TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
HODINA GEOLOGIE
HODINA GEOLOGIE
HODINA GEOLOGIE
HODINA GEOLOGIE
Ve zdravém těle zdravý duch?

Adaptační kurz

Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Ve dnech 2. - 4. 9. proběhne tradiční adaptační kurz žáků 6. ročníku. Kurz se koná v chatovém táboru TOS Svitavy na Budislavi. Odjezd žáků na kruz je stanoven na 2. 9. 7:00 hod., příjezd 4. 9. do 13:30 hod. (obvykle to bývá o něco dříve). Pro žáky jsou připraveny aktivity realizované třídními učitelkami, školní psycholožkou, metodikem prevence a učiteli tělesné výchovy.

Veškeré informace (tj. základní informace o kurzu, pokyny pro platbu a prohlášení o bezinfekčnosti) obdrželi rodiče na schůzce 26. 8., případně je žáci dostanou 1. září ve škole. Základní informace o kurzu a prohlášení o bezinfekčnosti naleznete zde.