Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Přechodná úprava dopravního značení - dopravní omezení při 65. ročníku Smetanova Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 02. 06. 2023 | datum sejmutí: 18. 06. 2023

Pronájem části pozemku v katastrálním území Litomyšl

Město Litomyšl hodlá pronajmout část p. p. č. 1932 orná půda o výměře 150 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání jako zahrádky.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 01. 06. 2023 | datum sejmutí: 19. 06. 2023

Směna pozemků v katastrálním území Desná

Město Litomyšl hodlá směnit p. p. č. 321/40 orná půda o výměře 2 687 m2, p. p. č. 321/41 orná půda o výměře 49 896 m2, p. p. č. 321/42 orná půda o výměře 624 m2, p. p. č. 321/43 orná půda o výměře 2 691 m2, p. p. č. 321/44 orná půda o výměře 48 103 m2, p. p. č. 340/20 ostatní plocha o výměře
1 480 m2 a p. p. č. 340/21 ostatní plocha o výměře 131 m2 v katastrálním území Desná u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle, za p. p. č. 268 orná půda o výměře
70 491 m2, p. p. č. 273 orná půda o výměře 28 813 m2 a p. p. č. 394/1 orná půda o výměře
6 024 m2 v katastrálním území Desná u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví Obce Desná. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 30 Kč/m2 rozdílu výměr. Žadatel Obce Desná z důvodu dalšího rozvoje obce.

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 01. 06. 2023 | datum sejmutí: 19. 06. 2023

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy MŠ Sedliště

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 01. 06. 2023 | datum sejmutí: 10. 06. 2023

Veřejná vyhláška - výzva - vyjádření k podanému odvolání - podzemní komunikační vedení elektronických komunikací, Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 31. 05. 2023 | datum sejmutí: 16. 06. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu - předláždění ul. Nerudova - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 30. 05. 2023 | datum sejmutí: 15. 06. 2023

Nařízení

Nařízení, kterým se ukončují mimořádná veterinární opatření
zveřejňuje: Státní veterinární správa
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 30. 05. 2023 | datum sejmutí: 15. 06. 2023

Regenerace sídliště Bořkov

Jedná se o obnovu povrchu komunikace se souvisejícím lokálním rozšířením a vytvořením nových parkovacích ploch místní komunikace funkční skupiny D2 (zahrnuje Větev A, B, C, D, E, F, H) a skupiny C (zahrnuje Větev G).
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 29. 05. 2023 | datum sejmutí: 14. 06. 2023

Vyhlášení nálezu

Svazek 4 ks klíčů
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 29. 05. 2023 | datum sejmutí: 28. 08. 2023

Záložní palivový systém, závod Litomyšl

Rozhodnutí záměr zjišťovacího řízení Záložní palivový systém, závod Litomyšl
zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 26. 05. 2023 | datum sejmutí: 11. 06. 2023

Morašice rekonstrukce vodovodu - 1.etapa

Morašice rekonstrukce vodovodu - 1.etapa, ohlášení o zahájení společného územního a stavebního řízení
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 26. 05. 2023 | datum sejmutí: 11. 06. 2023

Stanovení trvalé úpravy provozu na místní komunikaci v Makově - změna přednosti v jízdě křižovatkou.

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 26. 05. 2023 | datum sejmutí: 11. 06. 2023

Přechodná úprava dopravního značení - semafory na silnici II/368 v obci Němčice z důvodu výstavby opěrné zdi.

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 25. 05. 2023 | datum sejmutí: 10. 06. 2023

Vyhlášení nálezu

Peněženka, finanční hotovost, karta
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 24. 05. 2023 | datum sejmutí: 23. 08. 2023

Stanovení místní úpravy provozu - Litomyšl, Pohodlí, Nedošín

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 24. 05. 2023 | datum sejmutí: 09. 06. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení provozu při charitativním běhu - Nová Ves u Litomyšle

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 24. 05. 2023 | datum sejmutí: 09. 06. 2023

Upozornění na odstávku elektřiny - Nedošín

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 23. 05. 2023 | datum sejmutí: 11. 06. 2023

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - ulice Benátská, Partizánská a parcelní č. 2413/11

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 22. 05. 2023 | datum sejmutí: 10. 06. 2023

Závěrečný účet svazku obcí Kraje Smetany a Martinů za rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 22. 05. 2023 | datum sejmutí: 17. 06. 2023

REKO MS Litomyšl - Toulovcovo náměstí

Předmětem stavby je oprava stávajícího NTL plynovodu a přípojek s výstavbou nových NTL plynovodních řadů a přípojek v místě Toulovcova náměstí a ul. Růžová v Litomyšli.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 19. 05. 2023 | datum sejmutí: 04. 06. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru výstavby a územního plánování

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 18. 05. 2023 | datum sejmutí: 16. 06. 2023

Bytový dům Zelená alej II

oznámení o pokračování společného územního a stavebního řízení
zveřejňuje: Městský úřad Svitavy, odbor výstavby, T. G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 18. 05. 2023 | datum sejmutí: 03. 06. 2023

Prodej pozemků v katastrálním území Litomyšl

Město Litomyšl hodlá prodat p. p. č. 2603/3 ostatní plocha o výměře 55 m2 a p. p. č. 2603/5 ostatní plocha o výměře 55 m2 v katastrálním území Litomyšl vlastníku navazujících objektů č. p. 587 a 1135.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 17. 05. 2023 | datum sejmutí: 04. 06. 2023

Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku v katastrálním území Strakov

Město Litomyšl hodlá prodat spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na p. p. č. 833/47 orná půda o výměře 262 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 358-86/2021 v katastrálním území a obci Strakov. Kupující Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace. Jedná se o pozemek pro zajištění veřejně prospěšné stavby: "dálnice D35 Litomyšl - Janov".


zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 17. 05. 2023 | datum sejmutí: 04. 06. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu - pracovní místa na konci ul. J. Metyše - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 17. 05. 2023 | datum sejmutí: 02. 06. 2023

Výlukový jízdní řád BUS linky 700931 (Lanškroun-Litomyšl-Č. Třebová-Ústí n.Orl.-Rychnov n.Kněž.-Kvasiny) od 22.05.2023

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 17. 05. 2023 | datum sejmutí: 02. 06. 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 DSO Českomoravské pomezí

zveřejňuje: Pardubický kraj
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 16. 05. 2023 | datum sejmutí: 11. 06. 2023

Valná hromada DSO Českomoravské pomezí

zveřejňuje: Českomoravské pomezí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 16. 05. 2023 | datum sejmutí: 11. 06. 2023

Usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí, Zhoř u České Třebové

zveřejňuje: Exekutorský úřad Znojmo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 12. 05. 2023 | datum sejmutí: 12. 06. 2023

Usnesení o nařízení elektronické dražby - Zhoř u Litomyšle

zveřejňuje: Exekutorský úřad Znojmo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 12. 05. 2023 | datum sejmutí: 12. 06. 2023

Veřejná vyhláška - oznámení opakovaného veřejného projednání změny č. 1 územního plánu Čistá

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 11. 05. 2023 | datum sejmutí: 26. 06. 2023

Usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí, Čistá

zveřejňuje: Exekutorský úřad Zlín
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 10. 05. 2023 | datum sejmutí: 17. 07. 2023

Usnesení o provedení elektronické dražby, Kaliště u Sebranic

zveřejňuje: Exekutorský úřad Praha 4
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04. 05. 2023 | datum sejmutí: 04. 06. 2023

Vyrovnávací kalkulace ceny vody pro kalendářní rok 2022.

Vyrovnávací kalkulace
- vodné a stočné město Litomyšl
- voda předaná obec Benátky
- voda předaná obec Osík
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 03. 05. 2023 | datum sejmutí: 03. 06. 2023

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení - D35 3507 Litomyšl - Janov

zveřejňuje: Ministerstvo dopravy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 03. 05. 2023 | datum sejmutí: 03. 06. 2023

Žádost o vydání společného povolení včetně výroku rozhodnutí kácení mimolesní zeleně a stanovení rozsahu náhradní výsatby

zveřejňuje: Ministerstvo dopravy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 03. 05. 2023 | datum sejmutí: 03. 06. 2023

Veřejná vyhláška - informace - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - D35 3507 Litomyšl - Janov

zveřejňuje: Ministerstvo dopravy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 02. 05. 2023 | datum sejmutí: 02. 06. 2023

Dotační program na podporu nákupu domácích kompostérů 2023

Pravidla a podklady k žádosti o dotaci na nákup domácího kompostéru v roce 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 28. 04. 2023 | datum sejmutí: 01. 08. 2023

Dotační program na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod

Pravidla a formuláře žádosti při poskytování dotací na výstavbu DČOV.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 28. 04. 2023 | datum sejmutí: 01. 08. 2023

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: České dědictví UNESCO
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 24. 04. 2023 | datum sejmutí: 24. 04. 2024

Rozpočtová opatření č. 2, 3, 102, 103

Změny rozpočtu roku 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 04. 2023 | datum sejmutí: 03. 01. 2024

Vyhlášení nálezu

Černá klíčenka, 2 klíče, čip
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 24. 04. 2023 | datum sejmutí: 24. 07. 2023

Veřejná vyhláška - oznámení - veřejné projednání návrhu územního plánu Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 21. 04. 2023 | datum sejmutí: 06. 06. 2023

Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí, Budislav

zveřejňuje: Exekutorský úřad Plzeň
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 21. 04. 2023 | datum sejmutí: 21. 06. 2023

Nabídka volného pracovního místa - Městská policie Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 19. 04. 2023 | datum sejmutí: 19. 06. 2023

Oznámení o výběrovém řízení - referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 18. 04. 2023 | datum sejmutí: 18. 06. 2023

Prodej pozemku v lokalitě Na Lánech za účelem výstavby rodinného domu

Město Litomyšl nabízí k prodeji pozemek v lokalitě Na Lánech za účelem výstavby RD
Jedná se o pozemek v katastrálním území Lány u Litomyšle, obci Litomyšl, vše zapsáno u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Svitavy, na LV č. 10001, a to:
A7 – p. p. č. 228/38 trvalý travní porost o výměře 1.033 m2
Přílohou zveřejnění je katastrální mapa s označením pozemku (příloha 1) a závazná regulace výstavby (příloha 2) včetně příslušné části územního plánu vztahující se k dané lokalitě.
Kupní cena ve výši 2.787,- Kč bez DPH/m2 prodávaného pozemku, tedy celkem ve výši
2,878.971,- Kč bez DPH. DPH bude stanoveno dle platné právní úpravy ke dni podpisu kupní smlouvy.
Podmínky prodeje v příloze.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 14. 04. 2023 | datum sejmutí: 17. 06. 2023

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 12. 04. 2023 | datum sejmutí: 12. 07. 2023

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Česká inspirace
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 29. 03. 2023 | datum sejmutí: 28. 03. 2024

Informační materiál k nedostatečně identifikovaným vlastníkům

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Svitavy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 06. 03. 2023 | datum sejmutí: 01. 01. 2024

Usnesení o nařízení elektronické dražby - Sebranice

zveřejňuje: Exekutorský úřad Děčín
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 06. 03. 2023 | datum sejmutí: 05. 06. 2023

Rozpočtová opatření č. 1 a 101

Změny rozpočtu a plánu 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 02. 03. 2023 | datum sejmutí: 03. 01. 2024

Oznámení - aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Svitavy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 22. 02. 2023 | datum sejmutí: 22. 08. 2023

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí se týká prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí se týká místního poplatku ze psů.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2024

Schválený rozpočet na rok 2023 - Město Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 13. 12. 2022 | datum sejmutí: 01. 01. 2024

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2022 | datum sejmutí: 12. 12. 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2024 a 2025

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2022 | datum sejmutí: 12. 12. 2023

Opatření obecné povahy, které upravuje způsob zalesnění kalamitních holin (kůrovec).

Opatření upravuje způsob zalesnění kalamitních holin (kůrovec).
zveřejňuje: Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy MZE-59640/2022-16212
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 07. 11. 2022 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2023 - 2025

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 16. 09. 2022 | datum sejmutí: 09. 01. 2024

Závěrečný účet města za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 27. 06. 2022 | datum sejmutí: 02. 07. 2023

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 01. 10. 2021 | datum sejmutí: 18. 03. 2024

PROJEKT OUTPLACEMENT

zveřejňuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 15. 03. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl