TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Dějepisná exkurze do Terezína
Ve zdravém těle zdravý duch?
Fyzikální exkurze do Dukovan a hvězdárny a planetária v Brně
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?

Volitelné předměty

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.D

 

Volitelné předměty si každý žák zvolil ještě před začátkem školního roku. Podle jejich volby se pak bude lišit jejich pondělní rozvrh od 6. vyučovací hodiny. A to takto:

Žáci, kteří si vybrali PSANÍ NA KLÁVESNICI, budou mít každé pondělí 6. vyučovací hodinu (tedy do 13.30). První hodina se uskuteční v PONDĚLÍ  6. 9. 2020.

 

Žáci, kteří si vybrali předměty  FYZIKÁLNÍ HRÁTKY nebo TECHNICKÁ VÝCHOVA, budou mít výuku jednou za 14 dnů 7. a 8. hodinu (SUDÝ TÝDEN). Na oběd si zajdou 6. hodinu. První hodina se uskuteční v pondělí 6 .9., dále 20. 9., atd. Pokud na den výuky připadne státní svátek nebo prázdniny, tato hodina odpadne bez náhrady.

 

Žáci, kteří si zvolili VÝTVARNOU TVORBU SE ZAPOJENÍM ANGLICKÉHO JAZYKA, SPORTOVNÍ VÝCHOVU nebo SVĚT POD LUPOU budou mít jednou za 14 dnů výuku 7. a 8. hodinu (LICHÝ TÝDEN). Na oběd si zajdou 6. hodinu. První hodina se uskuteční v pondělí 13. 9., dále 27. 9., atd. Pokud na den výuky připadne státní svátek nebo prázdniny, tato hodina odpadne bez náhrady.