NÁSTĚNKA

Krabice od bot
První letošní sníh
První letošní sníh
První letošní sníh
První letošní sníh
Mobilní učebna informatiky v praxi
První letošní sníh
První letošní sníh

Chceme být školou otevřenou, bezpečnou a respektující.

Nabídka pracovního místa

ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 přijme do pracovního poměru učitele/učitelku prvního stupně (plný úvazek, zástup za mateřskou dovolenou). Nástup možný IHNED. Bližší informace poskytne ředitel školy Ondřej Vomočil na telefonním čísle 731 577 742. Životopisy prosím zasílejte na adresu ondrej.vomocil@1zs.litomysl.cz. 

Karanténa tříd (části tříd) I. A, B, II. A, B, III. A, B, VI. C, VII. A, B, C, D, VIII. A, B, C a IX. C

Vážení rodiče, 

Od 25. 11. nařídila KHS karanténu skupině žáků VII. A, B, C a D, a to z důvodu výskytu onemocnění covid-19 mezi žáky. Karanténa se opět netýká žáků očkovaných a žáků, kteří v uplynulých 180 dnech onemocnění covid-19 prodělali (pokud nevykazují příznaky nemoci). Ve všech třídách bude probíhat distanční výuka, která se bude řídit rozvrhem online hodin zveřejněných na webových stránkách tříd. Bližší informace poskytnou třídní učitelé daných tříd.

Od 26. 11. nařídila KHS karanténu další skupině žáků VI. C, VIII. A a IX. C, a to z důvodu výskytu onemocnění covid-19 u pedagogického pracovníka školy. Karanténa se opět netýká žáků očkovaných a žáků, kteří v uplynulých 180 dnech onemocnění covid-19 prodělali (pokud nevykazují příznaky nemoci). Ve všech třídách bude probíhat distanční výuka, která se bude řídit rozvrhem online hodin zveřejněných na webových stránkách tříd. Bližší informace poskytnou třídní učitelé daných tříd.

Od 27. 11. nařídila KHS karanténu další skupině žáků VIII. A a B, a to z důvodu výskytu onemocnění covid-19 u žáka školy. Karanténa se opět netýká žáků očkovaných a žáků, kteří v uplynulých 180 dnech onemocnění covid-19 prodělali (pokud nevykazují příznaky nemoci). Ve všech třídách bude probíhat distanční výuka, která se bude řídit rozvrhem online hodin zveřejněných na webových stránkách tříd. Bližší informace poskytnou třídní učitelé daných tříd.

Od 29. 11. nařídila KHS karanténu skupině žáků II. A, B, III. A III. B z důvodu výskytu onemocnění covid-19 u žáka školy. Karanténa se netýká žáků, kteří v uplynulých 180 dnech onemocnění covid-19 prodělali. Ve všech třídách bude probíhat distanční výuka, která se bude řídit rozvrhem online hodin zveřejněných na webových stránkách tříd. Bližší informace poskytnou třídní učitelky daných tříd.

Od 30. 11. nařídila KHS karanténu skupině žáků I. A (2 žáci), I. B (2 žáci), II. A (15 žáků) a II. B (3 žáci) z důvodu výskytu onemocnění covid-19 u pedagogického pracovníka školy. Karanténa se netýká žáků, kteří v uplynulých 180 dnech onemocnění covid-19 prodělali. Ve všech třídách bude probíhat distanční výuka, která se bude řídit rozvrhem online hodin zveřejněných na webových stránkách tříd. Bližší informace poskytnou třídní učitelky daných tříd.

 

Důležitá upozornění

13. 12. 2021 - Úprava školního řádu ZŠ Litomyšl, Zámecká 496

Vážení rodiče, 

na pedagogické radě byla dne 26. 11. 2021 projednána úprava školního řádu, která rozšiřuje možnost poskytování hybridní výukyy, pokud to personální, organizačaní a technické podmínky školy dovolí:

Nový text školního řádu:

 • je-li karanténa nařízena více než polovině žáků ve třídě:
  • probíhá smíšená (hybridní) výuka; žákům, kterým není umožněna přítomnost na vyučování, se vzdělávají distančně (dle pravidel pro distanční výuku v případě karantény celé třídy), ostatní žáci se vzdělávají prezenčně
  • je-li karanténa nařízena jednotlivcům (do ½ počtu žáků ve třídě), distanční hybridní výuka probíhá v případě, že to personální, organizační a technické podmínky školy umožní; pokud hybridní výuka neprobíhá, žák je povinen si doplnit chybějící učivo po návratu do školy. Pokud smíšená výuka neprobíhá a absence žáka přesáhne 14 dní, je situace řešena individuálně ve spolupráci s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů (zadání úkolů, předání zápisů, pracovních listů apod.)

Důvod změny: 

 • snaha zabránit tomu, aby žáci (jednotlivci, menší skupiny), kteří jsou v karanténě, vypadli ze systému vzdělávání; na druhém stupni již automaticky probíhá, žáci v karanténě (včetně jednotlivců) jsou připojováni do výuky. 

Změnu školního řádu na svém distančním jednání 26. 11. 2021 odsouhlasila také školská rada. 

6. 12. 2021 - Testování žáků na přítomnost viru SARS CoV-2

Vážení rodiče,

jak již možná víte z médií, ve všech školách opět proběhne testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2. Dovolte mi proto poskytnout Vám k němu několik základních informací:

 • screeningové testování bude na všech školách po celé ČR
 • testování je momentálně plánované až do konce února (alespoň takové máme informace)
 • testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
 • testovat se bude antigenními testy; žáci si mohou do školy přinést testy vlastní (musí být schváleny Ministerstvem zdravotnictví), stejně tak si mohou přinést potvrzení o negativním PCR testu, které nesmí být starší 72 hodin
 • testování není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží dokladem o ukončeném očkování (14 dní po druhé dávce), dokladem o tom, že v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19 či se odmítnou testovat, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu (chirurgickou roušku, respirátor FFP2)

Vážení rodiče,

víme, že je současná doba složitá a že už trvá velmi dlouho. Přes všechny těžkosti jsme však rádi, že můžeme Vaše děti i nadále učit prezenčním způsobem, proto věříme, že uvedené testování společně zvládneme.

1. 12. 2021 - Soutěž robotiky a kybernetiky pro žáky ZŠ

Ve středu 1. prosince se skupina žáků školy zúčastní soutěže robotiky a kybernetiky, která je určená žákům základních škol. Soutěž proběhne v Pardubicích, bližší informace sdělí pan učitel Lipavský.

30. 11. 2021 - Individuální konzultace online

Vážení rodiče,

ve dnech 29. a 30. listopadu (některé třídy v jiných termínech - sdělí třídní učitelé) proběhnou individuální konzultace. Vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci se uskuteční online, a sice v prostředí MS Teams.

Jak se na schůzky přihlásit?

- učitelé vyvěsili na dveře svých kabinetů přihlašovací formuláře s vyznačenými časy schůzek (většinou 15:00 - 17:30 hod.); požádejte své dítě, aby Vás na konzultaci zapsalo

- učitelé následně pošlou pozvánku na schůzku v prostředí MS Teams (na žákovský e-mail)

 Těšíme se, že se s Vámi potkáme alespoň tímto způsobem. 

Školní úspěchy

29. 11. 2021 - Týmové soutěže

Žáci naší školy se každý rok účastní různých matematických soutěží nejen pro jednotlivce, ale i pro týmy. Takovou soutěží je například Brloh, do které se letos zapojily 3 týmy (z VIII. A, z VIII. B a z VI. C). Soutěž zatím neskončila, ale už teď bychom chtěli gratulovat  týmu z VIII. B "Tučptáci" ve složení Ema Novotná, Kateřina Frycová, Martin Vodehnal, Monika Duffková. Po 3 kolech soutěže jsou na 1. místě v Pardubickém kraji a postupují do semifinále.

V pátek 26. 11 se konala soutěž MaSo, zúčastnily se jí dva týmy z VIII. A. Tým "Quenns of wordl" ve složení Barbora Ramešová, Pavla Lorencová a Šárka Halouzková si vedl lépe v řešení příkladů, tým "Tři Schulmates" ve složení Adam Škeřík, Matěj Pecháček a Michal Vaniš nakonec dopadl lépe, protože na konečné umístění mělo vliv i zvolení správné strategie v připojené hře. Soutěže se zúčastnilo asi 600 týmů z celé ČR, máme z našich žáků velkou radost, sice se neumístili na předních místech, ale obstáli v konkurenci zúčastněných týmů, které většinou byly tvořeny žáky osmiletých gymnázií.

Všem děkujeme za reprezentaci školy a práci nad rámec povinné výuky.

19. 11. 2021 - Matematicko-fyzikální soutěž Náboj s mezinárodní účastí

V pátek 19.11. se družstvo chlapců z IX. B ve složení Daniel Džbánek, Ondřej Pávek, Ondřej Schmíd a Radek Švec zúčastnili online soutěže Náboj Junior, ve které se utkalo přibližně 1000 týmů z ČR, Slovenka a Polska. Úkolem bylo během dvou hodin vyřešit co nejvíce úloh s matematickou a fyzikální tematikou. Naši chlapci se umístili na 310. místě. Gratulujeme, konkurence byla opravdu veliká, protože většinu týmů z ČR tvořili žáci osmiletých gymnázií.

2. 11. 2021 - Školní kolo Pythagoriády

V úterý 2. listopadu se konalo školní kolo Pythagoriády, výsledky jednotlivých kategorií najdete v záložce kabinetu matematiky. Úspěšnými řešiteli se stali Matěj Pokorný (VII. A), Jan Pavliš (VIII. C), Šárka Halouzková (VIII. A), Adam Škeřík (VIII. A) a Barbora Ramešová (VIII. B). Všichni jsou nominováni do okresního kola, které se bude konat na začátku prosince ve Svitavách. Držíme pěsti.

26. 10. 2021 - Přírodovědný klokan

V průběhu října se uskutečnilo školní a okresní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Školního kola se zúčastnilo 34 žáků 8. a 9. ročníku s těmito výsledky:

1. místo - Barbora Vondráčková (IX. B)

2. místo - Šárka Halouzková (VIII. A)

3. místo - Pavla Lorencová (VIII. A)

Do okresního kola postoupila Barbora Vondráčková, která v něm obsadila 8. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

25. 10. 2021 - Hledáme nejlepšího chemika

V druhé polovině října se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího chemika, kterého se zúčastnilo 27 žáků 9. tříd. Nejlepšími řešiteli se stali Daniel Uma (IX. A, 3. místo), Josef Šafránek (IX. C, 2. místo) a Ondřej Schmíd (IX. B, 1. místo). Všichni tři žáci postupují do krajského kola (okresní kolo se v této soutěži nekoná), které proběhne v průběhu prosince v Pardubicích. Držíme pěsti!

Jídelní lístek od 29. 11. 2021 do 3. 12. 2021

Polévka
Hlavní jídlo
Pondělí
Uzená s kroupami
A: 1c,9,12
Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, jasmínová rýže, přízdoba | A: 1a,7
Fazole "COLORADO" (hov. a vepř. maso, fazole, ml. paprika), chléb | A: 1a,7
Houbové halušky | A: 1a,3
Úterý
Čočková
A: 1a,9
Vepřová kýta na smetaně, houskové knedlíky | A: 1a,3,7,9
Filet z tresky zapečený modrým sýrem, vařené brambory | A: 4,7
Těstoviny penne, smetanový špenát, sypané sýrem | A: 1a,7
Středa
NA PŘÁNÍ 6.B - Slepičí vývar s hvězdičkami
A: 1a,9,12
Námořnické maso (hov. maso, vejce, protlak, víno), dušená rýže s hráškem | A: 1a,9
NA PŘÁNÍ 6.B - Bramborové knedlíky, plněné uzeným masem, dušené zelí | A: 1a,3,10
Zapečené brambory se zeleninou | A: 1a,3,7
Moučník: NA PŘÁNÍ 6.B - Zeleninový salát
Čtvrtek
NA PŘÁNÍ 5.B - Rajčatová
A: 1a
Vepřové nudličky na slanině, těstoviny | A: 1a,9
Srbské ražniči (lečo, slanina, kuřecí maso), pečené brambory | A: 1a,6
NA PŘÁNÍ 5.B - Slaný koláč/PIZZA se sýrem a šunkou, zeleninový salát | A: 1a,7
Pátek
Hovězí s jáhly
A: 1a,9,12
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, přízdoba | A: 1a,3,7
Vepřová frankfurtská pečeně, dušená rýže/těstoviny | A: 1a,7
Bulgurovo-zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa | A: 1a,7

Kalendář akcí