TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Ve zdravém těle zdravý duch?
Ve zdravém těle zdravý duch?
Dějepisná exkurze do Terezína
Dějepisná exkurze do Terezína
Ve zdravém těle zdravý duch?
Fyzikální exkurze do Dukovan a hvězdárny a planetária v Brně

Omluvenky

Vážení rodiče, 

prosím Vás o omlouvání absence Vašeho dítěte v souladu se školním řádem:

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – e-mailem, telefonicky či prostřednictvím funkce Komens v Bakalářích, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovském záznamníku. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenka uvedená prostřednictvím funkce Komens nemusí být do omluvného listu žákovského záznamníku zapisována. 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka o jeho uvolnění příslušného učitele nebo ředitele školy zápisem do omluvného listu v žákovském záznamníku, případně prostřednictvím formuláře „Žádost o uvolnění z vyučování (rodinná dovolená apod.)“, který je umístěn na webových stránkách školy. Volno na jednotlivou hodinu až tři dny uděluje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. 

E-mail na třídního učitele: dana.matejskova@1zs.litomysl.cz

Telefon do kanceláře školy: 461 612 275