Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Valná hromada Kraje Smetany a Martinů

Zpráva o přezkoumání hospodaření, závěrečný účet za rok 2020

Město Litomyšl - úřední deska - Valná hromada Kraje Smetany a Martinů (formát pdf, velikost 622,93 KB)

vystavuje: Kraj Smetany a Martinů
datum vystavení: 17. 05. 2021 | datum sejmutí: 02. 06. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Dostavba střediska, Cerekvice nad Loučnou

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení (formát pdf, velikost 303,98 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 14. 05. 2021 | datum sejmutí: 01. 06. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení

Rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí, Karle

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení (formát pdf, velikost 310,88 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 14. 05. 2021 | datum sejmutí: 01. 06. 2021

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky - Základní škola a mateřská škola Proseč

Město Litomyšl - úřední deska - Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky - Základní škola a mateřská škola Proseč (formát pdf, velikost 148,23 KB)

vystavuje: Město Proseč
datum vystavení: 14. 05. 2021 | datum sejmutí: 23. 07. 2021

Informace o pronájmu nemovitostí

Pronájem zahrady, Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o pronájmu nemovitostí (formát pdf, velikost 63,45 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 12. 05. 2021 | datum sejmutí: 28. 05. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení - územní plán Jarošov

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - oznámení - územní plán Jarošov (formát pdf, velikost 193,2 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12. 05. 2021 | datum sejmutí: 28. 05. 2021

Vyhlášení nálezu

Dioptrické brýle

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 34,28 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 11. 05. 2021 | datum sejmutí: 11. 08. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vlkov

Město Litomyšl - úřední deska - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vlkov (formát pdf, velikost 106,97 KB)

vystavuje: ČEZ
datum vystavení: 11. 05. 2021 | datum sejmutí: 01. 06. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. T. G. Masaryka, Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. T. G. Masaryka, Litomyšl (formát pdf, velikost 125,44 KB)

vystavuje: ČEZ
datum vystavení: 10. 05. 2021 | datum sejmutí: 20. 05. 2021

Vyhlášení nálezu

Svazek 3 ks klíčů s přívěskem zajíce

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 32,86 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 07. 05. 2021 | datum sejmutí: 09. 08. 2021

Informace o převodu nemovitostí

Zastavěná plocha. Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o převodu nemovitostí (formát pdf, velikost 45,3 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 06. 05. 2021 | datum sejmutí: 24. 05. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost (formát pdf, velikost 71,31 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 06. 05. 2021 | datum sejmutí: 24. 05. 2021

Informace o převodu nemovitostí

Ostatní plocha, Záhraď

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o převodu nemovitostí (formát pdf, velikost 55,07 KB)

vystavuje: , Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 03. 05. 2021 | datum sejmutí: 20. 05. 2021

Informace o převodu nemovitostí

Prodej zastavěné plochy a nádvoří, Litomyšl - vila ,,Klára''

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o převodu nemovitostí (formát pdf, velikost 485,46 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 03. 05. 2021 | datum sejmutí: 30. 09. 2021

Závěr zjišťovacího řízení - povodí Labe 2022 - 2027

Město Litomyšl - úřední deska - Závěr zjišťovacího řízení - povodí Labe 2022 - 2027 (formát pdf, velikost 429,51 KB)

vystavuje: Ministerstvo životního prostředí
datum vystavení: 30. 04. 2021 | datum sejmutí: 18. 05. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

T. G. Masaryka, Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (formát pdf, velikost 169,85 KB)

vystavuje: ČEZ
datum vystavení: 30. 04. 2021 | datum sejmutí: 20. 05. 2021

Veřejná vyhláška - usnesení o přerušení společného územního a stavebního řízení

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - usnesení o přerušení společného územního a stavebního řízení (formát pdf, velikost 350,63 KB)

vystavuje: Městský úřad Svitavy
datum vystavení: 30. 04. 2021 | datum sejmutí: 18. 05. 2021

Informace o uzavření dodatku nájemní smlouvy

Fotbal Park Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 29. 04. 2021 | datum sejmutí: 17. 05. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dobříkov, Zámrsk

Město Litomyšl - úřední deska - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (formát pdf, velikost 66,3 KB)

vystavuje: ČEZ
datum vystavení: 28. 04. 2021 | datum sejmutí: 18. 05. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Litomyšl/ Záhradí

Město Litomyšl - úřední deska - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (formát pdf, velikost 97,87 KB)

vystavuje: ČEZ
datum vystavení: 28. 04. 2021 | datum sejmutí: 18. 05. 2021

Rozpočtová opatření č. 2,3 a 102, 103

Změny rozpočtů a hospodářských plánů.

Město Litomyšl - úřední deska - Rozpočtová opatření č. 2,3 a 102, 103 (formát pdf, velikost 428,63 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26. 04. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021 (formát pdf, velikost 68,25 KB)

vystavuje: Finanční úřad Pardubice
datum vystavení: 21. 04. 2021 | datum sejmutí: 26. 05. 2021

Povinně zveřejňované údaje

Město Litomyšl - úřední deska - Povinně zveřejňované údaje (formát pdf, velikost 67,44 KB)

vystavuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 19. 04. 2021 | datum sejmutí: 19. 04. 2022

Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažená skutečnost v roce 2020

Litomyšl, Osík a Benátky
vystavuje: Vodovody Litomyšl
datum vystavení: 16. 04. 2021 | datum sejmutí: 17. 05. 2021

Výlukový jízdní řád

Uzavírka mostu na Višňáry

Město Litomyšl - úřední deska - Výlukový jízdní řád (formát pdf, velikost 145,98 KB)

vystavuje: , Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16. 03. 2021 | datum sejmutí: 31. 07. 2021

PROJEKT OUTPLACEMENT

Město Litomyšl - úřední deska - PROJEKT OUTPLACEMENT (formát pdf, velikost 171,2 KB)

vystavuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 15. 03. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2023

Úprava jízdního řádu na lince Polička - Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Úprava jízdního řádu na lince Polička - Litomyšl (formát pdf, velikost 114,88 KB)

vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a siničního hospodářství
datum vystavení: 04. 03. 2021 | datum sejmutí: 31. 05. 2021

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Město Litomyšl - úřední deska - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (formát pdf, velikost 1,17 MB)

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Svitavy
datum vystavení: 24. 02. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks bezpečnostních klíčů

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 35,86 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 23. 02. 2021 | datum sejmutí: 24. 05. 2021

Vyhlášení nálezu

Pánská peněženka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 16. 02. 2021 | datum sejmutí: 17. 05. 2021

Popis věcí pocházejících z trestné činnosti u kterých není znám vlastník

Město Litomyšl - úřední deska - Popis věcí pocházejících z trestné činnosti u kterých není znám vlastník (formát pdf, velikost 54,92 KB)

vystavuje: Policie České republiky
datum vystavení: 01. 02. 2021 | datum sejmutí: 02. 08. 2021

Informační povinnost správce daně

Město Litomyšl - úřední deska - Informační povinnost správce daně (formát pdf, velikost 524,05 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 04. 01. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - Město Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Schválený rozpočet na rok 2021 - Město Litomyšl (formát pdf, velikost 1,2 MB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Město Litomyšl - úřední deska - Střednědobé výhledy (formát pdf, velikost 736,54 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021

Město Litomyšl - úřední deska - Rozpočet (formát pdf, velikost 735,54 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

Město Litomyšl - úřední deska - Střednědobí výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 (formát pdf, velikost 652,69 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 1,73 MB)

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zveřejnění

Rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření za rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet za rok 2019

Město Litomyšl - úřední deska - Zveřejnění (formát pdf, velikost 97,54 KB)

vystavuje: Kraj Smetany a Martinů
datum vystavení: 20. 07. 2020 | datum sejmutí: 20. 07. 2021

Závěrečný účet města za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Město Litomyšl - úřední deska - Závěrečný účet města za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 (formát pdf, velikost 18,17 MB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29. 06. 2020 | datum sejmutí: 30. 06. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 493,19 KB)

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

Město Litomyšl - úřední deska - Místní poplatky - okruhy údajů, které může Městský úřad zjistit (formát pdf, velikost 138 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

Město Litomyšl - úřední deska - Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024 (formát pdf, velikost 488,44 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 4,88 MB)

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

 
Youtube Litomyšl