TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Fyzikální exkurze do Dukovan a hvězdárny a planetária v Brně
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína

Omluvenky

Vážení rodiče,

v souladu se školním řádem Vás prosím, aby všechny omluvenky žáků (včetně omluvenek na tělesnou výchovu, dřívější odchod z vyučování aj.) byly vždy zapsány v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka o jeho uvolnění předem, nikoliv zpětně. Absence žáka, kterou nebylo možné předpokládat (nemoc apod.) musí být omluvena do 72 hodin, a to buď na můj email magdalena.machu@1zs.litomysl.cz (tento způsob preferuji), nebo na telefon kanceláře školy 461 612 275. Po návratu do školy musí být omluvenka VŽDY zapsána i v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Absenci žáka z rodinných důvodů v rozsahu 1-3 dny může povolit třídní učitel a není nutné žádat o povolení ředitele školy. Absenci (včetně důvodu) pouze dopředu zapište do omluvného listu v žákovském záznamníku a já své svolení vyjádřím podpisem. Na dobu delší než 3 dny je nutné žádat o uvolnění ředitele školy prostřednictví formuláře, který najdete na webových stránkách v záložce Pro rodiče. Prosíme, svou žádost zasílejte v dostatečném předstihu.

KARANTÉNA:

Absence žáka zapříčiněná nařízením karantény je omluvena zápisem do žákovského záznamníku ve formě: Absence z důvodu nařízené karantény od…………. do…………… (s podpisem zákonného zástupce). Omluvenku požadujeme i v případě karantény celé třídy, a to proto, že návrat žáků do školy může být individuální (např. v závislosti na termínu provedení druhého testu).

DISTANČNÍ VÝUKA:

Účast na distanční výuce je povinná. V případě absence na online hodině (videohovoru) či v případě neodevzdání zadané práce v termínu je nutná omluvenka žáka zákonným zástupcem na email magdalena.machu@1zs.litomysl.cz. Děkuji.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a spolupráci v roce 2021/2022.                                                                                                                                     

                                                                                                                                     Magdalena Machů, třídní učitelka VII. D