Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Stanovení přechodné úpravy provozu - akce 20 let Galerie Kroupa - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 27. 02. 2024 | datum sejmutí: 14. 03. 2024

Oznámení o zahájení řízení - Rodinné domy "Na Prokopu" Litomyšl

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 26. 02. 2024 | datum sejmutí: 13. 03. 2024

Pronájem budovy a pozemků v katastrálním území Litomyšl

Město Litomyšl hodlá pronajmout st. p. č. 2770 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.154 m2, jejíž součástí je budova pro výrobu a skladování č. p. 1088, st. p. č. 3709 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 81 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 3308-10/2024, jejíž součástí je budova jiné stavby bez č. p., a p. p. č. 600/100 ostatní plocha o výměře 2.037 m2 vše v katastrálním území Litomyšl za účelem provozování technických služeb a skladování. Nájemce Městské služby Litomyšl s.r.o., IČ: 28791002, se sídlem Litomyšl, Litomyšl – Město, Mařákova 376, PSČ 570 01.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 26. 02. 2024 | datum sejmutí: 14. 03. 2024

Směna pozemků v katastrálním území Litomyšl

Město Litomyšl hodlá směnit p. p. č. 804/6 ostatní plocha o výměře 2 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 3161-04/2022 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví manželů Bartošových za p. p. č. 804/7 zahrada o výměře 91 m2, p. p. č. 2225/18 ostatní plocha o výměře 4 m2, st. p. č. 3704/2 zastavěná plocha o výměře 1 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 3161-04/2022 v katastrálním území Litomyšl a p. p. č. 2341/4 ostatní plocha o výměře 32 m2 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví města. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 702 Kč/m2 rozdílu výměr.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 26. 02. 2024 | datum sejmutí: 14. 03. 2024

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

MŠ v Líbánkách - výměna zdroje tepla
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 26. 02. 2024 | datum sejmutí: 06. 03. 2024

Prodej pozemků v katastrálním území Litomyšl

Město Litomyšl hodlá prodat p. p. č. 1270/4 zahrada o výměře 295 m2, p. p. č. 1270/5 zahrada o výměře 677 m2, p. p. č. 1272/85 orná půda o výměře 6.300 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 3307-7/2024, p. p. č. 2311/1 ostatní plocha o výměře 132 m2 a p. p. č. 3363 ostatní plocha o výměře 5 m2 vše v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby areálu firmy v průmyslové zóně Benátská. Kupující WILLI plast s. r. o., IČ 27540243, T. G. Masaryka 1210, Litomyšl.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 26. 02. 2024 | datum sejmutí: 13. 03. 2024

Pronájem části pozemku v katastrálním území Litomyšl - předzahrádka

Město Litomyšl hodlá pronajmout část p. p. č. 2138/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem provozování prostoru předzahrádky před č. p. 73 na Smetanově náměstí.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 26. 02. 2024 | datum sejmutí: 13. 03. 2024

Veřejná vyhláška - oznámení veřejné osvětlení a veřejný rozhlas Němčice, Člupek

Oznámení o zahájení řízení stavby VO+VR-FTTxČ.NGA.V.N-0-7., Němčice, Člupek
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 23. 02. 2024 | datum sejmutí: 10. 03. 2024

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - vybudování kapacit dětských skupin č.p. 98, Němčice

Vybudování kapacit dětských skupin č.p. 98, Němčice
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 23. 02. 2024 | datum sejmutí: 10. 03. 2024

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o nočním klidu v roce 2024

Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.
Více informací naleznete zde:
https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu
Vkladatel: Město Litomyšl (ID DS: x4cbvs8, IČO: 00276944)
Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
Číslo právního předpisu: 1/2024
Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o nočním klidu v roce 2024
Datum vydání právního předpisu: 22.02.2024
Zakonné zmocnění: zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - § 5 odst. 7
Oblast právní úpravy: noční klid
Účinnost právního předpisu: 09.03.2024
Právní předpis, který je rušen nebo měněn: 1/2023: Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o nočním klidu v roce
2023
Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 23.02.2024 11:17
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 23. 02. 2024 | datum sejmutí: 15. 03. 2024

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 2/2024

Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.
Více informací naleznete zde:
https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu
Vkladatel: Město Litomyšl (ID DS: x4cbvs8, IČO: 00276944)
Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
Číslo právního předpisu: 2/2024
Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Datum vydání právního předpisu: 22.02.2024
Zakonné zmocnění: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za užívání veřejného prostranství
Oblast právní úpravy: místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Účinnost právního předpisu: 09.03.2024
Právní předpis, který je rušen nebo měněn: 11/2019: O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 23.02.2024 12:09
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 23. 02. 2024 | datum sejmutí: 15. 03. 2024

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Fotovoltaická elektrárna na střechách, Cerekvice nad Loučnou - Zemědělské družstvo "Růžový palouček"
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 23. 02. 2024 | datum sejmutí: 03. 03. 2024

Prodej bytové jednotky 1050/2

Město Litomyšl nabízí na prodej bytovou jednotku č. 1050/2 na Komenského náměstí v Litomyšli.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 23. 02. 2024 | datum sejmutí: 12. 04. 2024

Prodej bytové jednotky 1051/22

Město Litomyšl nabízí na prodej bytovou jednotku č. 1051/22 na Komenského náměstí v Litomyšli.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 23. 02. 2024 | datum sejmutí: 12. 04. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení provozu při akci Starodávný jarmark - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 20. 02. 2024 | datum sejmutí: 07. 03. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení provozu při akci Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 20. 02. 2024 | datum sejmutí: 07. 03. 2024

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon Xiamoi Redmi
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 20. 02. 2024 | datum sejmutí: 21. 05. 2024

Zrušení elektronické dražby, Budislav u Litomyšle

zveřejňuje: Exekutorský úřad Praha 7
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 19. 02. 2024 | datum sejmutí: 06. 03. 2024

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Dostavba střediska - II. etapa - Zemědělské družstvo "Růžový palouček"
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 19. 02. 2024 | datum sejmutí: 28. 02. 2024

Informace pro občany o úředních hodinách finančního úřadu v březnu-dubnu 2024 v Litomyšli

Vážení občané, v příloze najdete informaci o termínech, kdy Vám budou v Litomyšli k dispozici pracovnice finančního úřadu a pomohou Vám s vyplněním přiznání k dani z příjmu. Pracoviště finančního úřadu bude v uvedených dnech na internátu litomyšlské nemocnice na adrese J. E. Purkyně 919 (trvalé pracoviště FÚ už v Litomyšli není).
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 16. 02. 2024 | datum sejmutí: 17. 04. 2024

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - ulice Osická a Smetanovo náměstí

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 14. 02. 2024 | datum sejmutí: 05. 03. 2024

Návrh stanovení místní úpravy provozu - zákaz zastavení na ul. J. E. Purkyně - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 14. 02. 2024 | datum sejmutí: 01. 03. 2024

Návrh stanovení místní úpravy provozu - zákaz vjezdu nákladních automobilů na most místní komunikace 07c - Čistá

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 14. 02. 2024 | datum sejmutí: 01. 03. 2024

Uzavření dodatku smlouvy o nájmu č. 010520286

Město Litomyšl hodlá uzavřít dodatek smlouvy o nájmu č. 0100510286 ze dne 20. 4. 2015 uzavřené se společností Fotbalgolf klub Litomyšl z.s., IČ 03611205, Strakovská 1057, 570 01 Litomyšl. Dodatkem se upraví výčet pronajatých pozemků dle aktuálního stavu KN a prodlouží doba nájmu o deset let z důvodu stavebních úprav, které provede nájemce na vlastní náklady dle předloženého projektu.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 13. 02. 2024 | datum sejmutí: 01. 03. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení provozu při rekonstrukci plynovodu na Smetanovu náměstí, ul. Špitálská a Umrlčí - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 12. 02. 2024 | datum sejmutí: 28. 02. 2024

Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu, Janov u Litomyšle

zveřejňuje: Exekutorský úřad Prachatice
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 05. 02. 2024 | datum sejmutí: 19. 03. 2024

Nabídka volného pracovního místa - Městská policie Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl / Městská policie
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 05. 02. 2024 | datum sejmutí: 30. 04. 2024

Vyhlášení nálezu

Hlasový záznamník
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 30. 01. 2024 | datum sejmutí: 30. 04. 2024

Výběrové řízení- vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Lanškroun

zveřejňuje: Město Lanškroun
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 26. 01. 2024 | datum sejmutí: 29. 02. 2024

Výběrové řízení - referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví, agenda sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež , Město Lanškroun

zveřejňuje: Město Lanškroun
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 26. 01. 2024 | datum sejmutí: 29. 02. 2024

Výběrové řízení - referent/ka odboru stavební úřad, Lanškroun

zveřejňuje: Město Lanškroun
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 26. 01. 2024 | datum sejmutí: 29. 02. 2024

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 25. 01. 2024 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Vyhlášení nálezu

Batoh černý
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 16. 01. 2024 | datum sejmutí: 16. 04. 2024

Usnesení- dražební vyhláška pro elektronickou dražbu, Čistá u Litomyšle

zveřejňuje: Exekutorský úřad Přerov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 15. 01. 2024 | datum sejmutí: 06. 03. 2024

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon Samsung
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 04. 01. 2024 | datum sejmutí: 04. 04. 2024

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 28. 12. 2023 | datum sejmutí: 28. 03. 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 - Město Litomyšl

Schválený rozpočet na rok 2024 včetně Přílohy k rozpočtu 2024
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 01. 01. 2025

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2025 a 2026

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2024 - 2026

zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29. 09. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Kraj Smetany a martinů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 23. 08. 2023 | datum sejmutí: 31. 08. 2024

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Mikroregion Litomyšlsko
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 22. 08. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Závěrečný účet města za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 17. 07. 2023 | datum sejmutí: 22. 07. 2024

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: České dědictví UNESCO
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 24. 04. 2023 | datum sejmutí: 24. 04. 2024

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Česká inspirace
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 29. 03. 2023 | datum sejmutí: 28. 03. 2024

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 01. 10. 2021 | datum sejmutí: 18. 03. 2024

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl