Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Vyhlášky a nařízení města

číslo vyhlášky název vyhlášky působnost účinnost
99/2021 Přehled a historie vydaných vyhlášek a nařízení města k 12.10.2021 s 12. 10. 2021
5/2021 Nařízení města Litomyšl č. 05/2021, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy p 12. 10. 2021
4/2021 Nařízení města Litomyšl č. 04/2021 o záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov p 11. 05. 2021
3/2021 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 03/2021, o místním poplatku z pobytu s 12. 03. 2021
2/2021 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 02/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol a část společného školského obvodu mateřské školy s 12. 03. 2021
1/2021 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 01/2021, o nočním klidu v roce 2021 s 12. 03. 2021
3/2020 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 03/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s 01. 01. 2020
15/2019 Nařízení města Litomyšl č. 15/2019, kterým se vydává tržní řád (tržní řád) p 01. 02. 2020
14/2019 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 14/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s 01. 01. 2020
12/2019 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 12/2019, o místním poplatku ze psů s 01. 01. 2020
11/2019 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 11/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s 01. 01. 2020
9/2019 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 09/2019, o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v městě Litomyšl s 02. 10. 2019
8/2019 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 08/2019, o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí s 01. 01. 2020
4/2019 Obecně závazná vyhláška č. 04/2019, o stanovení částí společných školských obvodů základních škol s 13. 05. 2019
3/2018 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 03/2018, o místím poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s 01. 01. 2019
3/2015 Nařízení města, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí p 01. 11. 2015
2/2015 Nařízení města Litomyšl, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov p 10. 06. 2015
1/2015 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litomyšl s 01. 04. 2015
1/2014 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města s 12. 05. 2014
5/2013 Nařízení města, kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy p 01. 11. 2013
2/2013 Obecně závazná vyhláška, o vedení technické mapy obce s 01. 01. 2014
2/2012 Nařízení, kterým se ruší některé právní předpisy města Litomyšle p 01. 05. 2012
1/2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Litomyšl č.01/10, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ve znění pozdějších změn s 15. 03. 2012
10/2011 Obecně závazná vyhláška, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s 01. 01. 2012
3/2011 Obecně závazná vyhláška města Litomyšle, o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí s 01. 01. 2012
2/2011 Obecně závazná vyhláška města Litomyšle, kterou se vydává požární řád města Litomyšle s 01. 06. 2011
5/2010 Nařízení, kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy p 01. 01. 2011
5/2009 Nařízení města - o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic p 01. 11. 2009
4/2009 Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje žebrání na veřejných prostranstvích s 01. 01. 2010
2/2009 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání pyrotechnických předmětů pro zábavné účely s 01. 03. 2009
1/2009 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích s 01. 03. 2009
4/2008 Obecně závazná vyhláška města Litomyšl, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) s 01. 01. 2009
4/2005 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní vetší počet osob s 28. 06. 2005
2/2005 Obecně závazná vyhláška, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství s 01. 05. 2005
7/1998 Obecně závazná vyhláška, o vytvoření a použití účelového fondu obce pro opravy bytů občanů postižených záplavami s 13. 10. 1998
4/1997 Obecně závazná vyhláška, o zřízení městské policie s 03. 01. 1997

S - samostatná působnost
P - přenesená působnost

 
Youtube Litomyšl