Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Prodej pozemku Družstevní - trafostanice

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 18. 06. 2021 | datum sejmutí: 05. 07. 2021

Veřejná vyhláška - informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Novostavba komunikace pro výstavbu RD, Poříčí u Litomyšle, Zrnětín
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 17. 06. 2021 | datum sejmutí: 25. 06. 2021

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/35 Litomyšl

Světelná křižovatka, Litomyšl
zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 16. 06. 2021 | datum sejmutí: 01. 07. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - bezpečnost chodců v centru obce Dolní Újezd

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 16. 06. 2021 | datum sejmutí: 01. 07. 2021

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - nová optická síť v Litomyšli

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 16. 06. 2021 | datum sejmutí: 01. 07. 2021

Návrhy na usnesení zastupitelstva města

Přehled návrhů na usnesení, která budou projednána na zasedání Zastupitelstva města Litomyšle konaného dne 24. 6. 2021
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 16. 06. 2021 | datum sejmutí: 25. 06. 2021

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Skladová hala v areálu T & T - trade s. r. o. Litomyšl, Nedošín
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 14. 06. 2021 | datum sejmutí: 22. 06. 2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 14. 06. 2021 | datum sejmutí: 25. 06. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru dopravy

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 14. 06. 2021 | datum sejmutí: 31. 07. 2021

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Dražba zastavěné plochy a nádvoří, zahrady a ostatní plochy, Cerekvice nad Loučnou
zveřejňuje: Exekutorský úřad Brno - venkov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 11. 06. 2021 | datum sejmutí: 21. 07. 2021

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl, Zahájí, ul. Polní

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 09. 06. 2021 | datum sejmutí: 29. 06. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti

Martin Moučka, Litomyšl
zveřejňuje: Okresní soud Hradec Králové
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 09. 06. 2021 | datum sejmutí: 24. 06. 2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Označení uzavírky a kulturní akce "Litomyšlská veselice"
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 08. 06. 2021 | datum sejmutí: 23. 06. 2021

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Označení uzavírky a kulturní akce "Kinematograf bratří Čadíků"
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 08. 06. 2021 | datum sejmutí: 23. 06. 2021

Návrh Závěrečného účtu města za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 07. 06. 2021 | datum sejmutí: 28. 06. 2021

Výběrové řízení - památkář - specialista restaurování

zveřejňuje: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště Pardubice
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 26. 05. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2021

Výběrové řízení - památkář - garant pro území Pardubického kraje

zveřejňuje: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště Pardubice
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 26. 05. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2021

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 21. 05. 2021 | datum sejmutí: 20. 08. 2021

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky - Základní škola a mateřská škola Proseč

zveřejňuje: Město Proseč
datum vystavení: 14. 05. 2021 | datum sejmutí: 23. 07. 2021

Vyhlášení nálezu

Svazek 3 ks klíčů s přívěskem zajíce
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 07. 05. 2021 | datum sejmutí: 09. 08. 2021

Informace o převodu nemovitostí

Prodej zastavěné plochy a nádvoří, Litomyšl - vila ,,Klára'
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 03. 05. 2021 | datum sejmutí: 30. 09. 2021

Rozpočtová opatření č. 2,3 a 102, 103

Změny rozpočtů a hospodářských plánů.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 26. 04. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 19. 04. 2021 | datum sejmutí: 19. 04. 2022

Výlukový jízdní řád

Uzavírka mostu na Višňáry
zveřejňuje:
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16. 03. 2021 | datum sejmutí: 31. 07. 2021

PROJEKT OUTPLACEMENT

zveřejňuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 15. 03. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2023

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Svitavy
datum vystavení: 24. 02. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Popis věcí pocházejících z trestné činnosti u kterých není znám vlastník

zveřejňuje: Policie České republiky
datum vystavení: 01. 02. 2021 | datum sejmutí: 02. 08. 2021

Informační povinnost správce daně

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 04. 01. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - Město Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zveřejnění

Rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření za rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet za rok 2019
zveřejňuje: Kraj Smetany a Martinů
datum vystavení: 20. 07. 2020 | datum sejmutí: 20. 07. 2021

Závěrečný účet města za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 29. 06. 2020 | datum sejmutí: 30. 06. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

 
Youtube Litomyšl