TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 9.D

Poznávací zájezd do Osvětimi
Poznávací zájezd do Osvětimi
Obvodní kolo Poháru rozhlasu
Poznávací zájezd do Osvětimi
Obvodní kolo Poháru rozhlasu
Obvodní kolo Poháru rozhlasu
Poznávací zájezd do Osvětimi
Poraz svého deváťáka

Anglický jazyk

Vážení rodiče, vážení žáci,

připravili jsme pro Vás několik informací, které se týkají výuky anglického jazyka na 2. stupni naší školy.

 

Na stránce kabinetu Anglického jazyka - v záložce Učebnice a pomůcky - jsou k dispozici informace o potřebných pomůckách pro výuku v 6. ročníku.

V záložce Časopisy do výuky naleznete informace týkající se možnosti objednat předplatné vybraného anglického časopisu, žáci budou s touto možností seznámeni i v hodinách Anglického jazyka.