NÁSTĚNKA - DOTAČNÍ PROGRAMY

Ve zdravém těle zdravý duch?
Kompetence pro 21. století
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Co je to za lidi?

Sdílení poznatků z mobilit

Projekt Erasmus+ netvoří jen mobility, ale součástí je také sdílení  nově nabytých dovedností účastníků mobilit s jejich kolegy.

V dubnu, květnu a červnu 2016 se uskutečnila tři metodická setkání kabinetu cizích jazyků, kde Mgr. Chadimová a Mgr. Doubková seznámily své kolegy s poznatky, které načerpaly při vzdělávacích pobytech v anglickém Scarborough a na Maltě.

Jednalo se o novinky ve využití IT ve výuce a o tipy ve vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Nástěnka s odkazy na užitečné IT nástroje a weby pro výuku: http://www.symbaloo.com/mix/schoolittools

Mgr. Chadimová v Anglolang v anglickém Scarborough objevila mnoho IT nástrojů, které se hodí nejen k výuce jazyků. Na některé, které již stihla aplikovat ve svých hodinách po návratu z mobility, se můžete podívat v následujících odkazech:

1) interaktivní nástěnka Padlet - opakování kapitoly Raný novověk v Evropě vytvořené při hodině dějepisu žáky 7. třídy

2) online kvíz Quizlet ? vytvořený pro žáky 8. třídy pro výuku slovíček v anglickém jazyce

3) online chat s instrukcemi pro žáky při příležitostných hodinách počítačích (8.třída)

4) příspěvek na webu Simple Wikipedia o Litomyšli vytvořený žáky 8. třídy při hodině AJ

 

Ing. Doubková v květnu dovezla mnoho zajímavých tipů jazykovému vzdělávání žáků s SPUNa dokument, ve kterém shrnuje své poznatky z mobility na kurzu Practical methodology - Dyslexia v ACE Malta se můžete podívat zde.

 

V červnu 2016 se z týdenního metodického kurzu v anglickém Oxfordu vrátila Mgr. Večeřová. Vzdělávání bylo zaměřeno na aktivity podněcující vnitřní motivaci žáků k učení cizího jazyka a na aktivity osvěžující výuku. Metodické setkání kabinetu cizích jazyků, kde nám paní kolegyně předala nejužitečnější tipy z Anglie se uskutečnilo v září a říjnu 2016. Na příručku s několika zajímavými tipy a odkazy, kterou pro své kolegy vytvořila, se můžete podívat zde. Celá její inspirační databanka utříděných tipů přivezených z kurzu je přístupná na cloudovém uložišti zde.

Na setkání jsme se také seznámili s novinkami, které si z jazykově-metodického kurzu v irském Dublinu v srpnu přivezly Mgr. Slabá a Mgr. Burdová. Jejich postřehy pro nás se týkaly hlavně odlišností v přístupu ke vzdělávání v jiných evropských zemích a metodických materiálů, které si kolegyně přivezly. Mgr. Slabá a Mgr. Burdová také na podzim 2016 uspořádaly metodické schůzky pro vyučující humanitních a přírodovědných předmětů, kde jim předvedly tipy a výukové nástroje, které jim byly v Irsku představeny v  rámci částí kurzu zaměřených na humanitní a přírodovědné vzdělávání.

 

Foto ze společného sdílení poznatků s kolegy jazykáři:

 

 

Nedílnou součástí projektu Erasmus+ je samozřejmě aplikace nově získaných dovedností v přímé výuce žáků. Na fotkách se můžete podívat, jak v hodinách dějepisu 7.B využívá elektronickou nástěnku Padlet k opakování kapitoly Středověk v českých zemích. V následujícím odkaze si můžete prohlédnout výsledný výtvor žáků: https://padlet.com/chadja/stredovekvcechach