Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Oddělení projektů a dotací

 

• koordinuje strategické projekty vč. Integrovaných plánů rozvoje města, identifikuje projekty, formuluje žádoucí výsledky, partnery projektů, cílové skupiny, koncepci projektů, vhodné aktivity pro naplnění plánovaných indikátorů

• rozpracovává strategické projekty, připravuje podklady pro schvalování projektů

• sleduje a vyhledává možnosti získání dotací a dalších zdrojů k financování projektů města

• administruje smlouvy s poskytovateli dotace (řídícím orgánem), seznamuje aktéry projektu se závaznými podmínkami poskytovatele dotace, monitoruje dodržení závazných podmínek, konzultuje a administruje změny v projektu s poskytovatelem dotace, zpracovává monitorovací zprávy a závěrečná vyhodnocení a další dokumenty nezbytné k úspěšné realizaci projektu

nadřízený odbor: Odbor kanceláře vedení městského úřadu


Zde nás najdete


Naši pracovníci

Ing. Jaromír Drábek
dotační programy pro financování projektů města, administrace smluv s poskytovateli dotací
tel.: 461 653 326     mobil: 724 339 015     e-mail: jaromir.drabek@litomysl.cz

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl