TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ

Veselý čtvrtek ve III. A
Veselý čtvrtek ve III. A
Veselý čtvrtek ve III. A
Vyhlášení soutěže Kriminacht
Vyhlášení soutěže Kriminacht
Veselý čtvrtek ve III. A
Jarní cyklovýlet
Veselý čtvrtek ve III. A
Stránky tříd (stránky oddělení školních družin) spravují jednotliví třídní učitelé (resp. vychovatel/ka daného oddělení školní družiny). Ti také zodpovídají za zveřejněný obsah. Pokud máte k obsahu dotaz či připomínku, něco zásadního podle vás na stránce třídy Vašeho dítěte chybí, kontaktujte přímo třídního učitele dané třídy. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

NADANÍ