Vyhledávat na webu
en

Městský úřad Litomyšl

Oddělení přestupků

 

projednávání přestupků na úseku dopravy

nadřízený odbor: Odbor dopravy

Pracovníci

Petra Bulvová
úsekové měření rychlosti, přestupkové řízení
tel.: 461 653 465     e-mail: petra.bulvova@litomysl.cz

Věra Fialová
přestupkové řízení na úseku bezpečnosti silničního provozu
tel.: 461 653 455     e-mail: vera.fialova@litomysl.cz

Jana Jarešová, DiS.
úsekové měření rychlosti
tel.: 461 653 466     e-mail: jana.jaresova@litomysl.cz

Bc. Ambrož Koukola
přestupkové řízení na úseku bezpečnosti silničního provozu

tel.: 461 653 457     e-mail: ambroz.koukola@litomysl.cz

Mgr. Veronika Rothscheinová
úsekové měření rychlosti, přestupkové řízení
tel.: 461 653 468     e-mail: veronika.rothscheinova@litomysl.cz

Mgr. Linda Turková
úsekové měření rychlosti, přestupkové řízení
tel.: 461 653 467     e-mail: linda.turkova@litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl