Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Odbor správní

vedoucí: Milena Holasová

tel.: 461 653 390    mobil: 775 653 309    e-mail: milena.holasova@litomysl.cz

• zajišťuje vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
• vede matriku a evidenci obyvatelstva
• zajišťuje přestupkovou agenda
• ověřuje podpisy a opisy nebo kopie listin


V dubnu a květnu 2024 bude každý pátek na matrice z personálních důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.


Agendy pro online rezervaci termínu Vaší návštěvy

cestovní pasy
občanské průkazy


Zde nás najdete


Naši pracovníci

Milena Holasová
vedoucí odboru
tel.: 461 653 390     mobil: 775 653 309     e-mail: milena.holasova@litomysl.cz

Martina Barcalová
občanské průkazy
tel.: 461 653 394     e-mail: martina.barcalova@litomysl.cz

Radka Škeříková
občanské průkazy
tel.: 461 653 335     e-mail: radka.skerikova@litomysl.cz

Jitka Šmolíková
agenda cestovních dokladů
tel.: 461 653 391     e-mail: jitka.smolikova@litomysl.cz

Irena Štochlová
matrika - narození, svatby
tel.: 461 653 331     e-mail: irena.stochlova@litomysl.cz

Ilona Telecká
evidence obyvatel, ohlašovna
tel.: 461 653 339     e-mail: ilona.telecka@litomysl.cz

Lenka Telecká
matrika - úmrtí, státní občanství
tel.: 461 653 338     e-mail: lenka.telecka@litomysl.cz

Olga Tylichová
ověřování listin a podpisů, rušení trvalého pobytu
tel.: 461 653 393     e-mail: olga.tylichova@litomysl.cz


Naše životní situace

Správní agendy / Cestovní doklady

Žiji v cizině a končí mi platnost cestovního pasu, kde si mohu požádat o nový?

Co je cestovní doklad ?

Kdo může převzít již vyhotovený cestovní pas, mohu zplnomocnit zástupce?

Potřebuji cestovní pas pro dítě mladší 15ti let, jaké doklady budu předkládat?

Jsem občan ve věku 15 až 18 let, jaké doklady na pas budu potřebovat a kdo bude žádat?

Jaké jsou lhůty a správní poplatky při vystavení nového cestovního dokladu?

Končí mi platnost cestovního pasu, co budu potřebovat pro nový?

Ztratil/a jsem nebo mi byl odcizen cestovní pas, co musím udělat, abych si mohl/a požádat o nový?

Vdala jsem se / oženil jsem se a mám změnu příjmení, musím si vyměnit cestovní pas?


Správní agendy / Evidence obyvatel

Chci zrušit trvalý pobyt osobě, která v bytě nebo domě nebydlí, co budu potřebovat?

Jak provést ověření listin nebo podpisů, tzv. vidimace a legalizace?

Jakým způsobem získám potvrzení osobních údajů?

Co je to trvalý pobyt a jaké doklady musím předložit, když si ho chci změnit?

Může za mne provést změnu trvalého pobytu jiná osoba?

Musím si vyměnit při změně trvalého pobytu občanský průkaz?

Vrátil jsem se ze zahraničí a chci se přihlásit k trvalému pobytu, jaké doklady musím doložit?

Stal/a jsem se občanem České republiky a chci se přihlásit k trvalému pobytu?


Správní agendy / Matrika

Jaké jsou správní poplatky za matriční dokumenty (rodný, oddací, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list)?

Kde můžu získat informace o vstupu do registrovaného partnerství?

Chtěl/a bych dát dvě/druhé jméno svému dítěti. Jak mám postupovat?

Kam se obrátit pro vydání matričního dokladu (tj. rodného, oddacího, úmrtního listu)?

Co jsou matriční knihy? Za jakých podmínek do nich lze nahlížet?

Co mám dělat při ztrátě rodného, oddacího, dokladu o registrovaném partnerství či úmrtního listu?

Kdo může požádat o zápis narození (úmrtí, uzavření manželství, registrované partnerství) do zvláštní matriky?

Mohu vyzvednout matriční doklad (např. rodný list) svého rodinného příslušníka?

Jaké doklady musím předložit pro zápis matriční události, která nastala v cizině?

Jak postupovat při tzv. uznání otcovství k nenarozenému dítěti?

Který úřad zajistí zápis matriční události, která nastala v cizině?

Chtěl/a bych mít ještě druhé jméno. Jak mám postupovat?

Kde získám pro dítě narozené v cizině doklad o státním občanství?

Mohu jako žena užívat své příjmení v mužském tvaru?

Vítání občánků


Správní agendy / Občanské průkazy

Uzavřel/a jsem manželství, co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?

Co je občanský průkaz?

Rozvedl/a jsem se, co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?

Kde mám podat žádost o občanský průkaz ? Mohu jej pak převzít jinde?

Mám omezenou svéprávnost, musím mít občanský průkaz?

První občanský průkaz

Žil/a jsem dlouhodobě v zahraničí. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?

Končí mi platnost občanského průkazu? Co budu potřebovat pro žádost o nový?

Lze za občana převzít občanský průkaz na základě plné moci?

Ztratil jsem nebo mi byl odcizen občanský průkaz, co je potřeba udělat?

Jaké jsou lhůty a správní poplatky při vystavení nového občanského průkazu?

Změnil/a jsem trvalý pobyt, co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl