Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Horní Újezd

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 06. 12. 2022 | datum sejmutí: 21. 01. 2023

Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí, Poříčí u Litomyšle

zveřejňuje: Exekutorský úřad Praha 6
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 06. 12. 2022 | datum sejmutí: 22. 12. 2022

Veřejná vyhláška - místní poplatek

zveřejňuje: Magistrát města Kladna
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 05. 12. 2022 | datum sejmutí: 03. 01. 2023

Valná hromada DSO Českomoravské pomezí

Návrh rozpočtu na rok 2023 a rozpočtový výhled na 2024 - 2026
zveřejňuje: Českomoravské pomezí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 05. 12. 2022 | datum sejmutí: 27. 12. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka provozu na II/315 - Ústí nad Orlicí-Kerhartice

zveřejňuje: Městský úřad Ústí nad Orlicí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 02. 12. 2022 | datum sejmutí: 18. 12. 2022

Návrhy na usnesení zastupitelstva města 8. 12. 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 02. 12. 2022 | datum sejmutí: 11. 12. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - označení akce "Vinný košt" na Smetanovu náměstí - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 02. 12. 2022 | datum sejmutí: 18. 12. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - označení pracovních míst v roce 2023 - VODOVODY spol. s r.o.

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 02. 12. 2022 | datum sejmutí: 18. 12. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - označení pracovních míst v roce 2023 - DS Delta s.r.o.

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 02. 12. 2022 | datum sejmutí: 18. 12. 2022

Výběrové řízení- vedoucí odboru investic a majetku, Lanškroun

zveřejňuje: Město Lanškroun
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 02. 12. 2022 | datum sejmutí: 18. 12. 2022

Návrh opatření obecné povahy - stanovení záplavového území - Sloupnický potok

zveřejňuje: Městský úřad Vysoké Mýto
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 29. 11. 2022 | datum sejmutí: 15. 12. 2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 29. 11. 2022 | datum sejmutí: 09. 12. 2022

Návrh opatření obecné povahy stanovení záplavového území Sloupnického potoka

Návrh opatření obecné povahy stanovení záplavového území Sloupnického potoka
zveřejňuje: Městský úřad Vysoké Mýto
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 29. 11. 2022 | datum sejmutí: 15. 12. 2022

Veřejná vyhláška - místní poplatek

zveřejňuje: Magistrát města Kladna
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 14. 12. 2022

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Řídký

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 13. 01. 2023

Usnesení - zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-361 DUN a RN č.1, km 53,400

Usnesení - zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-361 DUN a RN č.1, km 53,400
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 14. 12. 2022

Usnesení - zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-362 DUN a RN č.2, km 56,050

Usnesení - zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-362 DUN a RN č.2, km 56,050
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 14. 12. 2022

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-363 DUN a RN č. 3, km 57,700

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov SO 07-363 DUN a RN č. 3, km 57,700
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 14. 12. 2022

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-364 DUN a RN č. 4, km 58,400

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-364 DUN a RN č. 4, km 58,400
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 14. 12. 2022

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-365 DUN a RN č. 5, km 59,500

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-365 DUN a RN č. 5, km 59,500
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 14. 12. 2022

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-366 Suchá retenční nádrž SN1, km 53,100

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-366 Suchá retenční nádrž SN1, km 53,100
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 14. 12. 2022

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-367 Suchá retenční nádrž SN2, km 53,580

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-367 Suchá retenční nádrž SN2, km 53,580
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 14. 12. 2022

Usnesení zastavení řízení D35 3507 SO 07-368 Suchá retenční nádrž SN3, km 54,160

Usnesení zastavení řízení D35 3507 SO 07-368 Suchá retenční nádrž SN3, km 54,160
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 14. 12. 2022

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-369 Suchá retenční nádrž SN4, km 55,800

Usnesení zastavení řízení D35 3507 Litomyšl-Janov, SO 07-369 Suchá retenční nádrž SN4, km 55,800
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 14. 12. 2022

Prodej souboru movitých věcí na ulici F. Vognera

Město Litomyšl nabízí k prodeji soubor nemovitých věcí
- st. p. č. 809, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2, jejíž součástí je stavba č.
p. 72
- st. p. č. 103/5, zahrada o výměře 318 m2
vše zapsáno na LV č. 10001 pro katastrálním území Litomyšl, obec Litomyšl, Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Svitavy
vše společně dále též jako „předmět prodeje“).
Podrobnosti v přílohách.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 28. 11. 2022 | datum sejmutí: 12. 02. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu - provádění běžné údržby silnic II. a III. třídy v roce 2023 - ORP Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 25. 11. 2022 | datum sejmutí: 11. 12. 2022

Záměr pronájmu nebytových prostor v bytovém domě na ulici Zahájská

Město nabízí k pronájmu nebytové prostory – místnost č. 102a o podlahové ploše 33,22 m2, místnosti č. 102b o podlahové ploše 22,7 m2, místnost č. 103 předsíň WC o podlahové ploše 1,54 m2 a místnost č. 104 WC o podlahové ploše 1,13 m2 v I. NP stavby bytového domu č. p. 1291 na ulici Zahájská, která je součástí st. p. č. 3678/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Litomyšl. Cena nájmu obvyklá, tj. 1 351,- Kč bez DPH/m2/rok za nebytové prostory a 675,50 Kč bez DPH/m2/rok za zázemí pro rok 2022 každoročně navýšená o míru inflace. Nad rámec ceny nájmu náklady na ostatní služby související s pronájmem. V případě více žádostí bude nájemce vybrán radou města podle záměru využití prostor.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 25. 11. 2022 | datum sejmutí: 18. 12. 2022

Záměr uzavření dodatku nájemní smlouvy

Město Litomyšl hodlá uzavřít dodatek č. 7 smlouvy o nájmu č. 0100520147 ze dne 1. 4. 2004 uzavřené s Úřadem práce České republiky, IČ 72496991, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 918, která je součástí st. p. č. 1363 v katastrálním území Litomyšl na ulici J. E. Purkyně.
Dodatkem bude sjednána nová cena nákladů za úklid.

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 25. 11. 2022 | datum sejmutí: 13. 12. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - posuvné pracovní místo na III/36021 - Čistá

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 25. 11. 2022 | datum sejmutí: 11. 12. 2022

Prodej pozemků v lokalitě Na Lánech za účelem výstavby rodinných domů

Město Litomyšl nabízí k prodeji pozemky v lokalitě Na Lánech za účelem výstavby RD
Jedná se o pozemky v katastrálním území Lány u Litomyšle, obci Litomyšl, vše zapsáno u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Svitavy, na LV č. 10001, a to:
A4 – p. p. č. 228/35 trvalý travní porost o výměře 521 m2
A7 – p. p. č. 228/38 trvalý travní porost o výměře 1.033 m2
B1 – p. p. č. 228/42 trvalý travní porost o výměře 614 m2
Předmětem prodeje budou vždy jednotlivé pozemky pod označením písmeny „A“, „B“ a
pořadovým číslem, např. „A4“ dle projektové dokumentace. Je nutné, aby jednotliví zájemci
respektovali toto označení pozemků a aby takto ve své nabídce a komunikaci s prodejcem,
městem Litomyšl, pozemky označovali. Přílohou zveřejnění je katastrální mapa s označením
jednotlivých pozemků (příloha 1), závazná regulace výstavby (příloha 2) včetně příslušné části územního plánu vztahující se k dané lokalitě.
Kupní cena byla u prodávaných pozemků schválena usnesením RaM č. 876/22 ze dne
26. 10. 2022 jako jednotná, ve výši 2.787,- Kč bez DPH/m2 prodávaných pozemků. DPH
bude stanoveno dle platné právní úpravy ke dni podpisu kupní smlouvy.
Podrobnosti v přílohách.

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 25. 11. 2022 | datum sejmutí: 11. 02. 2023

Rozhodnutí - povolení - zvláštní užívání komunikace I/35 Litomyšl

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 24. 11. 2022 | datum sejmutí: 10. 12. 2022

Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice I/35, Litomyšl

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 24. 11. 2022 | datum sejmutí: 10. 12. 2022

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání

Ing. Michal Švihálek, Mgr. Eva Švihálková, Litomyšl a Ing. Zdeněk Portlík, Osík u Litomyšle
zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 23. 11. 2022 | datum sejmutí: 09. 12. 2022

Přechodná úprava dopravního značení - parkování návštěvníků vánočního domu v Chotovicích

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 23. 11. 2022 | datum sejmutí: 09. 12. 2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Litomyšl

Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Litomyšl pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 23. 11. 2022 | datum sejmutí: 16. 12. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka provozu na I/35 při instalaci lávky - Litomyšl

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 23. 11. 2022 | datum sejmutí: 09. 12. 2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru výstavby a územního plánování

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 22. 11. 2022 | datum sejmutí: 21. 02. 2023

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Litomyšle na rok 2023

Návrh rozpočtu města Litomyšle na rok 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 21. 11. 2022 | datum sejmutí: 02. 01. 2023

Vyhlášení nálezu

klíče od vozidla s přívěsky
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 21. 11. 2022 | datum sejmutí: 20. 02. 2023

Vyhlášení nálezu

svazek 3 menších klíčků s přívěsky
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 21. 11. 2022 | datum sejmutí: 20. 02. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu - prodloužení pracovního místa na I/35 - Litomyšl

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 21. 11. 2022 | datum sejmutí: 07. 12. 2022

D35 Džbánov-Litomyšl- úprava meliorací k.ú. Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Bohuňovice u Litomyšle, vsakovací pásy k.ú. Bohuňovice u Litomyšle a Tržek u Litomyšle

Rozhodnutí - povolení stavby vodních děl D35 Džbánov-Litomyšl- úprava meliorací k.ú. Cerekvice nad Loučnou, Řídký, Bohuňovice u Litomyšle, vsakovací pásy k.ú. Bohuňovice u Litomyšle a Tržek u Litomyšle
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 21. 11. 2022 | datum sejmutí: 07. 12. 2022

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021-2027

Stanovisko k posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu koncepce Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021-2027
zveřejňuje: Ministerstvo životního prostředí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 21. 11. 2022 | datum sejmutí: 07. 12. 2022

Vyhlášení nálezu

svazek 4 ks klíčů
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 16. 11. 2022 | datum sejmutí: 15. 02. 2023

D35 3507 Litomyšl-Janov - Suchá retenční nádrž SN1, km 53,100

Oznámení o zahájení řízení povolení k nakládání s vodami pro vodní dílo D35 3507 Litomyšl-Janov - Suchá retenční nádrž SN1, km 53,100
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 16. 11. 2022 | datum sejmutí: 17. 12. 2022

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2022 | datum sejmutí: 12. 12. 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2024 a 2025

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2022 | datum sejmutí: 12. 12. 2023

D35 3507 Litomyšl-Janov Suchá retenční SN2, km 53,580

Oznámení o zahájení řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami D35 3507 Litomyšl-Janov Suchá retenční SN2, km 53,580
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 16. 11. 2022 | datum sejmutí: 17. 12. 2022

D35 3507 Litomyšl-Janov SO 07-368 Suchá retenční nádrž SN3, km 54,160

Oznámení o zahájení řízení nakládání s vodami pro vodní dílo D35 3507 Litomyšl-Janov SO 07-368 Suchá retenční nádrž SN3, km 54,160
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 16. 11. 2022 | datum sejmutí: 17. 12. 2022

D35 3507 Litomyšl-Janov Suchá retenční nádrž SN4, km 55,88

Oznámení o zahájení řízení nakládání s vodami pro vodní dílo D35 3507 Litomyšl-Janov Suchá retenční nádrž SN4, km 55,88
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 16. 11. 2022 | datum sejmutí: 17. 12. 2022

Záměr kraje - bezúplatný převod pozemků - ostatní plocha, Litomyšl, Moravská Třebová

zveřejňuje: Pardubický kraj
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 11. 11. 2022 | datum sejmutí: 12. 12. 2022

D35 3507 Litomyšl-Janov DUN a RN č. 3, km 57,700

Oznámení o zahájení řízení nakládání s vodami pro vodní dílo D35 3507 Litomyšl-Janov DUN a RN č. 3, km 57,700
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 09. 11. 2022 | datum sejmutí: 10. 12. 2022

D35 3507 Litomyšl-Janov DUN a RN č.4, km 58,400

Oznámení o zahájení povolení k nakládání s vodami pro vodní dílo D35 3507 Litomyšl-Janov DUN a RN č.4, km 58,400.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 09. 11. 2022 | datum sejmutí: 10. 12. 2022

D 35 3507 Litomyšl - Janov, DUN a RN č. 5 , km 59,500

Oznámení o zahájení řízení nakládání s vodami pro vodní dílo D 35 3507 Litomyšl - Janov, DUN a RN č. 5 , km 59,500.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 09. 11. 2022 | datum sejmutí: 10. 12. 2022

D35 3507 Litomyšl-Janov -nakládání s vodami DUN a RN č. 1

Oznámení o zahájení řízení nakládání s povrchovými vodami D35 3507 Litomyšl-Janov -nakládání s vodami DUN a RN č. 1
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 08. 11. 2022 | datum sejmutí: 09. 12. 2022

D35 3507 Litomyšl-Janov -nakládání s vodami DUN a RN č. 2

Oznámení o zahájení řízení pro nakládání s vodami pro vodní dílo D35 3507 Litomyšl-Janov -nakládání s vodami DUN a RN č. 2
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 08. 11. 2022 | datum sejmutí: 09. 12. 2022

Opatření obecné povahy, které upravuje způsob zalesnění kalamitních holin (kůrovec).

Opatření upravuje způsob zalesnění kalamitních holin (kůrovec).
zveřejňuje: Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy MZE-59640/2022-16212
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 07. 11. 2022 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Dotační program města Litomyšle na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 01. 11. 2022 | datum sejmutí: 31. 01. 2023

Dotační program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 01. 11. 2022 | datum sejmutí: 31. 01. 2023

Dotační program města Litomyšle na podporu sociální oblasti na rok 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 01. 11. 2022 | datum sejmutí: 31. 01. 2023

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v roce 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 01. 11. 2022 | datum sejmutí: 02. 02. 2023

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 04. 10. 2022 | datum sejmutí: 02. 01. 2023

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 29. 09. 2022 | datum sejmutí: 28. 12. 2022

Vyhlášení nálezu

Svazek 3 ks klíčů
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 19. 09. 2022 | datum sejmutí: 18. 12. 2022

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon NOKIA
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 19. 09. 2022 | datum sejmutí: 18. 12. 2022

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon ALCATEL
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 19. 09. 2022 | datum sejmutí: 18. 12. 2022

Rozpočtová opatření č. 6, 7, 106 a 107

Rozpočtová opatření - změny rozpočtu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 19. 09. 2022 | datum sejmutí: 02. 01. 2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2023 - 2025

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 16. 09. 2022 | datum sejmutí: 09. 01. 2024

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 29. 08. 2022 | datum sejmutí: 25. 02. 2023

Závěrečný účet města za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 27. 06. 2022 | datum sejmutí: 02. 07. 2023

Rozpočtová opatření č. 4, 5, 104 a 105

Rozpočtová opatření - změny rozpočtu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 27. 06. 2022 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Osvobození od správních poplatků - matriky

lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matriky (uzavření manželství)
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 15. 06. 2022 | datum sejmutí: 12. 04. 2023

Rozpočtová opatření č. 2, 3, 102, 103

Rozpočtová opatření - změny rozpočtu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 26. 04. 2022 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za komunální odpad a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Správce poplatku promíjí místní poplatek za komunální odpad stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 07/2021 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na kalendářní rok 2022.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 03. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2023

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Správce poplatku promíjí místní poplatek ze psů stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 12/2019 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na kalendářní rok 2022.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 03. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2023

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Správce poplatku promíjí místní poplatek z pobytu stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na kalendářní rok 2022.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 03. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2023

Rozpočtová opatření č. 1 a 101

Změny rozpočtu a plánu 2022
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 02. 03. 2022 | datum sejmutí: 30. 12. 2022

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 02. 02. 2022 | datum sejmutí: 02. 02. 2023

Schválený rozpočet na rok 2022 - Město Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 13. 12. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 7/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 12. 2021 | datum sejmutí: 09. 01. 2023

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 06. 12. 2021 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2023-2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 06. 12. 2021 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 01. 10. 2021 | datum sejmutí: 18. 03. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2022 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 22. 09. 2021 | datum sejmutí: 30. 12. 2022

PROJEKT OUTPLACEMENT

zveřejňuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 15. 03. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl