TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 8.D

Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky
Speciál pro budoucí prvňáčky

Vyučující v VIII. D

Povinné předměty:

Čj – ČESKÝ JAZYK – Ivana Ptáčková 

M – MATEMATIKA - Martina Vomáčková

Aj – ANGLICKÝ JAZYK – Úrsula Andrea Murúa-Cifuentes (rodilá mluvčí) / Zuzana Maršálková /

 Alena Večeřová / Jana Hodková / Alice Doubková / Veronika Rambousková

Nj - NĚMECKÝ JAZYK - Veronika Bořková

Šj - ŠPANĚLSKÝ JAZYK - Lenka Filová

Rj - RUSKÝ JAZYK - Ivana Ptáčková

D - DĚJEPIS – Petr Stolín

F - FYZIKA – Silvie Ludrová

Ch - CHEMIE – Dana Matejsková

Př - PŘÍRODOPIS – Dana Matejsková 

Z - ZEMĚPIS – Miloš Čapek 

Vo – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – Petr Stolín

Inf - INFORMATIKA – Jana Hodková

Hv – HUDEBNÍ VÝCHOVA – Veronika Boštíková 

Tv – TĚLESNÁ VÝCHOVA – Lukáš Dvořák / Vojtěch Kozák

 

Volitelné předměty:

PrA - PRAKTICKÁ ANGLIČTINA  – Úrsula Andrea Murúa-Cifuentes (rodilá mluvčí)  

RoB - ROBOTIKA – Silvie Králová 

BiCh - BIOLOGICKO CHEMICKÁ PRAKTIKA - Dana Matejsková

Svý – SPORTOVNÍ VÝCHOVA – Lukáš Dvořák 

VaS - VAŘENÍ A STOLOVÁNÍ - Alena Večeřová

 VtA VýTA - VÝTVARNÁ VÝCHOVA SE ZAPOJENÍM ANGLICKÉHO JAZYKA – Jana Chadimová 

 

Emailové adresy naleznete v sekci Kontakty na jednotlivé zaměstnance