NÁSTĚNKA - DOTAČNÍ PROGRAMY

Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Bezpečně do školy s Městskou policí Litomyšl
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Bezpečně do školy s Městskou policí Litomyšl

OP JAK - Škola pro všechny 4

Název školy – příjemce dotace: Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy

Název projektu: Škola pro všechny 4

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000541

Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022

Výše poskytnuté finanční podpory – schválené dotace: 3 678 890,- Kč

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci výzvy OP JAK č. 02_22_002 „ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I“. Cílem projektu je poskytnout škole personální podporu – školního asistenta, pomáhajícího zejména žákům ohroženým školním neúspěchem, dále speciálního pedagoga a školního psychologa, a to při začleňování žáků s potřebou podpůrných opatření. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Projekt si klade za cíl také podpořit osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, podpořit rozvoj znalostí a dovedností žáků s využitím inovativních forem výuky (tandemová výuka, aktivizující metody, ...) a prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti, a podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy poskytnutím informací a prostoru k diskuzi. Všechny aktivity mají přispět i k omezování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Vybrané aktivity:

  • II/1 Školní asistent ZŠ
  • II/2 Školní speciální pedagog ZŠ
  • II/3 Školní psycholog ZŠ
  • II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU.