TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Poraz svého deváťáka
Obvodní kolo Poháru rozhlasu
Krok do neznáma
Krok do neznáma
Krok do neznáma
Obvodní kolo Poháru rozhlasu
Krok do neznáma
Krok do neznáma

Elektronická žákovská knížka, žákovský záznamník

Papírové žákovské knížky jsou na naší škole nahrazeny svojí elektronickou verzí. Upozorňuji na rozdíl mezi rodičovským a žákovským přístupem (oba kódy pro přístup do bakaláře dostanou žáci ode mě 7. 9. 2020 v zalepené obálce). Rodičovský například umožňuje poslat omluvenku, přes žákovský to nelze. Omluvenka musí být ale přesto po návratu žáka do školy zapsána i v Omluvném listu v Žákovském záznamníku.

Elektronický systém umožňuje kromě klasifikace také komunikaci s učiteli, sdílení hromadných zpráv atd. Důležitá oznámení a omluvenky jsou ale nadále ponechána i v papírové podobě. Proto žáci dostali Žákovský záznamník. Velmi se podobá původní žákovské knížce. Obsahuje osobní data žáka, rozvrh hodin, omluvný list, prostor pro jiná sdělení, sekci ke stanovení osobních cílů žáka atd. Prosím, vyplňujte nadále omluvenky do Omluvného listu v záznamníku, podepisujte informace v Jiných sděleních a podpisem v tabulce vzadu v záznamníku mě informujte o tom, že pravidelně kontrolujete Elektronickou žákovskou knížku. 

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.