Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - revitalizace prostorů ZŠ Osík u Litomyšle

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 30. 11. 2021 | datum sejmutí: 08. 12. 2021

Chytré hodinky zlaté barvy

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 29. 11. 2021 | datum sejmutí: 27. 02. 2022

Přechodná úprava dopravního značení - zjednosměrnění místní komunikace v obci Chotovice z důvodu organizovaného parkování vozidel návštěvníků vánočního domu

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 29. 11. 2021 | datum sejmutí: 14. 12. 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu - značení na rok 2022 - VODOVODY spol. s r.o.

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 29. 11. 2021 | datum sejmutí: 14. 12. 2021

Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o existenci veřejně přístupné účelové komunikace, Mladočov

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 26. 11. 2021 | datum sejmutí: 11. 12. 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu - značení na rok 2022 - DS DELTA s.r.o.

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 26. 11. 2021 | datum sejmutí: 11. 12. 2021

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Suchá Lhota

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 26. 11. 2021 | datum sejmutí: 10. 01. 2022

Vyhlášení nouzového stavu

Sbírka zákonů - vyhlášení nouzového stavu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Krizové řízení
datum vystavení: 26. 11. 2021 | datum sejmutí: 11. 12. 2021

Ptačí chřipka - opatření s celostátní platností nové info

Úprava mimořádného opatření, drůbež v malochovech má výjimku
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Krizové řízení
datum vystavení: 25. 11. 2021 | datum sejmutí: 10. 12. 2021

Záměr směny pozemků k. ú. Litomyšl a Lány u Litomyšle

Město hodlá směnit p. p. č. 328/56, 290/13 v k. ú. Lány u Litomyšle odd. podle GP za p. p. č. 1955/4, 2017/15 s 2017/16 v k. ú Litomyšl.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 25. 11. 2021 | datum sejmutí: 12. 12. 2021

Veřejnoprávní smlouva s obcí Vidlatá Seč

Město Litomyšl jako zřizovatel Městské policie Litomyšl (dále jen „městská policie“) se zavazuje v souladu s ustanovením § 3a zákona o obecní policii, že městská policie bude na území obce Vidlatá Seč (obce, která obecní polici nezřídila) vykonávat některé úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem.
Městská policie bude na území obce Vidlatá Seč kdykoliv vykonávat minimálně dvoučlennou hlídkou tyto úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony:
a) podílet se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu na pozemních komunikacích provádět měření rychlosti projíždějících vozidel a to prostřednictvím měření okamžité rychlosti přenosným radarem nebo automatizovaným technickým prostředkem bez obsluhy (dále jen „ATP“),
b) odchyt volně pobíhajících zvířat, zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek osob či ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu.

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Tajemník MěÚ
datum vystavení: 25. 11. 2021 | datum sejmutí: 10. 12. 2021

Ptačí chřipka - opatření s celostátní platností

Informace k mimořádnému opatření s celostátní platností
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Krizové řízení
datum vystavení: 24. 11. 2021 | datum sejmutí: 09. 12. 2021

Vyhlášení nálezu

Svazek 7 ks klíčů + dálkový ovladač
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 24. 11. 2021 | datum sejmutí: 22. 02. 2022

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu města Litomyšle na rok 2022
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 23. 11. 2021 | datum sejmutí: 10. 12. 2021

Upozornění na odstávku elektřiny - Pazucha, Suchá a Němčice

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 22. 11. 2021 | datum sejmutí: 09. 12. 2021

Kanalizace Sloupnice -II. etapa-Lokalita č. 8 "U Rybníka"

oznámení o zahájení společného řízení stavy vodního díla Kanalizace Sloupnice -II. etapa-Lokalita č. 8 "U Rybníka" k.ú. Horní sloupnice
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 22. 11. 2021 | datum sejmutí: 07. 12. 2021

Informace pro školy od 22. listopadu 2021

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 22. 11. 2021 | datum sejmutí: 02. 12. 2021

Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 22. 11. 2021 | datum sejmutí: 08. 12. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregion Litomyšlsko

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 22. 11. 2021 | datum sejmutí: 08. 12. 2021

Přechodná úprava dopravního značení - uzavření ul. Jiráskova a náměstí Václava Havla z důvodu konání Adventních nedělí

zajištění BESIP
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 22. 11. 2021 | datum sejmutí: 07. 12. 2021

Přechodná úprava dopravního značení - uzavření ul. Jiráskova a náměstí Václava Havla z důvodu konání Adventních nedělí

zajištění BESIP
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 22. 11. 2021 | datum sejmutí: 07. 12. 2021

Vyžádání vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

zveřejňuje: CNL INVEST
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 19. 11. 2021 | datum sejmutí: 04. 12. 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení provozu na místní komunikaci 15d - Trstěnice

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 19. 11. 2021 | datum sejmutí: 04. 12. 2021

Nabídka pozemků v lokalitě Na Lánech za účelem výstavby RD

Jedná se o pozemky v k. ú. Lány u Litomyšle, obci Litomyšl pod označením "A", "B", "H" a pořadovým číslem, např. "A1". Podrobnosti v příloze.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 19. 11. 2021 | datum sejmutí: 30. 01. 2022

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 07/2018/PM mezi smluvními stranami Město Litomyšl a Obec Dolní Újezd

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 18. 11. 2021 | datum sejmutí: 03. 12. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územně plánovací dokumentace - územní plán Příluka

zveřejňuje: Obec Příluka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 16. 11. 2021 | datum sejmutí: 01. 12. 2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

Podrobně viz https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 16. 11. 2021 | datum sejmutí: 01. 12. 2021

Návrh rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2022

Návrh rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2022
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 12. 11. 2021 | datum sejmutí: 12. 12. 2021

Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2023 a 2024

Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2023 a 2024.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 12. 11. 2021 | datum sejmutí: 12. 12. 2021

Dražební vyhláška - opakovaná dražba movitých věcí

zveřejňuje: Okresní soud Ústí nad Orlicí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 11. 11. 2021 | datum sejmutí: 11. 12. 2021

Usnesení - dražební vyhláška -elektronická dražba zastavěné plochy a nádvoří Čistá u Litomyšle

zveřejňuje: Exekutorský úřad Klatovy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 08. 11. 2021 | datum sejmutí: 01. 01. 2022

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 02. 11. 2021 | datum sejmutí: 31. 01. 2022

Informace o umístění odstaveného vozidla

Informace o umístění odstaveného vozidla na vybraném parkovišti
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 01. 11. 2021 | datum sejmutí: 01. 12. 2021

Dotační program Města Litomyšl na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 26. 10. 2021 | datum sejmutí: 02. 02. 2022

Dotační program Města Litomyšl na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 26. 10. 2021 | datum sejmutí: 02. 02. 2022

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 26. 10. 2021 | datum sejmutí: 02. 02. 2022

Vyhlášení nálezu

Jízdní kolo Olpran Tommy
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 13. 10. 2021 | datum sejmutí: 10. 01. 2022

Vyhlášení nálezu

Jízdní kolo Olpran Tommy
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 13. 10. 2021 | datum sejmutí: 10. 01. 2022

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 07. 10. 2021 | datum sejmutí: 30. 01. 2022

Rozpočtová opatření č. 6, 7, 106 a 107

Změny rozpočtu a plánu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 07. 10. 2021 | datum sejmutí: 30. 12. 2021

Vyhlášení nálezu

notebook s nabíječkou, 2x hrací sluchátka
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 06. 10. 2021 | datum sejmutí: 03. 01. 2022

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 01. 10. 2021 | datum sejmutí: 18. 03. 2024

Vyhlášení nálezu

svazek 8 klíčů s přívěskem
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 29. 09. 2021 | datum sejmutí: 27. 12. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2022 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 22. 09. 2021 | datum sejmutí: 30. 12. 2022

Vyhlášení nálezu

finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 08. 09. 2021 | datum sejmutí: 06. 12. 2021

Zveřejnění - nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 13. 08. 2021 | datum sejmutí: 10. 12. 2021

Závěrečný účet města za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 28. 06. 2021 | datum sejmutí: 01. 07. 2022

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 19. 04. 2021 | datum sejmutí: 19. 04. 2022

PROJEKT OUTPLACEMENT

zveřejňuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 15. 03. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2023

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Svitavy
datum vystavení: 24. 02. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Informační povinnost správce daně

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 04. 01. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - Město Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

 
Youtube Litomyšl