NÁSTĚNKA - DOTAČNÍ PROGRAMY

Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Stínování starosty města Litomyšle
Rozloučení se školním rokem
BanalFatal!
BanalFatal!
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem

Sdílení poznatků z mobilit

Projekt Erasmus+ netvoří jen mobility, ale součástí je také sdílení  nově nabytých dovedností účastníků mobilit s jejich kolegy.

V dubnu, květnu a červnu 2016 se uskutečnila tři metodická setkání kabinetu cizích jazyků, kde Mgr. Chadimová a Mgr. Doubková seznámily své kolegy s poznatky, které načerpaly při vzdělávacích pobytech v anglickém Scarborough a na Maltě.

Jednalo se o novinky ve využití IT ve výuce a o tipy ve vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Nástěnka s odkazy na užitečné IT nástroje a weby pro výuku: http://www.symbaloo.com/mix/schoolittools

Mgr. Chadimová v Anglolang v anglickém Scarborough objevila mnoho IT nástrojů, které se hodí nejen k výuce jazyků. Na některé, které již stihla aplikovat ve svých hodinách po návratu z mobility, se můžete podívat v následujících odkazech:

1) interaktivní nástěnka Padlet - opakování kapitoly Raný novověk v Evropě vytvořené při hodině dějepisu žáky 7. třídy

2) online kvíz Quizlet ? vytvořený pro žáky 8. třídy pro výuku slovíček v anglickém jazyce

3) online chat s instrukcemi pro žáky při příležitostných hodinách počítačích (8.třída)

4) příspěvek na webu Simple Wikipedia o Litomyšli vytvořený žáky 8. třídy při hodině AJ

 

Ing. Doubková v květnu dovezla mnoho zajímavých tipů jazykovému vzdělávání žáků s SPUNa dokument, ve kterém shrnuje své poznatky z mobility na kurzu Practical methodology - Dyslexia v ACE Malta se můžete podívat zde.

 

V červnu 2016 se z týdenního metodického kurzu v anglickém Oxfordu vrátila Mgr. Večeřová. Vzdělávání bylo zaměřeno na aktivity podněcující vnitřní motivaci žáků k učení cizího jazyka a na aktivity osvěžující výuku. Metodické setkání kabinetu cizích jazyků, kde nám paní kolegyně předala nejužitečnější tipy z Anglie se uskutečnilo v září a říjnu 2016. Na příručku s několika zajímavými tipy a odkazy, kterou pro své kolegy vytvořila, se můžete podívat zde. Celá její inspirační databanka utříděných tipů přivezených z kurzu je přístupná na cloudovém uložišti zde.

Na setkání jsme se také seznámili s novinkami, které si z jazykově-metodického kurzu v irském Dublinu v srpnu přivezly Mgr. Slabá a Mgr. Burdová. Jejich postřehy pro nás se týkaly hlavně odlišností v přístupu ke vzdělávání v jiných evropských zemích a metodických materiálů, které si kolegyně přivezly. Mgr. Slabá a Mgr. Burdová také na podzim 2016 uspořádaly metodické schůzky pro vyučující humanitních a přírodovědných předmětů, kde jim předvedly tipy a výukové nástroje, které jim byly v Irsku představeny v  rámci částí kurzu zaměřených na humanitní a přírodovědné vzdělávání.

 

Foto ze společného sdílení poznatků s kolegy jazykáři:

 

 

Nedílnou součástí projektu Erasmus+ je samozřejmě aplikace nově získaných dovedností v přímé výuce žáků. Na fotkách se můžete podívat, jak v hodinách dějepisu 7.B využívá elektronickou nástěnku Padlet k opakování kapitoly Středověk v českých zemích. V následujícím odkaze si můžete prohlédnout výsledný výtvor žáků: https://padlet.com/chadja/stredovekvcechach