Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Církev adventistů sedmého dne

Adventisté sedmého dne jsou celosvětovou křesťanskou církví, která ve společnosti na základě Kristova odkazu pracuje v oblasti duchovní, sociální i zdravotní. Spolupracuje s adventistickou organizací pro pomoc a rozvoj ADRA - viz www.adra.cz Bohoslužby v současné době probíhají nejblíže v Luži, Poličce nebo České ... ... Více

Farní charita Litomyšl

Charakteristika:Farní charita Litomyšl je nestátní neziskovou organizací římsko-katolické církve, která se snaží svým působením pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Předmětem činnosti je poskytování sociálně ... ... Více

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Evangelický kostel a faru Českobratrské církve evangelické v Litomyšli najdete za dřívější Botanou, dnes Litexem, na samém konci Tomíčkovy ulice. Českobratrská církev evangelická je křesťanskou církví. Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, která nás spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. ... ... Více

Farnost římskokatolické církve

Společenství římskokatolické církve je otevřené nejen pro příslušníky naší církve, ale i vůči všem kdo jakkoli hledají.Také nabízí návštěvníkům našeho města i místním občanům radovat se z krásy chrámových prostor či poslechu krásné hudby při koncertech či při účasti na bohoslužbách.Kromě setkání na ... ... Více

Křesťané z Litomyšle

Pravidelná shromáždění máme každou neděli v budově Agrostavu. Všichni návštěvníci jsou vítáni. ... Více

Místní skupina České křesťanské akademie

ČKA je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k rozvoji vědy a vzdělávání v ČR. Je nezávislým sdružením občanů, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských a morálních hodnot ve společnosti. ... Více

Náboženská obec církve československé husitské

Církev československou husitskou (CČSH) tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým tak, jak dosvědčuje Bible. Z církevní tradice přijímá to, co je s Písmem sv. ve shodě. Biblická orientace jí otevřela důležité poznání, že existuje jedna jediná církev ... ... Více

Sbor Církve bratrské v Litomyšli

Samostatný Sbor Církve bratrské vznikl v Litomyšli v roce 1909. V následujícím roce byla postavena a otevřena modlitebna. V letech 1976-78 byl sborový dům přestavěn. Pro nedostatek prostor ve stávající modlitebně společenství postavilo kostel, který byl otevřen v roce 2010. Sbor je členem místní ekumény.Sbor má samostatné ... ... Více

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl