Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - II/359 Litomyšl, silnice

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 26. 05. 2022 | datum sejmutí: 11. 06. 2022

Přechodná úprava dopravního značení - uzavírka silnice II/360 v úseku Němčice - Sloupnice a označení objízdné trasy přes Kornici

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 26. 05. 2022 | datum sejmutí: 11. 06. 2022

Přechodná úprava dopravního značení - označení pracovních míst při opravách silnice II/317

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 26. 05. 2022 | datum sejmutí: 11. 06. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu Lubná

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 26. 05. 2022 | datum sejmutí: 26. 06. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení parkoviště na ul. T. G. Masaryka - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 25. 05. 2022 | datum sejmutí: 10. 06. 2022

Pronájem částí pozemků v katastrálním území Litomyšl

Město Litomyšl hodlá pronajmout části p. č. 1303 ostatní plocha a části p. p. č. 1335/1 ostatní plocha obě v katastrální území Litomyšl za účelem umístění reklamního billborardu na prodej bytů v nových bytových domech do 31. 12. 2022. Žadatel CZ Stavební holding, a.s.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 25. 05. 2022 | datum sejmutí: 12. 06. 2022

Pronájem pozemků v katastrálním území Litomyšl

Město Litomyšl hodlá pronajmout st. p. č. 3651/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2 a st. p. č. 3652/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2 obě v katastrálním území Litomyšl za účelem provozování zázemí hřbitova. Nájemce Městské služby Litomyšl, s.r.o.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 25. 05. 2022 | datum sejmutí: 12. 06. 2022

Stanovení místní úpravy provozu - zvýšení bezpečnosti na silnici II/360 v k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 25. 05. 2022 | datum sejmutí: 10. 06. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - pracovní místo na místní komunikaci 13c - Sebranice

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 24. 05. 2022 | datum sejmutí: 09. 06. 2022

Prodej pozemku katastrální území Litomyšl - trafostanice

Město Litomyšl hodlá prodat st. p. č. 3684 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělenou podle geometrického plánu č. 3172-533/2021. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází trafostanice. Kupující ČEZ Distribuce, a.s.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 24. 05. 2022 | datum sejmutí: 11. 06. 2022

Valná hromada, návrh závěrečného účtu na rok 2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

zveřejňuje: Českomoravské pomezí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 23. 05. 2022 | datum sejmutí: 08. 06. 2022

Valná hromada, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021 a závěrečný účet za rok 2021

zveřejňuje: Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 23. 05. 2022 | datum sejmutí: 08. 06. 2022

Pronájem restaurace Na Plovárně

Město Litomyšl nabízí k pronájmu Restauraci Na Plovárně, tj. nebytové prostory v přízemí budovy č. p. 300 na ul. U Plovárny včetně venkovní terasy, vše součástí st. p. č. 1105/1 o výměře 448 m2 v obci a katastrálním území Litomyšl včetně vybavení za účelem provozování občerstvení pro plovárnu se sezónním provozem dle otevřeného koupaliště.

Podmínky pronájmu:
- výše nájemného 40.000,- Kč/rok bez DPH
- nájemce bude hradit celoroční provozní náklady
- nájemní smlouva na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou
- nájemce bude mít možnost zřízení dalších výdejních a prodejních míst v areálu plovárny dle potřeby po dohodě s provozovatelem plovárny – Městské služby Litomyšl s.r.o.
- požadujeme zajistit oddělený provoz pro návštěvníky koupaliště a pro ostatní zákazníky restaurace tak, aby bylo zamezeno průchodu návštěvníků restaurace do areálu koupaliště
- provoz restaurace bude omezen ve dnech pátek a sobota nejvýše do 23 hodin, ostatní dny nejvýše do 22 hodin
- předpokládáme zajištění rychlého občerstvení pro návštěvníky koupaliště v minimálním rozsahu od 9:00 hod do 19:00 hod ve dnech, kdy je otevřeno koupaliště, v případě malého počtu návštěvníků nemusí být po dohodě s vedením koupaliště otevřeno
- nájemce se smluvně zaváže dodržovat zákaz podávání a prodeje alkoholických nápojů mimo piva 10° pro návštěvníky koupaliště a smluvně se zaváže dodržovat zákaz prodeje nápojů a občerstvení ve skle pro návštěvníky koupaliště
- uhrazení veškerých závazků vůči Městu Litomyšl


Zájemci předloží podnikatelský záměr na provozování občerstvení v uzavřené obálce označené „Neotvírat – soutěž Restaurace Na Plovárně“ nejpozději v níže uvedeném termínu na majetkoprávní oddělení Městského úřadu v Litomyšli a z předložených nabídek vybere nájemce rada města.

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 23. 05. 2022 | datum sejmutí: 10. 06. 2022

Vyhlášení nálezu

Černá peněženka + finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 23. 05. 2022 | datum sejmutí: 22. 08. 2022

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon Motorola
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 23. 05. 2022 | datum sejmutí: 22. 08. 2022

Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2021

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 19. 05. 2022 | datum sejmutí: 07. 06. 2022

Návrh stanovení místní úpravy provozu - doplnění DZ na místních komunikacích 4b a 37d - Dolní Újezd

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 19. 05. 2022 | datum sejmutí: 04. 06. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - Reko MS Litomyšl, Portmanka Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 18. 05. 2022 | datum sejmutí: 03. 06. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - pracovní místo na silnici III/36031 - k.ú. Sebranice u Litomyšle

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 18. 05. 2022 | datum sejmutí: 03. 06. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - označení uzavírky a objízdných tras při výstavbě okružní křižovatky Lidl - Litomyšl

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 18. 05. 2022 | datum sejmutí: 03. 06. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení provozu při kácení stromů u silnice III/36028 - Dolní Újezd

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 17. 05. 2022 | datum sejmutí: 02. 06. 2022

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy a přístavba k hájence, Budislav u Litomyšle

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 17. 05. 2022 | datum sejmutí: 02. 06. 2022

Přechodná úprava dopravního značení - uzavírky v rámci festivalu Smetanova Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 13. 05. 2022 | datum sejmutí: 29. 05. 2022

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - Černá hora

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 12. 05. 2022 | datum sejmutí: 31. 05. 2022

prodej pozemků Lány

Město Litomyšl nabízí na prodej 3 pozemky pro výstavbu RD
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 10. 05. 2022 | datum sejmutí: 13. 06. 2022

Volby do zastupitelstev obcí

Seznam registračních úřadů
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 04. 05. 2022 | datum sejmutí: 29. 07. 2022

Volby do zastupitelstev obcí

Potřebný počet podpisů na peticích
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 04. 05. 2022 | datum sejmutí: 29. 07. 2022

Vyúčtování kalkulačních vzorců pro vodné a stočné za rok 2021

Tabulky pro porovnání plnění položek kalkulačních vzorců
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 28. 04. 2022 | datum sejmutí: 29. 05. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení - změna č. 1 územního plánu Sloupnice

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 27. 04. 2022 | datum sejmutí: 12. 06. 2022

Rozpočtová opatření č. 2, 3, 102, 103

Rozpočtová opatření - změny rozpočtu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 26. 04. 2022 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz vstupu do lesa

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 13. 04. 2022 | datum sejmutí: 30. 06. 2022

Vyhlášení nálezu

Klíč od vozidla Opel
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 16. 03. 2022 | datum sejmutí: 14. 06. 2022

Vyhlášení nálezu

Prstýnek
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 16. 03. 2022 | datum sejmutí: 14. 06. 2022

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za komunální odpad a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Správce poplatku promíjí místní poplatek za komunální odpad stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 07/2021 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na kalendářní rok 2022.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 03. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2023

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Správce poplatku promíjí místní poplatek ze psů stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 12/2019 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na kalendářní rok 2022.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 03. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2023

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Správce poplatku promíjí místní poplatek z pobytu stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na kalendářní rok 2022.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 03. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2023

Rozpočtová opatření č. 1 a 101

Změny rozpočtu a plánu 2022
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 02. 03. 2022 | datum sejmutí: 30. 12. 2022

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod v roce 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 28. 02. 2022 | datum sejmutí: 01. 06. 2022

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 02. 02. 2022 | datum sejmutí: 02. 02. 2023

Schválený rozpočet na rok 2022 - Město Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 13. 12. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 7/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 12. 2021 | datum sejmutí: 09. 01. 2023

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 06. 12. 2021 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2023-2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 06. 12. 2021 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 01. 10. 2021 | datum sejmutí: 18. 03. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2022 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 22. 09. 2021 | datum sejmutí: 30. 12. 2022

Závěrečný účet města za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 28. 06. 2021 | datum sejmutí: 01. 07. 2022

PROJEKT OUTPLACEMENT

zveřejňuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 15. 03. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl