Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 515/2020 Sb.

 

1. Název Město Litomyšl
2. Důvod a způsob založení právní rámec postavení obce Litomyšl je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb.), podle ust. § 3 odst. 3 tohoto zákona je Litomyšl městem
3. Organizační struktura www.litomysl.cz/mesto_litomysl/struktura/
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20
Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20
J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20
4.3 Úřední hodiny www.litomysl.cz/mestsky_urad/provozni_doba/
4.4 Telefonní čísla +420 461 653 333
www.litomysl.cz/mestsky_urad/kontakty/
4.5 Adresa internetové stránky www.litomysl.cz
4.6 Adresa podatelny

Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20
www.litomysl.cz/mestsky_urad/epodatelna

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@litomysl.cz
www.litomysl.cz/mestsky_urad/epodatelna

4.8 Datová schránka x4cbvs8
5. Případné platby lze poukázat 19-926591/0100, 19-1283370339/0800
6. IČ 00276944
7. Plátce daně z přidané hodnoty DIČ CZ00276944
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Strategický a akční plán
www.litomysl.cz/strategicky_plan/
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl
https://www.litomysl.cz/map/dokumenty

8.2 Rozpočet

www.litomysl.cz/hospodareni_mesta/

9. Žádosti o informace

www.litomysl.cz/poskytovani_informaci/

10. Příjem žádostí a dalších podání www.litomysl.cz/poskytovani_informaci/postup/
11. Předpisy  
11.1 Nejdůležitější používané předpisy zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
11.2 Vydané právní předpisy www.litomysl.cz/vyhlasky/
12. Úhrady za poskytování informací  
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací www.litomysl.cz/poskytovani_informaci/sazebnik/
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluv -
13.2 Výhradní licence -
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. www.litomysl.cz/poskytovani_informaci/vyrocni_zpravy
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl