Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka provozu na II/360 - Řetůvka

zveřejňuje: Městský úřad Ústí nad Orlicí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 29. 07. 2021 | datum sejmutí: 13. 08. 2021

Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o existenci veřejně přístupné účelové komunikace, Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 28. 07. 2021 | datum sejmutí: 12. 08. 2021

Přechodná úprava dopravního značení - Litomyšlský pivní festiválek na Toulovcově náměstí

Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 26. 07. 2021 | datum sejmutí: 10. 08. 2021

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu nemovitostí v k. ú. Čistá u Litomyšle

Elektronická dražba trvalého travního porostu o výměře 10355 m2, parcela č. 6362, v obci Čistá a katastrálním území Čistá u Litomyšle. Zahájení elektronické dražby 13. 8. 2021 od 9:00 hodin.
zveřejňuje: Exekutorský úřad České Budějovice, Mgr. Jan Škorpil, soudní exekutor
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26. 07. 2021 | datum sejmutí: 14. 08. 2021

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy běžecké dráhy, Desná

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 23. 07. 2021 | datum sejmutí: 31. 07. 2021

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu Němčice

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 23. 07. 2021 | datum sejmutí: 06. 09. 2021

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu Nová Sídla

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 23. 07. 2021 | datum sejmutí: 06. 09. 2021

Pronájem pozemků v k. ú. Dolní Sloupnice

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 23. 07. 2021 | datum sejmutí: 09. 08. 2021

Prodej pozemku k. ú. Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 23. 07. 2021 | datum sejmutí: 09. 08. 2021

Informace o převodu práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 5, Z. Kopala 1161

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 23. 07. 2021 | datum sejmutí: 07. 08. 2021

Vyhlášení nálezu

mobilní telefon zn. Samsung
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 21. 07. 2021 | datum sejmutí: 19. 10. 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka provozu na I/34 (Polička - Svitavy)

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 21. 07. 2021 | datum sejmutí: 05. 08. 2021

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - dostavba střediska, Cerekvice nad Loučnou

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 19. 07. 2021 | datum sejmutí: 03. 08. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodného dopravního značení na silnici II/358 v obci Makov z důvodu označení pracovních míst při rekonstrukci místních komunikací (chodníků).
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 19. 07. 2021 | datum sejmutí: 03. 08. 2021

Mimořádné opatření - povinnost oznámení organizovaných hromadných akcí nad 1000 osob příslušné krajské hygienické stanici

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Krizové řízení
datum vystavení: 16. 07. 2021 | datum sejmutí: 16. 09. 2021

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - úprava vstupu a sjezdu do rodinného domu, Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15. 07. 2021 | datum sejmutí: 30. 07. 2021

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti - zvýšení bezpečnosti chodců, Dolní Újezd

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15. 07. 2021 | datum sejmutí: 30. 07. 2021

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Tržek

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 08. 07. 2021 | datum sejmutí: 22. 08. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Příluka

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 07. 07. 2021 | datum sejmutí: 21. 08. 2021

Rozpočtová opatření č. 4, 5, 104 a 105

Změny rozpočtu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 29. 06. 2021 | datum sejmutí: 30. 12. 2021

Závěrečný účet města za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 28. 06. 2021 | datum sejmutí: 01. 07. 2022

Vyhlášení nálezu

Klíč od vozidla RANGE ROVER
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 25. 06. 2021 | datum sejmutí: 23. 09. 2021

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 24. 06. 2021 | datum sejmutí: 22. 09. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 22. 06. 2021 | datum sejmutí: 16. 08. 2021

Vyhlášení nálezu

Klíč od vozidla Škoda + 3 ks klíčů
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 22. 06. 2021 | datum sejmutí: 20. 09. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru dopravy

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 14. 06. 2021 | datum sejmutí: 31. 07. 2021

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 21. 05. 2021 | datum sejmutí: 20. 08. 2021

Vyhlášení nálezu

Svazek 3 ks klíčů s přívěskem zajíce
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 07. 05. 2021 | datum sejmutí: 09. 08. 2021

Informace o převodu nemovitostí

Prodej zastavěné plochy a nádvoří, Litomyšl - vila ,,Klára'
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 03. 05. 2021 | datum sejmutí: 30. 09. 2021

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 19. 04. 2021 | datum sejmutí: 19. 04. 2022

Výlukový jízdní řád

Uzavírka mostu na Višňáry
zveřejňuje:
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16. 03. 2021 | datum sejmutí: 31. 07. 2021

PROJEKT OUTPLACEMENT

zveřejňuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 15. 03. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2023

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Svitavy
datum vystavení: 24. 02. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Popis věcí pocházejících z trestné činnosti u kterých není znám vlastník

zveřejňuje: Policie České republiky
datum vystavení: 01. 02. 2021 | datum sejmutí: 02. 08. 2021

Informační povinnost správce daně

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 04. 01. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - Město Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

 
Youtube Litomyšl