Vyhledávat na webu
en

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Omezení rozsahu úředních hodin na Městském úřadu Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Omezení rozsahu úředních hodin na Městském úřadu Litomyšl (formát pdf, velikost 157,51 KB)

vystavuje: Město Litomyšl
datum vystavení: 21. 10. 2020 | datum sejmutí: 03. 11. 2020

Fungování škol a školek po dobu nouzového stavu

Město Litomyšl - úřední deska - Fungování škol a školek po dobu nouzového stavu (formát pdf, velikost 175,28 KB)

vystavuje: Město Litomyšl
datum vystavení: 16. 10. 2020 | datum sejmutí: 02. 11. 2020

Aktuální epidemiologická situace v Litomyšli 16.10.2020

Město Litomyšl - úřední deska - Aktuální epidemiologická situace v Litomyšli 16.10.2020 (formát pdf, velikost 201,19 KB)

vystavuje: Město Litomyšl
datum vystavení: 16. 10. 2020 | datum sejmutí: 23. 10. 2020

Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl, ulice Partyzánská

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (formát pdf, velikost 394,1 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16. 10. 2020 | datum sejmutí: 03. 11. 2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Novostavba skladu stavebního materiálu

Město Litomyšl - úřední deska - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (formát pdf, velikost 267,96 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15. 10. 2020 | datum sejmutí: 02. 11. 2020

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

Zděné oplocení, Strakov

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost (formát pdf, velikost 252,5 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15. 10. 2020 | datum sejmutí: 02. 11. 2020

Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřská škola Janov

Město Litomyšl - úřední deska - Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky (formát pdf, velikost 668,04 KB)

vystavuje: Obec Janov
datum vystavení: 15. 10. 2020 | datum sejmutí: 06. 11. 2020

Informace o převodu nemovitostí

Prodej pozemků pro výstavbu řadových domů - Na Prokopu, Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o převodu nemovitostí (formát pdf, velikost 605,23 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 15. 10. 2020 | datum sejmutí: 15. 01. 2021

Vyhlášení nálezu

Dámská náušnice zdobená kamínky

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 32,42 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14. 10. 2020 | datum sejmutí: 14. 01. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Modernizace místní komunikace - Na Lánech, Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení (formát pdf, velikost 253,02 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13. 10. 2020 | datum sejmutí: 30. 10. 2020

Informace o převodu nemovitostí

Bezúplatný převod - ostatní plocha, Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o převodu nemovitostí (formát pdf, velikost 64,92 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 12. 10. 2020 | datum sejmutí: 28. 10. 2020

Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru životního prostředí

Oblast vodního hospodářství a myslivosti

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru životního prostředí (formát pdf, velikost 227,5 KB)

vystavuje: Město Česká Třebová
datum vystavení: 09. 10. 2020 | datum sejmutí: 23. 10. 2020

Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru životního prostředí

Oblast vodního hospodářství

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru životního prostředí (formát pdf, velikost 226,41 KB)

vystavuje: Město Česká Třebová
datum vystavení: 09. 10. 2020 | datum sejmutí: 06. 11. 2020

Omezení rozsahu úředních hodin na Městském úřadě Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Omezení rozsahu úředních hodin na Městském úřadě Litomyšl (formát pdf, velikost 153,56 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 09. 10. 2020 | datum sejmutí: 25. 10. 2020

Informace o pronájmu nemovitostí

Část budovy na ulici J. Žižky, Litomyšli

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o pronájmu nemovitostí (formát pdf, velikost 76,53 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 07. 10. 2020 | datum sejmutí: 23. 10. 2020

Informace o pronájmu nemovitostí

Ostatní plocha, Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o pronájmu nemovitostí (formát pdf, velikost 69,22 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 07. 10. 2020 | datum sejmutí: 23. 10. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (formát pdf, velikost 213,14 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 07. 10. 2020 | datum sejmutí: 23. 11. 2020

Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí

Trvalý travní porost, Sebranice

Město Litomyšl - úřední deska - Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí (formát pdf, velikost 246,58 KB)

vystavuje: Exekutorský úřad Praha 3
datum vystavení: 06. 10. 2020 | datum sejmutí: 11. 11. 2020

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Zahrada, zastavěná plocha a nádvoří 1/4 podílu - Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Usnesení o nařízení elektronické dražby (formát pdf, velikost 534,95 KB)

vystavuje: Exekutorský úřad Praha 1
datum vystavení: 06. 10. 2020 | datum sejmutí: 19. 11. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cerekvice nad Loučnou

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (formát pdf, velikost 331,75 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 06. 10. 2020 | datum sejmutí: 22. 10. 2020

Rozpočtová opatření č. 6, 7, 106, 107

Změny rozpočtu a plánu na rok 2020

Město Litomyšl - úřední deska - Rozpočtová opatření č. 6, 7, 106, 107 (formát pdf, velikost 609,25 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 05. 10. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2020

Usnesení o vyhlášení nouzového stavu

Město Litomyšl - úřední deska - Usnesení o vyhlášení nouzového stavu (formát pdf, velikost 47,1 KB)

vystavuje: Vláda České republiky
datum vystavení: 01. 10. 2020 | datum sejmutí: 31. 10. 2020

Usnesení o přijetí krizového opatření

Město Litomyšl - úřední deska - Usnesení o přijetí krizového opatření (formát pdf, velikost 117,61 KB)

vystavuje: Vláda České republiky
datum vystavení: 01. 10. 2020 | datum sejmutí: 31. 10. 2020

Usnesení správní rady

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ŘEDITEL/ŘEDITELKA Zámeckého návrší, Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Usnesení správní rady (formát pdf, velikost 80,16 KB)

vystavuje: Evropské školící centrum Litomyšl
datum vystavení: 30. 09. 2020 | datum sejmutí: 23. 10. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

Město Litomyšl - úřední deska - Střednědobí výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 (formát pdf, velikost 652,69 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

ZÁMĚR KRAJE

Bezúplatný převod pozemků - ostatní plocha, Litomyšl, Záhraď

Město Litomyšl - úřední deska - ZÁMĚR KRAJE (formát pdf, velikost 512,68 KB)

vystavuje: Pardubický kraj
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 26. 10. 2020

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Dražba pozemku, Makov u Litomyšle

Město Litomyšl - úřední deska - Usnesení o nařízení elektronické dražby (formát pdf, velikost 110,74 KB)

vystavuje: Exekutorský úřad Praha
datum vystavení: 23. 09. 2020 | datum sejmutí: 10. 11. 2020

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 32,69 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 23. 09. 2020 | datum sejmutí: 23. 12. 2020

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon SAMSUNG

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 32,66 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21. 09. 2020 | datum sejmutí: 21. 12. 2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 7 ks klíčů

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 32,65 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21. 09. 2020 | datum sejmutí: 21. 12. 2020

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Příluka

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Příluka (formát pdf, velikost 81,93 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 11. 09. 2020 | datum sejmutí: 27. 10. 2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 3 ks klíčů na dvou kroužcích

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 33,73 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 11. 09. 2020 | datum sejmutí: 11. 12. 2020

Vyhlášení nálezu

Černá peněženka s finanční hotovostí

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 33,84 KB)

vystavuje: , Odbor správní
datum vystavení: 11. 09. 2020 | datum sejmutí: 11. 12. 2020

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Město Litomyšl - úřední deska (formát pdf, velikost 557,84 KB)

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 02. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 03. 2021

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů na kroužku

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 25,46 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21. 08. 2020 | datum sejmutí: 23. 11. 2020

Vyhlášení nálezu

Zámek s ocelovým lankem

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 25,31 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21. 08. 2020 | datum sejmutí: 23. 11. 2020

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 34,22 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 13. 08. 2020 | datum sejmutí: 13. 11. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 1,73 MB)

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Vyhlášení nálezu

Dámské hodinky MI

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 37,68 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 31. 07. 2020 | datum sejmutí: 02. 11. 2020

Vyhlášení nálezu

Horské kolo

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 31,36 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 30. 07. 2020 | datum sejmutí: 30. 10. 2020

Vyhlášení nálezu

Inzulinové pero

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 30,62 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 30. 07. 2020 | datum sejmutí: 30. 10. 2020

Zveřejnění

Rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření za rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet za rok 2019

Město Litomyšl - úřední deska - Zveřejnění (formát pdf, velikost 97,54 KB)

vystavuje: Kraj Smetany a Martinů
datum vystavení: 20. 07. 2020 | datum sejmutí: 20. 07. 2021

Závěrečný účet města za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Město Litomyšl - úřední deska - Závěrečný účet města za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 (formát pdf, velikost 18,17 MB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29. 06. 2020 | datum sejmutí: 30. 06. 2021

Povinně zveřejňované údaje

Město Litomyšl - úřední deska - Povinně zveřejňované údaje (formát pdf, velikost 33,05 KB)

vystavuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 21. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 493,19 KB)

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

Město Litomyšl - úřední deska - Místní poplatky - okruhy údajů, které může Městský úřad zjistit (formát pdf, velikost 138 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Upozornění

Od 1.1.2020 bude územní pracoviště zajišťovat následující oblasti výkonu státní správy

Město Litomyšl - úřední deska - Upozornění (formát pdf, velikost 70,58 KB)

vystavuje: Finanční správa
datum vystavení: 30. 12. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2020

Rozpočet Města Litomyšl na rok 2020

Město Litomyšl - úřední deska - Rozpočet Města Litomyšl na rok 2020 (formát pdf, velikost 1,15 MB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16. 12. 2019 | datum sejmutí: 28. 02. 2021

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020

Město Litomyšl - úřední deska - Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020 (formát pdf, velikost 281,98 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26. 11. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2020

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022

Město Litomyšl - úřední deska (formát pdf, velikost 289,75 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 25. 11. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

Město Litomyšl - úřední deska - Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024 (formát pdf, velikost 488,44 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 4,88 MB)

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů

Město Litomyšl - úřední deska - Povinně zveřejňované údaje (formát pdf, velikost 41,78 KB)

vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16. 03. 2017 | datum sejmutí: 16. 03. 2021

 
Youtube Litomyšl