TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Dějepisná exkurze do Terezína
Poznávací zájezd do Osvětimi
Poznávací zájezd do Osvětimi
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Poznávací zájezd do Osvětimi
Poznávací zájezd do Osvětimi
Dějepisná exkurze do Terezína

Kdo učí v VII. D?

VYUČUJÍCÍ V VII. D

Český jazyk a literatura – Zuzana Doubravská

Matematika – Martina Vomáčková

Anglický jazyk – Magdalena Machů, Zuzana Maršálková, Alice Doubková, Veronika Rambousková, Alena Večeřová

Dějepis – Zuzana Doubravská

Zeměpis – Miloš Čapek

Přírodopis – Martina Dosedělová

Fyzika – Silvie Ludrová

Výchova k občanství – Magdalena Machů

Hudební výchova – Renata Čápová

Výtvarná výchova – Magdalena Machů

Tělesná výchova – dívky – Martina Vomáčková, chlapci – Vítězslav Vích

Svět práce – Petr Janda, Alena Večeřová

 

Druhý cizí jazyk

Německý jazyk - Veronika Bořková  

Ruský jazyk - Kristýna Valtová

Španělština - Lenka Filová

Volitelné předměty

Fyzikální hrátky – Silvie Ludrová

Psaní na klávesnici – Alena Večeřová

Sportovní výchova (dívky) -  Martina Dosedělová

Technická výchova - Kamila Koptíková

Svět pod lupou – Miloš Čapek

Výtvarná tvorba se zapojením anglického jazyka – Jana Chadimová