NÁSTĚNKA - DOTAČNÍ PROGRAMY

Ve zdravém těle zdravý duch?
Kompetence pro 21. století
Kompetence pro 21. století
Co je to za lidi?
Co je to za lidi?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?

Prevence digitální propasti

V roce 2024 budou školám v rámci opakované finanční intervence poskytnuty prostředky na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Cílem je zřízení školního mobiliáře, z něhož si právě znevýhodnění žáci, kteří nedisponují vlastním mobilním digitálním zařízením, budou tato zařízení zapůjčovat dle svých potřeb (krátkodobě nebo dlouhodobě) a škola bude tyto zápůjčky evidovat. Novinkou v letošním roce, oproti předcházejícím rokům, bude možnost pořizovat si z účelu prevence digitální propasti k nově pořízeným digitálním zařízením také software (operační systém nebo výukový software), a to jako součást pořízené mobilní digitální technologie.