TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Obvodní kolo Poháru rozhlasu
Poraz svého deváťáka
Obvodní kolo Poháru rozhlasu
Obvodní kolo Poháru rozhlasu
Krok do neznáma
Poraz svého deváťáka
Krok do neznáma
Obvodní kolo Poháru rozhlasu

Omluvenky

Vážení rodiče,

v souladu se školním řádem Vás prosím, aby všechny omluvenky žáků (včetně omluvenek na tělesnou výchovu, dřívější odchod z vyučování aj.) byly vždy zapsány v omluvném listu v žákovském záznamníku

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka o jeho uvolnění předem, nikoliv zpětně. Absence žáka, kterou nebylo možné předpokládat (nemoc apod.) musí být omluvena do 72 hodin, a to buď na můj email dana.matejskova@1zs.litomysl.cz (tento způsob preferuji), nebo na telefon kanceláře školy 461 612 275. Po návratu do školy musí být omluvenka VŽDY zapsána i v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Absenci žáka z rodinných důvodů v rozsahu 1-3 dny může povolit třídní učitel a není nutné žádat o povolení ředitele školy. Absenci (včetně důvodu) pouze dopředu zapište do omluvného listu v žákovském záznamníku a já své svolení vyjádřím podpisem. Na dobu delší než 3 dny je nutné žádat o uvolnění ředitele školy prostřednictví formuláře, který najdete na webových stránkách v záložce Pro rodiče. Prosíme, svou žádost zasílejte v dostatečném předstihu.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a spolupráci v roce 2022/2023.  

Dana Matejsková, třídní učitelka VIII. D