Litomysl Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle záložky a sdílení

Aktuálně vypsané dotační programy

Podpora ostatní kulturní činnosti na rok 2020

Účelem dotačního programu je podporovat doplňkovou kulturní aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.
Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna a 31. května 2020.

příjem žádostí od 01. 12. 2019 | uzávěrka 31. 05. 2020 | vyúčtování do 31. 01. 2021

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2020 (formát pdf, velikost 964,84 KB)

Žádost - fyzická osoba nepodnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - fyzická osoba podnikající (formát doc, velikost 58 KB)

Žádost - právnická osoba (formát doc, velikost 66,5 KB)

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2020

Zaměření dotačního programu:
- podpora registrovaných sociálních služeb působících v Litomyšli nebo mající klienty z Litomyšle
- podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi a mládeže, obětí domácího násilí
- podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů
- podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin (např. terénní programy, poradenství atd.)
- podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům)
- podpora protidrogové politiky
- podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů

příjem žádostí od 01. 12. 2019 | uzávěrka 31. 01. 2020 | vyúčtování do 31. 01. 2021

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2020 (formát pdf, velikost 1,26 MB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 69 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74,5 KB)

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2020

Zaměření programu:
- podpora zapojení rodičů a širší komunity do života školy či města
- podpora environmentální výchovy
- podpora mezigeneračního soužití
- podpora vzdělávání dobrovolníků ? vedoucích zajišťujících pravidelnou soustavnou činnost dětí a mládeže
- podpora zajištění didaktických a výchovně vzdělávacích pomůcek pro dlouhodobou pravidelnou činnost dětí a mládeže

příjem žádostí od 01. 12. 2019 | uzávěrka 31. 01. 2020 | vyúčtování do 31. 01. 2021

Program Města Litomyšl na podporu oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2020 (formát pdf, velikost 1,11 MB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby nepodnikající (formát doc, velikost 67 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro fyzické osoby podnikající (formát doc, velikost 69 KB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 74,5 KB)

Podpora pravidelné sportovní činnosti na rok 2020

Účelem programu je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let (ročníky 2015-2001) v Litomyšli.

příjem žádostí od 01. 01. 2020 | uzávěrka 31. 01. 2020 | vyúčtování do 31. 01. 2021

Dotační program na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2020 (formát pdf, velikost 1,25 MB)

Formulář žádosti na poskytnutí dotace pro právnické osoby (formát doc, velikost 108,5 KB)

Tabulka Přehled aktuálně sportujících dětí a mládeže v roce 2019 (formát xlsx, velikost 59,99 KB)

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2020

Účelem program je podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou přípravou dětí, mládeže a dospělých v Litomyšli a integrovaných obcí.

příjem žádostí od 01. 01. 2020 | uzávěrka 31. 01. 2020 | vyúčtování do 31. 01. 2021

Program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2020 (formát pdf, velikost 1,02 MB)

formulář žádosti (formát doc, velikost 110,5 KB)


Pokud vám nevyhovuje žádný z vyhlášených dotačních programů, můžete využít individuální dotaci.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty