Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Odbor výstavby a územního plánování

vedoucí: Ing. Josef Filipi

tel.: 461 653 347    mobil: 775 653 314    e-mail: josef.filipi@litomysl.cz

• vykonává činnost úřadu územního plánování (tj. zejména pořizuje územně plánovací podklady, územní plány obcí, regulační plány, vymezuje zastavěné území, vykovává státní dozor ve věcech územního plánování, vykonává poradenskou a konzultační činnost)
• vykonává činnost obecného stavebního úřadu (tj. zejména vede územní a stavební řízení, řízení o změně užívání stavby, řízení odstranění stavby, vydává územní souhlas, souhlas s ohlášenou stavbou, kolaudační souhlas, vykovává státní dozor ve věcech stavebního řádu, vede přestupková řízení, vykonává poradenskou a konzultační činnost)
• vykonává činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. třídy
• rozhoduje o označování budov čísly popisnými, evidenčními a orientačními na území města Litomyšle,
• předkládá zastupitelstvu města Litomyšle návrhy na pojmenování ulic, jiných veřejných prostranství a částí města Litomyšle
• zajišťuje GIS a činnost správce technické mapy města


Podřízené oddělení

Oddělení úřadu územního plánování
Oddělení stavebního úřadu

Zde nás najdete


Naši pracovníci

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru
tel.: 461 653 347     mobil: 775 653 314     e-mail: josef.filipi@litomysl.cz

Ing. Dagmar Janková
správa GIS
tel.: 461 653 349     e-mail: dagmar.jankova@litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl