Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

vedoucí: Mgr. Miroslava Kubešová

tel.: 461 653 305    mobil: 775 653 305    e-mail: miroslava.kubesova@litomysl.cz

• technicky, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání rady města a zastupitelstva města, vypracovává zápisy z jednání těchto orgánů a jejich usnesení, zajišťuje jejich archivaci a distribuci v listinné i v elektronické podobě
• zajišťuje spisovou službu pro městský úřad
• vede centrální evidenci vyřizování žádostí o poskytnutí informací
• vede centrální evidence stížností
• zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele ve vztahu ke zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců města zařazených do MěÚ
• zabezpečuje agendu vstupního a průběžného vzdělávání zaměstnanců dle příslušných právních předpisů včetně sestavování plánů vzdělávání
• zajišťuje agendu výběrových řízení na volná pracovní místa
• ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu
• zajišťuje agendu udělování ocenění rady města a čestného občanství obce
• vyřizuje agendu starosty a místostarostů včetně plánování jejich programu


Podřízené oddělení

Oddělení informatiky
Tiskové oddělení
Oddělení projektů a dotací

Zde nás najdete


Naši pracovníci

Mgr. Miroslava Kubešová
vedoucí odboru a personalista
tel.: 461 653 305     mobil: 775 653 305     e-mail: miroslava.kubesova@litomysl.cz

Ing. Petra Andrlová
asistentka místostarosty
tel.: 461 653 302     mobil: 775 653 313     e-mail: petra.andrlova@litomysl.cz

Hana Doubková
spisová služba, ověřování listin a podpisů, vedení účetnictví odboru
tel.: 461 653 358     e-mail: hana.doubkova@litomysl.cz

Andrea Filipi
asistentka starosty
tel.: 461 653 300     mobil: 727 832 823     e-mail: andrea.filipi@litomysl.cz

Michaela Hrnčířová
spisová služba, ověřování listin a podpisů, vedení účetnictví odboru
tel.: 461 653 359     e-mail: michaela.hrncirova@litomysl.cz

Ing. Klára Hudečková
pověřenec pro ochranu osobních údajů
tel.: 461 653 309     mobil: 720 073 518     e-mail: klara.hudeckova@litomysl.cz

Mgr. Petra Zimová
právnička MěÚ Litomyšl
tel.: 461 653 309     e-mail: petra.zimova@litomysl.cz


Naše životní situace

Finance a poplatky / Participativní rozpočet

Co je participativní rozpočet a k čemu slouží?


Radnice / Petice

Jak máme správně sepsat petici a komu ji adresovat?


Radnice / Rada města

Jak mohu podat návrh na udělení ocenění města? Kam mohu takový návrh zaslat?

Mohu se zúčastnit jednání rady města?

Jaké typy ocenění uděluje město Litomyšl?

Mohu požádat o použití znaku města Litomyšl?


Radnice / Starosta, místostarosta

Jak mám postupovat, chci-li se sejít se starostou nebo s místostarostou?

Mohu požádat starostu nebo místostarostu o záštitu nějaké akce?

Je možné zajistit prohlídku budovy radnice pro školy?


Radnice / Zastupitelstvo města

Mohu se zúčastnit zasedání zastupitelstva města?

Kde získám kontakt na zastupitele města?


Správní agendy / Přestupky

Přestupkové řízení

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl