Vyhledat na webu
en

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 442/2006 Sb.

 

1. Název Město Litomyšl
2. Důvod a způsob založení právní rámec postavení obce Litomyšl je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb.), podle ust. § 3 odst. 3 tohoto zákona je Litomyšl městem
3. Organizační struktura www.litomysl.cz/mesto_litomysl/struktura/
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20
Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20
J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20
4.3 Úřední hodiny www.litomysl.cz/mestsky_urad/provozni_doba/
4.4 Telefonní čísla 461 653 333
www.litomysl.cz/mestsky_urad/kontakty/
4.5 Čísla faxu 461 612 218
4.6 Adresa internetové stránky www.litomysl.cz
4.7 Adresa e-podatelny podatelna@litomysl.cz
4.8 Další elektronické adresy mesto@litomysl.cz
5. Případné platby lze poukázat 19-926591/0100
6. IČ 00276944
7. DIČ CZ00276944
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Strategický a akční plán
www.litomysl.cz/strategicky_plan/
8.2 Rozpočet www.litomysl.cz/hospodareni_mesta/
9. Žádosti o informace www.litomysl.cz/poskytovani_informaci/
10. Příjem žádostí a dalších podání www.litomysl.cz/poskytovani_informaci/postup/
11. Opravné prostředky www.litomysl.cz/poskytovani_informaci/postup/
12. Formuláře www.litomysl.cz/mestsky_urad/formulare_meu/
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://portal.gov.cz/portal/obcan
www.litomysl.cz/zivotni_situace/
14. Předpisy www.litomysl.cz/vyhlasky/
14.1 Nejdůležitější používané předpisy  
14.2 Vydané právní předpisy www.litomysl.cz/vyhlasky/
15. Úhrady za poskytování informací www.litomysl.cz/poskytovani_informaci/sazebnik/
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací www.litomysl.cz/poskytovani_informaci/sazebnik/
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Městský úřad  v této souvislosti nemá nadřízený orgán
16. Licenční smlouvy -
16.1 Vzory licenčních smluv -
16.2 Výhradní licence -
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. www.litomysl.cz/poskytovani_informaci/vyrocni_zpravy
 
Youtube Litomyšl