Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Oddělení majetkoprávní

 

• provádí evidenci movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví města
• eviduje a projednává v příslušných orgánech města žádosti o prodej a pronájem nemovitostí v majetku města
• uskutečňuje prodeje, výkupy, směny, dary, bezúplatné převody, pronájmy a výpůjčky nemovitostí
• vystavuje faktury za nájemné nebytových prostor a pozemků a kontroluje jejich uhrazení
• kontroluje splátky z prodejů domů a bytů a vymáhá nesplacené částky
• zajišťuje znalecké posudky a geometrické plány k majetku města
• spolupracuje jako zástupce města se stavebním úřadem a stavební komisí města
• registruje veškeré pohyby majetku města na katastrálním úřadě
• předkládá stavební komisi a RaM požadavky na zásahy do pozemků v majetku města (plynovody, slaboproudé rozvody, vedení NN a VN, vodovody, kanalizace apod.) a zřízení nebo úpravy dopravních napojení na městské komunikace
• ověřuje podpisy a kopie listin
• poskytuje údaje z katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu
• kontroluje splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení a Povodňového fondu
• spolupracuje s městským stavitelem na přípravě investičních akcí a oprav
• zajišťuje správu budov městského úřadu a provoz služebních vozidel

nadřízený odbor: Odbor rozvoje a investic


Zde nás najdete


Naši pracovníci

Ivan Čech
řidič, údržbář
tel.: 461 653 337     mobil: 775 653 318     e-mail: ivan.cech@litomysl.cz

Pavlína Kabrhelová
pronájmy, ověřování, poskytování údajů z ISKN
tel.: 461 653 371     e-mail: pavlina.kabrhelova@litomysl.cz

Dana Pešinová
prodeje, výkupy, věcná břemena, daně z nemovité věci a z nabytí nemovité věci, evidence majetku města, ověřování, poskytování údajů z ISKN
tel.: 461 653 372     e-mail: dana.pesinova@litomysl.cz

Ing. Ivana Smolová
souhlasy a smlouvy o podmínkách provedení stavby na zásahy do pozemků ve vlastnictví města, příprava investičních akcí města
tel.: 461 653 373     e-mail: ivana.smolova@litomysl.cz


Naše formuláře


 
Youtube Litomyšl