FOTOGALERIE

Adaptační kurz 6. tříd
Den otevřených památek
Adaptační kurz 6. tříd
Adaptační kurz 6. tříd
Adaptační kurz 6. tříd
Adaptační kurz 6. tříd
Adaptační dopoledne I. B
Den otevřených památek
Datum: 15. 9. 2021 | Počet fotografií: 25

Ve dnech 13. - 15. září se žáci 6. tříd vydali na adaptační kurz do chatového tábora na Budislavi. Zde strávili tři dny se svými třídními učitelkami, nastavili si vzájemná pravidla a hlavně - hlavně si to spolu pořádně užili :-) 

Datum: 13. 9. 2021 | Počet fotografií: 28

Aby třídy dobře fungovaly, musí se žáci poznat, učit se vzájemnému respektu, je třeba nastavit pravidla. Právě k tomu slouží adaptační dopoledne žáků prvních tříd. Takto si jej užila třída I. B :-)

Datum: 11. 9. 2021 | Počet fotografií: 22

V sobotu 11. září jsme se zapojili do Dne otevřených památek. Děkujeme všem, kteří přišli :-) 

Datum: 9. 9. 2021 | Počet fotografií: 30

Ve čtvrtek 9. září se v Městské knihovně Litomyšl uskutečnilo pasování druháčků na čtenáře :-)

Datum: 1. 9. 2021 | Počet fotografií: 29

Ve středu 1. 9. jsme za přítomnosti pana starosty Daniela Brýdla a vedoucí školského odboru paní Milady Nádvorníkové zahájili školní rok 2021/22. Nejen našim prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, dařilo a aby byli spokojení a šťastní :-)

Datum: 24. 8. 2021 | Počet fotografií: 7

V úterý 24. srpna se na naší škole uskutečnilo první setkání učitelů, kteří jsou zapojeni do projektu Dějepis+.

Projekt Dějepis+ je zaměřen na učitele coby klíčové aktéry výuky. Učitelé vytvoří učící se komunitu spolu s kolegy z blízkého okolí a na pravidelných setkáních budou sdílet své zkušenosti se zaváděním inovací ve výuce. Spolu s regionálním koordinátorem pak budou společně připravovat a vyhodnocovat výukové lekce. K dispozici budou mít soubor vzdělávacích materiálů a zaškolení do online aplikace HistoryLab.cz. Získají také pravidelnou podporu metodiků a garantů projektu a příležitost profesně růst. Dlouhodobým cílem je vytvořit model pro práci s učiteli v rámci revize rámcových vzdělávacích programů a nastavení budoucího fungování metodických kabinetů. Projekt Dějepis+ bude plně realizován až ve školním roce 2021/22. V posledním čtvrtletí školního roku 2020/21 však došlo k ustavení skupiny pedagogů na Litomyšlsku. Ze ZŠ Zámecká jsou do projektu zapojeni Jana Chadimová a Stanislav Švejcar. Jana Chadimová je koordinátorkou projektu.

Datum: 9. 8. 2021 | Počet fotografií: 201
Prázdninová družina - piráti z Karibiku
 
Zápisky pirátského deníku:
 
V pondělí 9. srpna začal druhý turnus prázdninové družiny. První den si žáci užili se sluníčkem v zádech. Vytvořili pirátská trička, zahráli si míčové hry, dali si oběd v jídelně 2. ZŠ, aby se pak vydali do lanového parku v Osíku. Děti byly velmi šikovné, hned první den totiž zdolaly túru o téměř 10 km.
 
Druhý den naší pirátské cesty začal přiblížením autobusem na rozcestí Kozlov - odtud jsme pokračovali pěšky do pravěké osady Křivolík. Po prohlídce osady jsme šli do vesničky Kozlov, kde jsme poobědvali v malebné hospůdce. Cestou necestou kolem krásné chaloupky Maxe Švabinského jsme odpoledne došli až k zastávce Němčice, Zhoř - odtud již následovala cesta autobusem do Litomyšle. Na závěr výpravy jsme si založili lodní deníky, které na našich cestách poputují s námi. Doufejme, že nám počasí vydrží i nadále. Zatím na posádce panuje klid a báječná nálada.
 
Třetí den společné cesty za námi. Cestou z Budislavi do Roudné jsme šifrovali Morseovu abecedu a proplouvali skulinkami Toulovcových maštalí . Cesta byla plná nástrah a překážek, ale děti se se všemi úskalími popasovaly. Zaslouženou odměnou nám byla návštěva přírodního koupaliště v Roudné, kde jsme poobědvali, vykoupali se a vyzkoušeli si paddleboardy. Z Roudné následovala náročná cesta do Nových Hradů a odtud již autobusem do Litomyšle. Posádka překonala desetikilometrovou plavbu. Těšíme se dalším dnům yo ho-yo -ho!
 
Čtvrtý den jsme se s naší pirátskou posádkou vydali autobusem na Kozlov, kde jsme vystoupali do výšek a zdolali tak Kozlovskou rozhlednu. Po tomto výkonu jsme se občerstvili svačinkou, zahráli si stolní fotbálek, točili se na kolotoči a užívali si na houpačkách. Po načerpání sil jsme se vydali pěšky cestou přes Řihajdu do blízkého Janova, kde jsme poobědvali. Následovala cesta autobusem do Litomyšle a do školy, kde na nás čekalo rozluštění indicie k nalezení pokladu pomoci Morseovy abecedy. Piráti i kapitánky si celodenní plavbu užili a těší se na poslední plavbu.
 
Poslední den naší výpravy jsme se vydali MHD do nedalekého Tržku, kde jsme na hřišti posvačili a poté pěšky podél koleji, polem nepolem, cestou necestou kráčeli až do Cerekvice nad Loučnou, kde celá naše posádka poobědvala, ochutnala místní zmrzlinu, ponořila se do hlubin a na vlnách podivna strávila nádherný den ☀ Všem pirátům děkujeme za účast. Bylo nám cti!
 
A těšíme se napřesrok!
 
Datum: 16. 7. 2021 | Počet fotografií: 84

První turnus prázdninové družiny je za námi. Jak jej děti prožily a co všechno zažily? 

Tématem prázdninové družiny byla ŠKOLA KOUZEL (inspirovaná Harry Potterem). Hned první den byly děti rozděleny do kolejí inspirovaných filmem. Obdržely deníčky, do nichž si celý týden zaznamenávaly svoje zážitky, dojmy. Zahrály si také venkovní hry, z nichž nejvíce se dětem líbilo živé pexeso. Po obědě se celá družina vydala do areálu za sokolovnou, kde si děti zahrály adventure mini golf. A byly nadšené!

Další den se nesl ve znamení vaření a připravování lektvarů a kouzelných nápojů. V kuchyňce si děti namíchaly nápoje z různých ingrediencí, poté se přesunuly k vaření a připravily výborné lívance. Ty jsme pak všichni ozdobili ovocem a šlehačkou. Odpoledne nás tropické počasí dostalo na místní koupaliště. 

Třetí prázdninový den se děti věnovaly vyrábění kouzelnických hůlek a plášťů. Poté se přesunuly do tělocvičny, a zatímco venku byla velká bouřka, ony hrály různé míčové hry. Odpoledne následovaly deskové hry a (protože venku stále pršelo) kino s filmem Pan včelka - to abychom si všichni připomněli, jak důležité včely jsou!

Čtvrtý prázdninový den se děti vydaly na dobrodružný výlet autobusem a vláčkem do Borové - do Minifarmy Falbgery, kde je paní majitelka provedla a seznámila s nejrůznějšími zvířátky.

Poslední den se pak věnovaly výrobě kouzelných mýdel a zvládly vyrobit i táborová trička. Zahrály si také hru Famfrfál, odpoledne pak venkovní hru od Únikovky Litomyšl. Na závěr našly poklad... </div>
<div class=

Datum: 30. 6. 2021 | Počet fotografií: 1

100 050 Kč - to je výsledek školní sbírky na tornádem zničenou jižní Moravu. Výslednou částku odesíláme na účet SOS Morava společnosti Člověk v tísni. Děkujeme všem, kteří pomohli a přejeme krásné prázdniny ze Zámecké...

Datum: 29. 6. 2021 | Počet fotografií: 50

V úterý 29. června jsme se v prostorách Smetanovy Litomyšle rozloučili se školním rokem 2020/21.... A také s panem ředitelem Dosedělem, který k 31. 7. ve funkci ředitele ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 po 17 letech končí....

Datum: 28. 6. 2021 | Počet fotografií: 12

Také žáci a pracovníci školy se rozhodli pomoci tornádem zničené části jižní Moravy....

Datum: 24. 6. 2021 | Počet fotografií: 62

Krok do neznáma - přechod ze základní školy na školu střední. Někdy žáky provázejí obavy, strachy, jindy se těší.... Krok do neznáma je vlastně pomyslným rozloučením se základní školou.... 

Datum: 23. 6. 2021 | Počet fotografií: 71

V posledních dnech školního roku vyrazili žáci 9. ročníku s panem učitelem Čapkem na geologické exkurze do Toulovcových maštalí :-) 

Datum: 17. 6. 2021 | Počet fotografií: 62

Turistický (přesněji zážitkový) kurz připravujeme obvykle pro žáky 8. ročníku. Protože však v loňském školním roce proběhnout nemohl, uskutečnil se v náhradním termínu letos :-) A deváťáci si v Mladočově ho maximálně užívají :-) 

Datum: 9. 6. 2021 | Počet fotografií: 28

Ve středu 9. června vyrazili žáci spolu s učiteli na další z řady cyklovýletů :-) Byla to paráda!