Vyhledávat na webu
en

Městský úřad Litomyšl

Krizové řízení

 

nadřízený odbor: Tajemník MěÚ

Pracovníci

Radek Makovský
samostatný odborný referent
Zajišťování připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případného zajišťování činnosti bezpečnostní rady města Litomyšl.
Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy města Litomyšl jako obce s rozšířenou působností.
tel.: 461 653 319     mobil: 775 653 324     e-mail: radek.makovsky@litomysl.cz

 
Youtube Litomyšl