Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Oddělení státní památkové péče

vedoucí: PhDr. Milada Nováková

tel.: 461 653 460    e-mail: milada.novakova@litomysl.cz

• vykonává státní správu v oblasti památkové péče

nadřízený odbor: Odbor kultury a cestovního ruchu

Pracovníci

PhDr. Milada Nováková
vedoucí oddělení
Výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče ve správním obvodu města Litomyšl, města Polička (na základě veřejnoprávní smlouvy) a města Svitavy (na základě veřejnoprávní smlouvy) jako obcí s rozšířenou působností. Zajišťování péče o kulturní památky a koordinace správy místních památek a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů) kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
tel.: 461 653 460     e-mail: milada.novakova@litomysl.cz

Mgr. Leoš Čižinský
samostatný odborný referent
Výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče ve správním obvodu města Litomyšl, města Polička (na základě veřejnoprávní smlouvy) a města Svitavy (na základě veřejnoprávní smlouvy) jako obcí s rozšířenou působností. Zajišťování péče o kulturní památky a koordinace správy místních památek a kontroly plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů) kulturních památek, rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek v územní působnosti včetně stanovení způsobu financování.
tel.: 461 653 463     e-mail: leos.cizinsky@litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl