Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

Některé vzdělávací akce jsou pořádané pouze pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z ORP Litomyšl zapojených do projektu "Cestou vzájemného porozumění".

5.Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad, ADHD a s ostatními typy speciálních potřeb - POUZE PRO VYBRANÉ PEDAGOGY Z ORP LITOMYŠL A ZAPOJENÉ DO PROJEKTU CVP

1. 9. 2016-30. 6. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

1. inspirace pro 1. stupěň - Mgr. Miloš Novotný

6. 3. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

1.Pozitivní psychologie se zaměřením na žáky se SVP - PhDr. Michaela Peterková

12. 3. 2018
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
9.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda - Agrese a její řešení

17. 5. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 918
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

PhDr. Lidmila Pekařová - Partnerství II. a jeho úskalí

23. 5. 2018
16.00 - 19.00
Aula gymnázia Litomyšl
120 Kč

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda -Talent a jeho základní atributy

12. 9. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice, as.s.
J. E. Purkyně 919
Litomyšl
13.00 - 19.00

PhDr. Lidmila Pekařová - Stress-relaxace,jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi

19. 9. 2018
Aula gymnázia
16.00 - 19.00
120 Kč


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty