Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Oceněné osobnosti

Ceny Města Litomyšle udělovalo Zastupitelstvo města Litomyšle v letech 1996 - 2005 občanům, kteří se vždy v uplynulém roce významným způsobem podíleli na rozvoji a propagaci města a záslužným činem se nesmazatelně zapsali do jeho historie. Hlavním důvodem udílení cen bylo podpořit kulturní, společenský a sportovní život města, ocenit významná tvůrčí díla a jejich autory, významné výkony na poli sportovním, zásluhy o zkvalitnění občanské společnosti a podíl občanů na rozvoji města. V rámci jubilejního desátého slavnostního večera byli v sestřihu představeni laureáti všech dosavadních ročníků. Členové Zastupitelstva města Litomyšl zároveň rozhodli, že desátý ročník bude ročníkem posledním.

Po letech se však ukázala absence možnosti ocenit zásluhy občanů a osob, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj Litomyšle. Radou města byla proto přijata směrnice, na základě které se od roku 2011 udělují dva stupně ocenění - Cena purkmistra Laška a Plaketa Rady města Litomyšle. Ocenění se uděluje za zásluhy o rozvoj Litomyšle a rozvoj společnosti všeobecně v oblasti kulturní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké a ekonomické. Nominovat osobnost na udělení Ceny purkmistra Laška může kterýkoli občan České republiky starší osmnácti let i občané partnerských měst Litomyšle. Další formou ocenění osob, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj města, je udělení čestného občanství města. O jeho udělení rozhoduje zastupitelstvo města. 

Od roku 2023 je nově udělováno také Ocenění za mimořádný počin či reprezentaci města v oblasti kultury, školství, sportu a dalších odvětví. Na toto ocenění je možné nominovat jednotlivce, ale i skupiny, spolky a organizace. Nově tedy kromě jednotlivých osobností mohou být oceněny také skupiny a kolektivy, které za daný rok dosáhly mimořádných úspěchů nebo se jiným způsobem zasloužily o reprezentaci města.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl