Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - Vlkov - ulice Zahájská

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 12. 08. 2022 | datum sejmutí: 02. 09. 2022

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022-2022

Informace o zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022-2022"
zveřejňuje: Ministerstvo životního prostředí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 11. 08. 2022 | datum sejmutí: 27. 08. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - prodloužení termínu, Litomyšl

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 10. 08. 2022 | datum sejmutí: 26. 08. 2022

Upozorněníodstávku elektřiny - Litomyšl, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, Partizánská, Z. Kopala

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 10. 08. 2022 | datum sejmutí: 30. 08. 2022

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - instalace svislé zdvižné plošiny, Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10. 08. 2022 | datum sejmutí: 19. 08. 2022

Stanovení místní úpravy provozu - dopravní značení v areálu prodejny Lidl - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 09. 08. 2022 | datum sejmutí: 25. 08. 2022

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - prodejna Lidl, Litomyšl, Nedošín

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 08. 08. 2022 | datum sejmutí: 17. 08. 2022

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl, B. Němcové, Šantovo náměstí

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 08. 08. 2022 | datum sejmutí: 27. 08. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení dopravy při konání charitativního běhu - Nová Ves u Litomyšle

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 08. 08. 2022 | datum sejmutí: 24. 08. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - prodloužení dopravního omezení na ul. Vodní valy při výstavbě nadchodu na I/35 - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 08. 08. 2022 | datum sejmutí: 24. 08. 2022

Výlukový jízdní řád BUS linky 700932 (Česká Třebová-Řetová-Sloupnice-Vysoké Mýto) od 08.08.2022

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 04. 08. 2022 | datum sejmutí: 20. 08. 2022

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva města Litomyšle konané ve dnech 23. a 24. září 2022
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 03. 08. 2022 | datum sejmutí: 27. 08. 2022

Přechodná úprava dopravního značení - Litomyšlský pivní festiválek na Toulovcově náměstí

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 03. 08. 2022 | datum sejmutí: 19. 08. 2022

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - schválení stavebního záměru - silnice III/360 21, Čistá

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 02. 08. 2022 | datum sejmutí: 18. 08. 2022

Vyhlášení nálezu

Svazek 3 ks klíčů
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 02. 08. 2022 | datum sejmutí: 31. 10. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka provozu při akci "Decimuž 2022" - Litomyšl, Strakov

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 02. 08. 2022 | datum sejmutí: 18. 08. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon -prodloužení platnosti o dočasném vyloučení vstupu do lesa, Opatov a Janov u Litomyšle

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 01. 08. 2022 | datum sejmutí: 30. 09. 2022

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - Záhradí - ulice Lidická, Osevni a Peciny

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 01. 08. 2022 | datum sejmutí: 19. 08. 2022

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Reko MS, Smetanovo náměstí 3. etapa, Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 27. 07. 2022 | datum sejmutí: 12. 08. 2022

Stanovení místní úpravy provozu - zákazy odbočování v místě vyústění účelové komunikace u čp. 21 na silnici III/36021 - Čistá

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 27. 07. 2022 | datum sejmutí: 12. 08. 2022

Záměr uzavření dodatku nájemní smlouvy

Město Litomyšl hodlá uzavření dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu ze dne 29. 3. 1996 ve znění pozdějších dodatků na pronájem nebytových prostor v objektu jízdárny č. p. 133, která je součástí st. p. č. 5/2 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Záhraď. Dodatkem se prodlouží nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2033. Nájemce Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 27. 07. 2022 | datum sejmutí: 12. 08. 2022

Záměr uzavření dodatku nájemní smlouvy

Město Litomyšl hodlá uzavření dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu ze dne 29. 3. 1996 ve znění pozdějších dodatků na pronájem nebytových prostor v objektu konírny, která je součástí st. p. č. 5/3 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Záhraď. Dodatkem se prodlouží nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2033. Nájemce Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 27. 07. 2022 | datum sejmutí: 12. 08. 2022

Usnesení - dražební vyhláška -elektronická dražba zastavěné plochy, nádvoří, zahrady, Nová Sídla

zveřejňuje: Exekutorský úřad Znojmo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 25. 07. 2022 | datum sejmutí: 23. 08. 2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru výstavby a územního plánování

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 22. 07. 2022 | datum sejmutí: 13. 08. 2022

Usnesení o provedení elektronické dražby nemovité věci - byt, Litomyšl

zveřejňuje: Exekutorský úřad Přerov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 21. 07. 2022 | datum sejmutí: 05. 09. 2022

Vyhlášení nálezu

Svazek 5 ks klíčů + klíč od vozidla Ford
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 29. 06. 2022 | datum sejmutí: 28. 09. 2022

Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - zastavěná plocha a nádvoří, Litomyšl

zveřejňuje: Exekutorský úřad Šumperk
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 28. 06. 2022 | datum sejmutí: 07. 09. 2022

Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - dražba nemovitých věcí - trvalý travní porost, Lubná u Poličky

zveřejňuje: Exekutorský úřad Přerov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 28. 06. 2022 | datum sejmutí: 23. 08. 2022

Závěrečný účet města za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 27. 06. 2022 | datum sejmutí: 02. 07. 2023

Rozpočtová opatření č. 4, 5, 104 a 105

Rozpočtová opatření - změny rozpočtu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 27. 06. 2022 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Počet členů Zastupitelstva města Litomyšl pro volební období 2022-2026

ZaM stanovilo pod č. usnesení 115/22 ze dne 23.06.2022 v souladu s ust. § 67 a 68 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva města pro volební období 2022 - 2026 na 23 členů zastupitelstva města.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Tajemník MěÚ
datum vystavení: 24. 06. 2022 | datum sejmutí: 03. 10. 2022

Vyhlášení nálezu

svazek 4 ks klíčů
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 21. 06. 2022 | datum sejmutí: 20. 09. 2022

Osvobození od správních poplatků - matriky

lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matriky (uzavření manželství)
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 15. 06. 2022 | datum sejmutí: 12. 04. 2023

Vyhlášení nálezu

svazek 7 ks klíčů
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 13. 06. 2022 | datum sejmutí: 12. 09. 2022

Vyhlášení nálezu

mobilní telefon Samsung
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 13. 06. 2022 | datum sejmutí: 12. 09. 2022

Vyhlášení nálezu

Svazek 4 ks klíčů
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 09. 06. 2022 | datum sejmutí: 08. 09. 2022

Vyhlášení nálezu

hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 07. 06. 2022 | datum sejmutí: 06. 09. 2022

Vyhlášení nálezu

Černá peněženka + finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 23. 05. 2022 | datum sejmutí: 22. 08. 2022

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon Motorola
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 23. 05. 2022 | datum sejmutí: 22. 08. 2022

Rozpočtová opatření č. 2, 3, 102, 103

Rozpočtová opatření - změny rozpočtu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 26. 04. 2022 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za komunální odpad a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Správce poplatku promíjí místní poplatek za komunální odpad stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 07/2021 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na kalendářní rok 2022.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 03. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2023

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Správce poplatku promíjí místní poplatek ze psů stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 12/2019 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na kalendářní rok 2022.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 03. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2023

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Správce poplatku promíjí místní poplatek z pobytu stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na kalendářní rok 2022.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 03. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2023

Rozpočtová opatření č. 1 a 101

Změny rozpočtu a plánu 2022
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 02. 03. 2022 | datum sejmutí: 30. 12. 2022

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 02. 02. 2022 | datum sejmutí: 02. 02. 2023

Schválený rozpočet na rok 2022 - Město Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 13. 12. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 7/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 12. 2021 | datum sejmutí: 09. 01. 2023

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 06. 12. 2021 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2023-2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 06. 12. 2021 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 01. 10. 2021 | datum sejmutí: 18. 03. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2022 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 22. 09. 2021 | datum sejmutí: 30. 12. 2022

PROJEKT OUTPLACEMENT

zveřejňuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 15. 03. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl