Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Pronájem pozemku v k. ú. Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 24. 09. 2021 | datum sejmutí: 11. 10. 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu - oprava povrchu vozovky místních komunikací - Poříčí u Litomyšle

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 24. 09. 2021 | datum sejmutí: 09. 10. 2021

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy objektu Veselka, Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 23. 09. 2021 | datum sejmutí: 08. 10. 2021

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - rekonstrukce sportoviště u ZŠ

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 22. 09. 2021 | datum sejmutí: 30. 09. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2022 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 22. 09. 2021 | datum sejmutí: 30. 12. 2022

Veřejnoprávní smlouva s obcí Makov

1. Město Litomyšl jako zřizovatel Městské policie Litomyšl (dále jen „městská policie“) se zavazuje v souladu s ustanovením § 3a zákona o obecní policii, že městská policie bude na území obce Makov (obce, která obecní polici nezřídila) vykonávat některé úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem.
2. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při výkonu níže sjednaných činností městské policie uvedených v čl. III na území obce Makov.

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Tajemník MěÚ
datum vystavení: 21. 09. 2021 | datum sejmutí: 06. 10. 2021

Veřejnoprávní smlouva s obcí Němčice

1. Město Litomyšl jako zřizovatel Městské policie Litomyšl (dále jen „městská policie“) se zavazuje v souladu s ustanovením § 3a zákona o obecní policii, že městská policie bude na území obce Makov (obce, která obecní polici nezřídila) vykonávat některé úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem.
2. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při výkonu níže sjednaných činností městské policie uvedených v čl. III na území obce Makov.

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Tajemník MěÚ
datum vystavení: 21. 09. 2021 | datum sejmutí: 06. 10. 2021

Veřejnoprávní smlouva s obcí Cerekvice nad Loučnou

1. Město Litomyšl jako zřizovatel Městské policie Litomyšl (dále jen „městská policie“) se zavazuje v souladu s ustanovením § 3a zákona o obecní policii, že městská policie bude na území obce Makov (obce, která obecní polici nezřídila) vykonávat některé úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem.
2. Předmětem této veřejnoprávní smlouvy je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při výkonu níže sjednaných činností městské policie uvedených v čl. III na území obce Makov.

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Tajemník MěÚ
datum vystavení: 21. 09. 2021 | datum sejmutí: 06. 10. 2021

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - ul. Fügnerova, Jaselská, Moravská, Nová, Sadová, Sluneční a Svitavská

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 21. 09. 2021 | datum sejmutí: 09. 10. 2021

Oznámení o prodloužení výběrového řízení - referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 20. 09. 2021 | datum sejmutí: 27. 09. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu Litomyšl

Změny č. 4 územního plánu
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 17. 09. 2021 | datum sejmutí: 31. 10. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon

zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství Praha 1
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 15. 09. 2021 | datum sejmutí: 30. 09. 2021

Pronájem Restaurace Karlov

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 15. 09. 2021 | datum sejmutí: 06. 10. 2021

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb ve městě Litomyšl pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 14. 09. 2021 | datum sejmutí: 12. 10. 2021

Oprava vodovodu ul. Nerudova a propojení do ul. Vodní valy

společné povolení stavby vodního díla Oprava vodovodu ul. Nerudova a propojení do ul. Vodní valy
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 14. 09. 2021 | datum sejmutí: 29. 09. 2021

Zveřejnění výpůčky části pozemků č. p. 1155

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 14. 09. 2021 | datum sejmutí: 01. 10. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru životního prostředí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 13. 09. 2021 | datum sejmutí: 28. 09. 2021

Upozornění na odstávku elektřiny - ulice Zámecká, Lidická - Litomyšl

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 13. 09. 2021 | datum sejmutí: 28. 09. 2021

Vyhlášení nálezu

finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 08. 09. 2021 | datum sejmutí: 06. 12. 2021

Zveřejnění - nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 13. 08. 2021 | datum sejmutí: 10. 12. 2021

Oznámení o prodloužení výběrového řízení - referent/referentka odboru dopravy

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 09. 08. 2021 | datum sejmutí: 27. 09. 2021

Invalidní vozík na převoz osob

TYP 909/46
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 30. 07. 2021 | datum sejmutí: 28. 10. 2021

Rozpočtová opatření č. 4, 5, 104 a 105

Změny rozpočtu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 29. 06. 2021 | datum sejmutí: 30. 12. 2021

Závěrečný účet města za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 28. 06. 2021 | datum sejmutí: 01. 07. 2022

Informace o převodu nemovitostí

Prodej zastavěné plochy a nádvoří, Litomyšl - vila ,,Klára'
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 03. 05. 2021 | datum sejmutí: 30. 09. 2021

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 19. 04. 2021 | datum sejmutí: 19. 04. 2022

PROJEKT OUTPLACEMENT

zveřejňuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 15. 03. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2023

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Svitavy
datum vystavení: 24. 02. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Informační povinnost správce daně

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 04. 01. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - Město Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

 
Youtube Litomyšl