NÁSTĚNKA - DOTAČNÍ PROGRAMY

Co je to za lidi?
Kompetence pro 21. století
Ve zdravém těle zdravý duch?
Kompetence pro 21. století
Kompetence pro 21. století
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Kompetence pro 21. století

OP JAK - Škola pro všechny 4

Název školy – příjemce dotace: Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy

Název projektu: Škola pro všechny 4

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000541

Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022

Výše poskytnuté finanční podpory – schválené dotace: 3 678 890,- Kč

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci výzvy OP JAK č. 02_22_002 „ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I“. Cílem projektu je poskytnout škole personální podporu – školního asistenta, pomáhajícího zejména žákům ohroženým školním neúspěchem, dále speciálního pedagoga a školního psychologa, a to při začleňování žáků s potřebou podpůrných opatření. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Projekt si klade za cíl také podpořit osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, podpořit rozvoj znalostí a dovedností žáků s využitím inovativních forem výuky (tandemová výuka, aktivizující metody, ...) a prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti, a podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy poskytnutím informací a prostoru k diskuzi. Všechny aktivity mají přispět i k omezování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Vybrané aktivity:

  • II/1 Školní asistent ZŠ
  • II/2 Školní speciální pedagog ZŠ
  • II/3 Školní psycholog ZŠ
  • II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU.