Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Doprava

Úsekové měření

V Litomyšli byly instalovány v rámci zklidnění dopravy čtyři úseky s měřením rychlosti, na kterých městská policie kontroluje dodržování rychlosti stanovenou obecnou právní úpravou na 50 Km/h v celém úseku. Jsou to ulice Moravská /silnice č. I/35/ a J. E. Purkyně /silnice č. II/360/  v obou směrech,  T. G. Masaryka /silnice č. III/3591/ a Zahájská /silnice č. II/360/v jednom směru. Úseky jsou určené Policií ČR v souladu s § 79a zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění do 29.9.2020 a jsou osazeny svislým dopravním značením IP31a „Měření rychlosti“ a IP 31b „Konec měření rychlosti“ /Moravská, T. G. Masaryka, J.E.Purkyně a Zahájská/.
Určené a schválené úseky Policíí pro ulici Moravská, T. G. Masaryka J. E. Purkyně a Zahájská.

Rychloměry, jako měřidla, jsou ověřeny Českým metrologickým institutem pro měření rychlosti silničních vozidel při kontrole dodržování maximální povolené rychlosti.
Ověřovací listy měřidel pro ulici Moravská směr do centra, Moravská směr z centra , T.G.MasarykaJ.E.Purkyně a Zahájská.

Dle § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 sb., v platném znění, obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:
a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2 /...porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích …… a porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu/
b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku
c) porušení je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, je odeslána provozovateli vozidla „Výzva k uhrazení určené částky“. Provozovatel vozidla  buď určenou finanční částku zaplatí, pak je věc ukončena a není bodově ohodnocena, nebo může sdělit správnímu orgánu údaje o řidiči vozidla v době spáchání přestupku. Pokud osoba na základě poskytnutých údajů bude ztotožněna, je s ní zahájeno řízení o přestupku a řízení bude ukončeno uložením sankce za přestupek, který je bodově ohodnocen.
Formulář pro sdělení osoby řidiče.

Pokud provozoval vozidla poskytne správnímu orgánu neúplné údaje o osobě řidiče, nebo sdělí, že vozidlo řídila osoba blízká či „vzdálená“, nebo se určené osobě nepodaří doručovat, správní orgán věc odloží po 60 dnech a zahájí řízení o přestupku s provozovatelem vozidla.

Schéma procesního postupu.

Dle ust. § 125f odst. 6 zákona č. 361/2000 sb., v platném znění, provozovatel vozidla za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích:
a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel.

Datum zveřejnění 5.12.2017
Datum aktualizace 28.11.2019
Datum poslední aktualizace 20.4.2020

 

Dopravní zatížení na pozemních komunikacích

Dalším výstupem z instalovaných kamer úsekového měření je i statické zjišťování o dopravním zatížení komunikací vozidly. K dispozici je na vjezdu i na výjezdu měřených úseků  měsíční přehled vozidel a přehled o denních počtech vozidel podle času na jednotlivých úsecích.

 
Youtube Litomyšl