Vyhledat na webu
en

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Veřejná vyhláška - oznámení o projednání

Zprávy o uplatňování územního plánu Benátky za období listopad 2016 - prosinec 2020

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání (formát pdf, velikost 87,13 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15. 01. 2021 | datum sejmutí: 15. 02. 2021

Sdělení

Zděné oplocení Strakov - na pozemku parc. č. 192/14, 192/15 v katastrálním území Strakov

Město Litomyšl - úřední deska - Sdělení (formát pdf, velikost 141,53 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15. 01. 2021 | datum sejmutí: 02. 02. 2021

Vyhlášení nálezu

Dálkové ovládání na fialové šňůrce

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 25,19 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14. 01. 2021 | datum sejmutí: 15. 04. 2021

Vyhlášení nálezu

Dioptrické brýle s kovovou obroučkou

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 25,28 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14. 01. 2021 | datum sejmutí: 15. 04. 2021

Informace o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní

Město Litomyšl zahájilo řízení ohledně povolení vzájemného převodu práva na budoucí prodej

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní (formát pdf, velikost 51,55 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 13. 01. 2021 | datum sejmutí: 29. 01. 2021

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Schválení stavebního záměru - Cyklostezka Janov - Strakov

Město Litomyšl - úřední deska (formát pdf, velikost 393,59 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13. 01. 2021 | datum sejmutí: 29. 01. 2021

Usnesení

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Město Litomyšl - úřední deska - Usnesení (formát pdf, velikost 351,2 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 13. 01. 2021 | datum sejmutí: 29. 01. 2021

Veřejná vyhláška

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška (formát pdf, velikost 105,36 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13. 01. 2021 | datum sejmutí: 29. 01. 2021

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Výstavba chodníku podél III/36028 v obci Sebranice, Sebranice č.p. 289

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (formát pdf, velikost 298,41 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12. 01. 2021 | datum sejmutí: 20. 01. 2021

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Stavební úpravy budovy obecního úřadu č.p. 81, změna stavby před dokončením Poříčí u Litomyšle č.p. 81

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (formát pdf, velikost 279,03 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12. 01. 2021 | datum sejmutí: 20. 01. 2021

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Opěrné stěny u rodinného domu č.p. 160 Desná

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (formát pdf, velikost 267,4 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12. 01. 2021 | datum sejmutí: 27. 01. 2021

Veřejná vyhláška oznámení opatření obecné povahy

návrh stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška oznámení opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 418,84 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 06. 01. 2021 | datum sejmutí: 22. 01. 2021

Omezení rozsahu úředních hodin na Městském úřadu Litomyšl od 07.01.2021 do 22.01.2021

Město Litomyšl - úřední deska - Omezení rozsahu úředních hodin na Městském úřadu Litomyšl od 07.01.2021 do 22.01.2021 (formát pdf, velikost 439,12 KB)

vystavuje: Ing. Pulgret, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 06. 01. 2021 | datum sejmutí: 22. 01. 2021

Informace o pronájmu nemovitostí

Město Litomyšl hodlá pronajmout část p. p. č. 259/1 trvalý travní porost a část p. p. č. 259/2 ostatní plocha o celkové výměře cca 500 m² v katastrálním území Nedošín za účelem realizace a užívání okrasné zahrady.

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o pronájmu nemovitostí (formát pdf, velikost 65,44 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 06. 01. 2021 | datum sejmutí: 23. 01. 2021

Informace o převodu nemovitostí

Ostatní plocha, Pazucha

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o převodu nemovitostí (formát pdf, velikost 52,97 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04. 01. 2021 | datum sejmutí: 20. 01. 2021

Informace o uzavření dodatku nájemní smlouvy

Pronájem místnosti na ulici J. E. Purkyně 918

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o uzavření dodatku nájemní smlouvy (formát pdf, velikost 39,92 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04. 01. 2021 | datum sejmutí: 20. 01. 2021

Informace o pronájmu nemovitostí

Pronájem místnosti na ul. Ropkova 51 v Litomyšli

Město Litomyšl - úřední deska - Informace o pronájmu nemovitostí (formát pdf, velikost 87,39 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04. 01. 2021 | datum sejmutí: 20. 01. 2021

Informační povinnost správce daně

Město Litomyšl - úřední deska - Informační povinnost správce daně (formát pdf, velikost 524,05 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 04. 01. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Volby do zastupitelstva v obci Vlčkov

Volby do zastupitelstva v obci Vlčkov

Město Litomyšl - úřední deska - Volby do zastupitelstva v obci Vlčkov (formát pdf, velikost 34,53 KB)

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 04. 01. 2021 | datum sejmutí: 20. 03. 2021

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 35,21 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 18. 12. 2020 | datum sejmutí: 18. 03. 2021

Rozpočtová opatření č. 8, 9 a 108, 109

Změny rozpočtu a změny plánu na rok 2020

Město Litomyšl - úřední deska - Rozpočtová opatření č. 8, 9 a 108, 109 (formát pdf, velikost 620,29 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 17. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 01. 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - Město Litomyšl

Město Litomyšl - úřední deska - Schválený rozpočet na rok 2021 - Město Litomyšl (formát pdf, velikost 1,2 MB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Město Litomyšl - úřední deska - Střednědobé výhledy (formát pdf, velikost 736,54 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021

Město Litomyšl - úřední deska - Rozpočet (formát pdf, velikost 735,54 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Usnesené o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Dražba zahrady, zastavěné plochy, nádvoří a ostatních ploch, Dolní Újezd

Město Litomyšl - úřední deska - Usnesené o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (formát pdf, velikost 1021,9 KB)

vystavuje: Exekutorský úřad Praha 9
datum vystavení: 04. 12. 2020 | datum sejmutí: 25. 01. 2021

Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky Mš Rozmarýnek Polička

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky Mš Rozmarýnek Polička (formát pdf, velikost 1,16 MB)

vystavuje: Město Polička
datum vystavení: 04. 12. 2020 | datum sejmutí: 12. 02. 2021

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon XIAOMI REDMI

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 31,42 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25. 11. 2020 | datum sejmutí: 01. 02. 2021

Vyhlášení nálezu

Dětská podzimní bunda

Město Litomyšl - úřední deska - Vyhlášení nálezu (formát pdf, velikost 25 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 18. 11. 2020 | datum sejmutí: 18. 02. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

Město Litomyšl - úřední deska - Střednědobí výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 (formát pdf, velikost 652,69 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Město Litomyšl - úřední deska (formát pdf, velikost 557,84 KB)

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 02. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 03. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 1,73 MB)

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zveřejnění

Rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření za rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet za rok 2019

Město Litomyšl - úřední deska - Zveřejnění (formát pdf, velikost 97,54 KB)

vystavuje: Kraj Smetany a Martinů
datum vystavení: 20. 07. 2020 | datum sejmutí: 20. 07. 2021

Závěrečný účet města za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Město Litomyšl - úřední deska - Závěrečný účet města za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 (formát pdf, velikost 18,17 MB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29. 06. 2020 | datum sejmutí: 30. 06. 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 493,19 KB)

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

Město Litomyšl - úřední deska - Místní poplatky - okruhy údajů, které může Městský úřad zjistit (formát pdf, velikost 138 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Rozpočet Města Litomyšl na rok 2020

Město Litomyšl - úřední deska - Rozpočet Města Litomyšl na rok 2020 (formát pdf, velikost 1,15 MB)

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16. 12. 2019 | datum sejmutí: 28. 02. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

Město Litomyšl - úřední deska - Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024 (formát pdf, velikost 488,44 KB)

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů

Město Litomyšl - úřední deska - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 4,88 MB)

vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů

Město Litomyšl - úřední deska - Povinně zveřejňované údaje (formát pdf, velikost 41,78 KB)

vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16. 03. 2017 | datum sejmutí: 16. 03. 2021

 
Youtube Litomyšl