Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

vedoucí: Mgr. Sylva Přikrylová

tel.: 461 653 432    e-mail: sylva.prikrylova@litomysl.cz

• realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
• vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí (např. určení péče a výživného, určení, popření otcovství, změna výchovného prostředí, příjmení nezletilého dítěte a další),
• zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče a další),
• zabývá se problematikou závadového chování a trestné činnosti nezletilých (sociální kuratela),
• specializuje se na oblast ochrany týraných a zneužívaných dětí
• poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

1. Místní a časová dostupnost (formát doc, velikost 496 KB)

2. Prostředí a podmínky (formát doc, velikost 44,5 KB)

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (formát doc, velikost 32,5 KB)

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí (formát doc, velikost 50 KB)

5. Přijímání a zaškolování (formát doc, velikost 168,5 KB)

6. Profesní rozvoj zaměstnanců (formát doc, velikost 92,5 KB)

7. Prevence (formát doc, velikost 39 KB)

8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu (formát doc, velikost 56,5 KB)

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte (formát doc, velikost 44,5 KB)

10. Kontrola případu (formát doc, velikost 33 KB)

11. Rizikové a nouzové situace (formát doc, velikost 46 KB)

12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (formát doc, velikost 32,5 KB)

13. Vyřizování a podávání stížností (formát doc, velikost 39,5 KB)

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby (formát doc, velikost 52 KB)

15. Dohoda o výkonu pěstounské péče (formát doc, velikost 53 KB)

16. Předávání informací v rámci výkonu pěstounské péče (formát doc, velikost 43,5 KB)

17. Změna situace (formát doc, velikost 36 KB)

nadřízený odbor: Odbor školství a sociální péče


Zde nás najdete


Naši pracovníci

Mgr. Sylva Přikrylová
- realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
- vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí (např. určení péče a výživného, určení, popření otcovství, změna výchovného prostředí, příjmení nezletilého dítěte a další) pro obvod Benátky, Bohuňovic, Budislav, Čistá, Desná, Horky, Chmelík, Chotěnov, Jarošov, Lubná, Makov, Morašice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Osík, Poříčí u Litomyšle, Sebranice, Sedliště, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč
- zabývá se problematikou závadového chování a trestné činnosti nezletilých (kurátor pro mládež),
- specializuje se na oblast ochrany týraných a zneužívaných dětí
- poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
tel.: 461 653 432     e-mail: sylva.prikrylova@litomysl.cz

Mgr. Jana Nováková
- realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
- vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí (např. určení péče a výživného, určení, popření otcovství, změna výchovného prostředí, příjmení nezletilého dítěte a další) > pro obvod Litomyšl (město),
- poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
tel.: 461 653 445     e-mail: jana.novakova@litomysl.cz

Mgr. Petra Štěpánková
- realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
- zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče a další),
- poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
tel.: 461 653 435     e-mail: petra.stepankova@litomysl.cz

Mgr. Pavel Voříšek
- realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
- vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí (např. určení péče a výživného, určení, popření otcovství, změna výchovného prostředí, příjmení nezletilého dítěte a další) > pro obvod Cerekvice nad Loučnou, Dolní Újezd, Horní Újezd, Chotovice, Janov, Litomyšl (Kornice, Nedošín, Nová Ves, Pazucha, Pohodlí, Suchá), Němčice, Příluka, Řídký, Sloupnice, Strakov, Suchá Lhota, Vlčkov
- poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
tel.: 461 653 433     mobil: 775 653 302     e-mail: pavel.vorisek@litomysl.cz

Bc. Vlasta Vostrčilová
- realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
- zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče a další),
- poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
tel.: 461 653 436     e-mail: vlasta.vostrcilova@litomysl.cz

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl