06. 2024 | datum sejmutí: 25. 09. 2024

Pronájem části pozemku v katastrálním území Litomyšl - Realizace Adventních trhů 2024

Město Litomyšl hodlá pronajmout část p. p. č. 2138/19 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl – Toulovcovo náměstí, a to za účelem realizace Adventních trhů 2024 v délce trvání nejméně od soboty před 1. adventní nedělí do 23. prosince včetně.
Podrobnosti v příloze.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 25. 06. 2024 | datum sejmutí: 16. 08. 2024

Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí- zastavěná plocha a nádvoří, Moravská Třebová

zveřejňuje: Exekutorský úřad Prostějov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 21. 06. 2024 | datum sejmutí: 25. 07. 2024

Dražební vyhláška - elektronická dražba spoluvlastnického podílu na nemovitostech a jejich příslušenství, Ústí nad Orlicí

zveřejňuje: Exekutorský úřad Přerov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 21. 06. 2024 | datum sejmutí: 14. 08. 2024

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje místní koeficient pro vymezené nemovité věci pro výpočet daně z nemovitých věcí

zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21. 06. 2024 | datum sejmutí: 31. 07. 2024

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu Řídký

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 17. 06. 2024 | datum sejmutí: 02. 08. 2024

Vyhlášení nálezu

Černé pouzdro + finanční hotovost
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 28. 05. 2024 | datum sejmutí: 27. 08. 2024

Vyhlášení nálezu

Peněženka + finanční hotovost
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 27. 05. 2024 | datum sejmutí: 26. 08. 2024

Vyhlášení nálezu

Jízdní kolo
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 27. 05. 2024 | datum sejmutí: 26. 08. 2024

Vyhlášení nálezu

Svazek 6 ks klíčů + karabina
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 17. 05. 2024 | datum sejmutí: 16. 08. 2024

Rozpočtová opatření č. 2, 3, 102, 103

Změny rozpočtu a plánu roku 2024
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 17. 05. 2024 | datum sejmutí: 03. 01. 2025

Povinně zveřejňované údaje DSO České dědictví UNESCO 

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 15. 05. 2024 | datum sejmutí: 10. 06. 2050

Povinně zveřejňované údaje DSO Česká inspirace

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 03. 05. 2024 | datum sejmutí: 28. 01. 2027

Závěrečný účet města za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Schválený Závěrečný účet města za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 30. 04. 2024 | datum sejmutí: 31. 07. 2025

Vyhlášení nálezu

Dálkové ovládání Keetec
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 22. 04. 2024 | datum sejmutí: 22. 07. 2024

Rozpočtová opatření č. 1 a 101

Změny rozpočtu a plánu č. 1 a 101
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 04. 03. 2024 | datum sejmutí: 03. 01. 2025

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 25. 01. 2024 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Schválený rozpočet na rok 2024 - Město Litomyšl

Schválený rozpočet na rok 2024 včetně Přílohy k rozpočtu 2024
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 01. 01. 2025

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2025 a 2026

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2024 - 2026

zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29. 09. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Kraj Smetany a martinů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 23. 08. 2023 | datum sejmutí: 31. 08. 2024

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Mikroregion Litomyšlsko
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 22. 08. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Závěrečný účet města za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 17. 07. 2023 | datum sejmutí: 22. 07. 2024

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl